Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Будова і еволюція всесвіту

Реферат: Будова і еволюція всесвіту

План:

I) Будова всесвіту

1. Моделі всесвіту

2. Наша Галактика

3. Інші Галактики

4. Вчорашній день метагалактики

5. Метагалактика

6. Історія розвитку поглядів про побудову Всесвіту

II) Еволюція всесвіту

1. Моделі будівлі та розвитку всесвіту

2. Теорії, виходячи з яких створено сучасні ставлення до еволюції всесвіту

3. Вік всесвіту

III) Всесвіт життя й

1. Умови життя

2. Пояс життя

3. Таємничий Марс

IV) Вивчення всесвіту

Світ, Земля, Космос, Всесвіт…

Тисячоліттями допитливе людство звертало свої думки на світ довкола себе, прагнуло осягнути його, вирватися межі мікросвіту в макросвіт.

Велична картина небесного бані, засіяного міріадами зірок, з прадавніх зірок хвилювала розум й уяву учених, поетів, кожного котра живе в Землі зачарованого любующегося урочистій і чудний картиною, за словами Лермонтова.

Що таке Земля, Місяць, Сонце, зірки? Де початок і кінець Всесвіту, як довго вони існують, із чого складається і межі її пізнання?

У його рефераті я виклала усе те, відомо нині науці про будову і еволюції Всесвіту.

Вивчення Всесвіту, хоча б відомої нам її частини є грандіозної завданням. Щоб самому отримати факти, які мають сучасні вчені, знадобилися праці безлічі поколінь.

Всесвіт нескінченна в часі та просторі. Кожна частинка всесвіту має початок і поклала край, як у часі, і у просторі, однак уся Всесвіт нескінченна і вічна оскільки він є вічно саморушної матерією.

Всесвіт - це все існуюче. Від дрібних порошин і атомів до величезних скупчень в-ва зоряних світів і зоряних систем. Тому нічого очікувати помилкою сказати, будь-яка наука однак вивчає Всесвіт, точніше, що тим чи інакше її боку. Хімія вивчає світ молекул, фізика – світ атомів і елементарних частинок, біологія – явища живої природи. Але є наукову дисципліну, об'єктом дослідження якій служить сама всесвіт чи «Всесвіт як єдине ціле». Це окрема галузь астрономії так звана космологія. Космология – вчення Всесвіт загалом, куди входять у собі теорію всієї охопленій астрономічними спостереженнями області, як частини Всесвіту, до речі годі було змішувати поняття Всесвіту загалом і «що спостерігається» (видимої) Всесвіту. У II випадку йдеться йдеться лише про ту обмеженою області простору , яка доступна сучасних методів наукових досліджень про. З розвитком кібернетики у різноманітних галузях наукові дослідження придбали більшої популярності методики моделювання. Сутність цього у тому, що натомість чи іншого реального об'єкта вивчається його модель, більш-менш точно повторяющая оригінал або його найважливіші і значні особливості. Модель необов'язково речовинна копія об'єкта. Побудова наближених моделей різних явищ допомагає нам все глибше пізнавати світ довкола себе. Приміром, протягом багато часу астрономи займалися вивченням однорідної і изотронной (уявлюваного) Всесвіту, коли всі фізичні явища протікають однаковим способом мислення й всі закони залишаються незмінними для будь-яких і у різноманітних напрямах . Досліджувалися як і моделі, у яких до цих двом умовам додавалося третє, - незмінність картини світу. Це означає, що у хоч би епоху ми споглядали світ, вона завжди повинен бути загалом однаково. Ці багато в чому умовні і схематичні моделі допомогли висвітлити деякі важливі боку навколишнього нас світу. Але! Хай складна та чи інша теоретична модель, які б різноманітні факти вона враховувала, будь-яка модель – це ще саме явище , лише більш-менш точна його копія, як кажуть образ реального світу. Тому всі результати отримані з допомогою моделей Всесвіту, необхідно обов'язково перевірити шляхом перевірки реальністю. Не можна ототожнювати саме явище з моделлю. Не можна без ретельної перевірки , приписувати природі ті властивості які має модель. Жодна з моделей неспроможна бути точного «зліпка» Всесвіту. Це засвідчує необхідності поглибленої розробки моделей неоднорідною і неизотронной Всесвіту.

