Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Підвищення урожайності пшениці

Сторінка 12

При визначенні економічну ефективність все показники досвіду перераховують на 1 га.

Врожайність (У)-это вихід продукції з одиниці досліджуваної земельної площі.

Врожайність береться фактична за даними досвіду.

Надбавка врожаю (Пу) від заходу расчитывается як відмінність між врожаєм у експерименті ( Уэ) й у контролі (Ук):

Пу=Уэ-Ук, ц із першого га

Валова продукция-это обшир продукції виробленої за певного періоду (зазвичай за 1г.) в вартісному вираженні. Для обчислення вартості валової продукції зерна пшениці з 1га, необхідно ціну реалізації помножити на врожайність:

СВП= Цр x У, крб,

де СВП - вартість валової продукції з 1га,

Цр - ціна реалізації, крб;

У-урожайность, ц із першого га.

Розмір виробничих витрат за 1 га, досліджуваної культури за варіантами досвіду визначається наступній послідовності. З технологічної карти обробітку озимої пшениці вибираються прямі виробничі витрати на га (ПЗ), для контрольного варіанта з урахуванням врожайності. До них додаються загальновиробничі і загальногосподарські витрати, розмір яких визначається по фактичному питомій вазі в собівартості даної культури з річного звіту сільськогосподарського підприємства. Отже отримують денежно-материальные витрати на кг контрольного варіанта. По варіантів досвіду розраховують можливі зміни витрат, відносно контролю. Додаткові видатки здійснення агротехнічних заходів із варіантів досвіду складається з витрат обумовлених змінами технології виробництва та витрат за збирання, транспортування і доопрацювання додаткового врожаю.

Собівартість (З) - цей вислів в грошової форми поточних витрат підприємства виробництва 1 ц продукції. Визначається шляхом розподілу виробничих витрат за 1 га на врожайність:

З = ПЗ/Ц, крб

Чистий прибуток (ЧД) - це частина вартості валової продукції, створеної прибавочным працею.

Чистий прибуток розраховується як відмінність між вартістю валової продукції та реальними витратами, які пішли шляхом його виробництво:

ЧД = СВП - ПЗ, крб

Додатковий чистий прибуток (ЧД буд) окреслюється відмінність між вартістю додаткової валової продукції (СВП буд) на 1га, і додатковими виробничими витратами (ПЗ буд) на 1 га експериментально:

ЧД буд = СВП буд – ПЗ буд, крб

Рівень рентабельності є підсумковий показник економічну ефективність виробництва. Рентабельність означає дохідність, правильність, доцільність з господарського погляду. Рівень рентабельності (КР) розраховується як відсоткове співвідношення чистого доходу до великих виробничих затратам:

КР = ЧД / ПЗ x 100,%

Таблиця 14

Економічна ефективність обробітку високоякісних сортів озимої м'якої пшениці

Сорт

Скифянка

Юна

Перемога 50

Відлуння

Дея

Показник

Врожайність, ц із першого га

66,1

63,3

65,0

67

64,5

Врожайність проти контролем, ц із першого га

0

2,8

1,1

0,9

1,6

Вартість валової продукції із першого га, крб

17847

17091

17550

18090

17415

Виробничі витрати на га, крб

8776

8672

8735

8809

8717

Собівартість 1 ц зерна, крб

132,7

137,0

134,4

131,5

135,1

Розрахунковий чистий прибуток на 1 га, крб

9071

8419

8815

9281

8698

Рівень рентабельності, %

103,4

97,1

100,9

105,4

99,8

Аналіз даних таблиці 14 показує, що найефективнішим є обробіток сорти Відлуння. Так, собівартість 1 ц збіжжя у цьому варіанті досвіду нижче, а чистий прибуток із першого га вище. Отже, виробництву можна рекомендувати розширити площа посіву цього сорти, як найефективнішого.

1. БЕЗПЕКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Анализ умов праці процесі виробництва, у навчальному господарстві "Кубань"

Правильно організовані і сплановані виробничі заходи й робочі операції, умови у яких працівники виконують свої завдання, багато важать у плані збереження та підвищення ефективності праці в тому чи іншому виробничому ділянці. Важливу роль грає грамотне розподіл робочого дня протягом дня, робочого тижня, календарного року у цілому. Від стану здоров'я та перемоги ступеня стомленості працівників залежить безпеку виконання роботи. У господарстві прийнята шестиденний робочий тиждень, тривалість робочого дня восьму годину, у суботу тривалість робочого дня, один годину менше загальноприйнятої і як сьому годину. Винятком є тваринництво, де виконання таких операцій як доение, годівля, вигул тварин і звинувачують інші тісно пов'язані з біологічними особливостями тварин і звинувачують суворо прив'язані за часом їх виконання. Тривалість робочого дня також і під час сезонних робіт у рослинництві (посів, прибирання, обробка грунту), оскільки виконання даних робіт необхідно забезпечити протягом короткого терміну. Але, попри це робочий графік складається згідно з КЗпП РФ і нормується тривалістю робочого дня протягом року, що притаманне як на сільського господарства, оскільки більшість технологічних операцій носять сезонний характер, а нециклический як і промисловому виробництві.

У процесі виробництва люди піддаються впливу різноманітних несприятливих чинників. Несприятливі явища обумовлені тим, у процесі виробництва задіяно дуже багато різноманітної техніки, часто застосовуваної спільно, тобто у агрегаті. Природні чинники- цей вплив на організм людини таких явищ як підвищена температура навколишнього повітря, перепади температур, знижена температура, вітер, підвищений вміст пилу повітря. Химическому впливу працівники піддаються і під час специфічних операцій, як-от обробка посівного матеріалу протравителями, внесення добрив, обробка грунтів та посівів отрутохімікатами.

Як і будь-якому виробництві, присутність чинників є потенційними джерелами небезпеки, в сільськогосподарському виробництві Демшевського не дозволяє уникнути травматизму. Ці нещасні випадки реєструються у журналі реєстрації нещасних випадків, де вказується дата, місце їхніх події, обставини і, що характеризують рівень тяжкості, даних про постраждалому. Також складається акт про проишествии від нещасного випадку (форма Н-1), виходячи з яких виробляється облік, аналіз випадків травматизму, і навіть розробляються заходи щодо їх попередження.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14