Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Підвищення урожайності пшениці

Сторінка 11

2001 р. погодні умови менш сприяли розвитку листових хвороб Паркінсона й рослини пшениці, у більшою мірою реалізували свій потенціал. Усі сорти виявилися стійкими до бурої і жовтої іржі. Але і як і попереднього року всі сорти вразилися гельминтоспориозом на 100%. Жоден сорт не має абсолютної сталістю. Тому хвороби по-різному позначилися продуктивності сортів. Найбільш толерантними сортами загалом два роки виявилися Сифянка і Відлуння (див. табл 12).

За двох років експерименту студійовані сорти по-різному реалізували свій генетичний потенціал продуктивності. В окремих сортів сталося збільшення, в інших зниження врожайності, тобто одні й самі погодні умови генотип сорти реагує специфічно. Так було в 2001 р. сорти сформували загалом досвіду на 15 ц вище врожайність, ніж у 2000 р.

Таблиця 12

Врожайність сортів озимої пшениці, ц з 1га

Сорт

2000 р.

Відхилення від St +/-

2001 р.

Відхилення від St +/-

Середнє

Скифянка (St)

56,8

St

75,4

St

66,1

Юна

56,8

0

69,9

-5,5

63,4

Перемога 50

59,5

2,7

70,6

-4,8

65,0

Відлуння

61,2

4,4

72,8

-2,6

67,0

Дея

59,1

2,3

69,9

-5,5

64,5

НСР 0,5

1,34

1,34

Отже, 2001 р. виявився сприятливішим на шляху зростання та розвитку озимої пшениці. Усі сорти зуміли реалізувати свою генетичну продуктивність на 70%. У 2000р. врожайність пшениці коливалася від 56,8 до 61,2 ц із першого га. Низька врожайність 2000 р. пояснюється сильним раннім поразкою листя бурої і жовтої іржею. З досліджуваних сортів 2000 р. математично достовірно щодо врожаю перевищили Сифянку Перемога 50, Відлуння і Дея. Сорт Юна має врожайність лише на рівні стандарту. У 2001 р. найурожайнішим сортом виділився Скифянка, інші ж сорти значно поступилися їй. Така закономірність, крім сорти Відлуння, збереглася б і загалом два роки.

Зміст білка, клейковини і найголовніше підвищення якості- це основна прикмета якості зерна пшениці, широко використовувані щодо оцінки і браковке селекційного матеріалу. Фізичні властивості тесту м'якої пшениці (пружність, розтяжність, "сила" борошна, валометрическая оцінка) –непрямі ознаки хлібопекарських властивостей, дозволяють класифікувати сорти на сильні й цінні.

Відомо, що ознаки якості зерна - гомогенні ознаки. Залежно та умовами середовища характер наслідування ознак змінюється від проміжного до сверхдоминирования.

Таблиця 13

Якість зерна досліджуваних сортів озимої м'якої пшениці 2000-2001г.

Сорт

Зміст білка, %

Клейковина

Сила борошна, е.а.

Валометрическая оцінка, е.в.

Кількість, %

Якість, е.п.ИДК

Скифянка (St)

12,9

28,6

70

300

75

Юна

13,0

27,9

75

296

73

Перемога 50

13,0

29,3

70

309

79

Відлуння

12,4

26,7

63

358

73

Дея

13,2

29,8

69

351

80

Изучаемые сорти комплексу ознак якості ставляться до групи сильних пшениць.

Упродовж років вивчення у сортоиспытании вони формували високоякісне зерно, відповідає вимогам що ставляться до сильним пшеницам по высоконаследуемым ознаками - якість клейковини, сила борошна та смесительная цінність (валометрическая оцінка). У той самий час зміст білка і клейковини було високим. Це певне, пов'язана з тим, що за такої врожайності, рівень мінерального живлення рослин був недостатнім для накопичення запасних білків в фази наливу і дозрівання зерна.

4. ЕКОНОМІЧНА ЭФФЭКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТІВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦІ

Перш ніж- ту чи іншу захід впроваджувати в практику сільськогосподарського виробництва потрібно спочатку вивчити ефективність шляхом економічної оцінці. Для оцінки економічну ефективність сільського господарства необхідні конкретні показники. Отражающие вплив різних чинників на процес производства(35).Лишь система показників дозволяє провести комплексний аналіз політики та зробити достовірні висновки щодо основних напрямах підвищення економічну ефективність сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від участі застосування коштів виробництва та живого праці, інакше кажучи, віддачу сукупних вкладень. У сільське господарство це отримання максимальної кількості продукції з одиниці площі при найменших видатках живої і речовинного праці (36).

Економічна ефективність виробництва зерна характеризується системою показників. Основні їх них: врожайність, вартість валової продукції з 1га. Виробничі витрати на га, собівартість 1 ц продукції, чистий прибуток із першого га, рівень рентабельності (6).

Один і хоча б рівень врожайності може бути досягнуто що за різних витратах праці та коштів. Понад те, за однакової врожаї то, можливо різне якість продукції, що впливає на эффективномть виробництва (34).

Щоб самому отримати порівнянні величини витрат і результатів виробництва, обсяг виробничої продукції переводять їх у вартісну форму.

Стоимостные показники мають як облікове, а й економічне значення, оскільки вони беруть участь у розвитку товарно-грошових відносин, а продукт виробництва виступає як товар над ринком. Стоимостные показники дозволяють вловити відмінності у ролі, а й у асортименті.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14