Зірки у Всесвіті об'єднують у гігантські Зоряні системи, звані галактиками. Зоряна система. У складі якої, як звичайна зірка перебуває наше Сонце, називається Галактикой.

Кількість зірок в галактиці порядку 1012 (трильйона). Чумацький Шлях, світла срібляста смуга зірок оперізує все небо, становлячи основну частину нашої Галактики. Чумацький Шлях найбільш яскравий в сузір'ї Стрільця, де є найпотужніші хмари зірок. Найменш яскравий він у протилежної частини неба. На цьому неважко вивести висновок, що сонячна система має не перебуває у центрі Галактики, що від нас видно у бік сузір'я Стрільця. Що далі від площині Чумацького Шляху, тим менше там слабких зірок і тих менш у далекому цих напрямах тягнеться зоряна система. Загалом наша Галактика займає простір, нагадує лінзу чи сочевицю, якщо поглянути її у збоку. Розміри Галактики накреслив розміщенням зірок, очевидним великих відстанях. Це цефиды і гарячі гіганти. Діаметр Галактики приблизно дорівнює 3000 пк (Парсек (пк) – відстань, з яким велика полуось земної орбіти, перпендикулярна променю зору, видно під кутом 1”. 1 Парсек = 3,26 світлового року = 206265 а.е. = 3*1013 км.) чи 100000 світлових років (світловий рік – відстань пройдене світлом протягом року), але чіткої кордону вона не має, оскільки зоряна щільність поступово сходить нанівець.

У центрі галактики розміщено ядро діаметром 1000-2000 пк – гігантське ущільнене скупчення зірок. Вона знаходиться ми з відривом майже 10000 пк (30000 світлових років) у бік сузір'я Стрільця, але повністю приховано щільною завісою хмар, що перешкоджає візуальним і фотографічним звичайним спостереженням цього найцікавішого об'єкта Галактики. До складу ядра входить багато червоних гігантів і короткоперіодичних цефид.

Зірки верхню частину головною послідовності і особливо надгіганти і класичні цефиды, перевищують молоді населення. Воно розташовується далі від центру і утворить порівняно тонкий шар чи диск. Серед зірок цього диска перебуває пилова матерія і хмари газу. Субкарлики і гіганти утворюють навколо ядра і диска Галактики сферичну систему.

Маса нашої галактики оцінюється зараз у різний спосіб, дорівнює 2*1011 мас Сонця (маса Сонця дорівнює 2*1030 кг.) причому 1/1000 її криється у міжзоряному газі і пилу. Маса Галактики в Андромеде майже така сама, а маса Галактики в Треугольнике становить 20 раз мменьше. Поперечник нашої галактики становить 100000 світлових років. Шляхом копіткої роботи московський астрономом В.В. Кукарин в 1944 р. знайшов свідчення про спіральну структуру галактики, причому виявилося, що ми живемо між двома спіральними гілками, бідному зірками.

У певних місцях на небі в телескоп, а де де неозброєним оком можна розрізнити тісні групи зірок, пов'язані взаємним тяжінням, чи зоряні скупчення.

Існує дві виду зоряних скупчень: розсіяні (рис. ) і кульові (рис. ).

Рассеяные скупчення складаються зазвичай з десятків чи сотень зірок головною послідовності і сверхгигантов зі слабкою концентрацією до центра.

Шаровые ж скупчення складаються зазвичай з десятків чи сотень зірок головною послідовності і червоних гігантів. Іноді вони містять короткопериодические цефеиды. Розмір розсіяних скупчень – кілька парсек. Приклад їх скупчення Глады і Плеяди в сузір'ї Тельця. Розмір кульових скупчень із сильною концентрацією зірок до центра – десяток парсек. Відомо понад сто кульових і сотні розсіяних скупчень, але у Галактиці останніх має бути десятки тисяч.

Крім зірок у складі Галктики входить ще розсіяна матерія, черезвычайно розпорошеного речовина, що складається з міжзоряного газу та пилу. Воно утворює туманності. Туманності бувають диффузными (клоччастої форми (рис. ))і планетарними (рис. ). Світлі вони живуть від те, що їх висвітлюють сусідні зірки. Приклад: газопылевая туманність в сузір'ї Оріона і темна пилова туманність Конська голова.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5