Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах

Реферат: Організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах

Оглавление

Проектное завдання

Запровадження

1. Проектування обігу субстандартні та структура череди собі на відповідність до планованими нормативами.

2. Розрахунок виходу валовий і товарної продукції, та продукції вирощування однією структурну голову стада.

3. Проектування, економічна оцінка та вибір найефективнішого типу годівлі корів.

3.1. Економічну оцінку кормів.

3.2. Розрахунок норм годівлі корів.

3.3. Розробка раціонів кормів.

3.4. Розрахунок річної потреби і вартості кормів для корів і бичків

3.5. Розрахунок розміру кормової площі, витрат праці, грошових витрат на корми порівнюваним типам годівлі.

3.6. Оцінка запроектованих типів годівлі корів і вибір найвигідного їх.

4. Розрахунок зеленого конвеєра для корів та волів і середній собівартості одного центнери кормових одиниць зелених кормів.

5. Розрахунок річної потреби і вартості кормів молоднякові і дорослого худоби на відгодівлі.

6. Розрахунок зеленого конвеєра молоднякові і дорослого худоби на відгодівлі і середній собівартості одного центнери кормових одиниць зелених кормів.

7. Розрахунок кормової площі для скотарства.

8. Розрахунок собівартості продукції і на показників економічну ефективність галузі й окремих видів продукції.

8.1. Визначення чисельності працівників, витрат праці та річного фонду зарплати за галуззю.

8.2. Розрахунок собівартості молока, приплода, приросту живої є і м'яса, у живій вазі.

8.3. Розрахунок прибутку, валового і чистого доходу, рівня дохідності і рентабельності виробництва.

8.4. Розрахунок показників економічну ефективність виробництва скотарства і загалом.

Висновки і такі пропозиції.

Список літератури.

Примітка (технологічна карта).

Проектное завдання

1. Визначити раціональне співвідношення у стаді різних груп худоби з урахуванням планованих нормативів виходячи з розробки річного обороту стада, розрахувати вихід продукції.

2. Скласти два раціону годівлі корів, які відрізняються складу кормів, оцінити й вибрати найвигідніший тип годівлі.

3. Рассчитать річну потребу народу і вартість кормів, розмір необхідної кормової площі, зокрема в організацію зеленого конвеєра пасовищний період.

4. Визначити потреба у робочої сили, затрати праці та Витрати його оплату.

5. Рассчитать собівартість продукції і на показники економічну ефективність галузі й виробництва окремих видів продукції.

6. Зробити висновки та висловити припущення щодо підвищенню економічну ефективність виробництва молока і м'яса.

Запровадження

Організація виробництва — це система заходів, вкладених у максимальне використання на підприємствах всіх елементів производства—рабочей сили, знарядь злочину і предметів праці; обеспе чение злагодженості у роботі встановлення певної пропорційності і ритмічності поміж усіма частинами підприємства, забезпечують виробництво встановленого народнохозяйст венним планом кількості продукції певного якості. Організація виробництва охоплює:

організацію матеріально-технічної підготовки производст ва, куди входить забезпеченість засобами виробництва та инстру ментами, технологічними картами, інструкціями тощо. буд.;

організацію праці, що включає забезпеченість і розстановку робочої сили в, організацію виробничих процесів, ра бочих місць, технічне нормування, організацію зарплати, навчання й соціалістичне змагання;

планування виробництва — перспективне і оперативне;

організацію обслуговування виробництва, що передбачає комплектування і своєчасне забезпечення її матеріалами, устаткуванням, транспортом, ремонтом, електроенергією, питани їм для робітників і т. буд.;

облік над перебігом виробництва;

управління ходом виробництва та контролю над кількістю і якістю своєї продукції.

Сільське господарство є особливої сферою виробництва. У ньому економічний процес відтворення тісно палітурки ется з природним; великий вплив надає природна сре так; готовий продукт (насіння та інших.) бере участь у подальшому відтворенні; робочий період не збігається у часі з періодом виробництва.

«Організація виробництва, у сільськогосподарських підприємствах» — економічна нау ка, а її основі об'єктивних законів розвитку природи, нашого суспільства та мислення вивчає закономірності раціонального по будівлі та економічно ефективного ведення сельскохозяйст венного виробництва, у підприємствах.

Таблиця 1

Умови відтворення череда та інші планові нормативи

Показники

Варіант

1

2

1. Розмір стада комплексних корів

550

2. Щорічний темпи зростання стада

1,04

3. Річна норма вибраковки корів, %

28

4. Річна норма вибраковки биків, %

30

5. Навантаження корів однієї бика, голів

100

6. Вихід ділових телят на 100 корів і ялівок початку року, %

87

7. Розподіл отелень корів і ялівок протягом року

рівномірний

8. Збереження молодняку народження минулих років, включаючи ялівок, %

97

9. Збереження дорослого худоби, %

100

10. Кількість телят, що реалізуються 2-месячном віці, % від приплода

10

11. Вік запліднення телиць та її реалізації сверхремонтного молодняку, місяці

18

12. Тривалість відгодівлі выбракованных биків, місяці

2

13. Сезон реалізації откармливаемых биків, сезон

літо

14. Вік племінних бичків, купованих поповнення групи виробників, місяці

15

15. Тривалість карантину для купованих бичків, місяці

2

16. Тривалість раздоя первотелок, перекладних у череду корів, місяці

3

17. Удій молока однією корову на рік, ц.

43

18. Жирність молока, %

3,71

19. Виробництво молока I сорти, %

II сорти, %

77

23

20. Норма витрати молока однієї ділового теляти, ц.

2,5

21. Норма витрати молока на загальне харчування від однієї середньорічний корови, ц.

1

22. Середня жива маса голови за групами тварин

в таблиці 2

23. Частка тварин вищої

і середній

вгодованості, при реалізації на м'ясо

24. Кількість м'яса, расходуемого на загальне харчування, ц. у живій вазі від середньорічний корови

0,3

25. Набір кормових культур і планові видатки їх виробництво і підготовку до скармливанию

в таблиці 4

26. Норма витрати концентрованих кормів на 1 кг. молока, кг.

0,315

27. Норма витрати кормів ц. корм. од. на 1 кг. приросту живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі

по довідковим даним

28. Структура кормів молоднякові і дорослого худоби на відгодівлі

в таблиці

29. Площа пасовищ для корів та волів, га

260

30. Площа пасовищ й інших груп худоби, га

220

31. Ціни реалізації в рублях

1 ц. молока I сорти

II сорти

1 ц. м'яса у живій вазі вищої

середньої вгодованості

1 ц. живої маси племінних тварин

100

90

550

500

660

32. Вартість 1 ц. живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі початку року, крб.

500

33. Балансова вартість, крб.:

1 бика-плідника

1 корови

4250

2250

34. Тривалість робочого тижня

6

35. Норми обслуговування худоби і денні тарифні ставки

в таблиці 17.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10