Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організації виробництва на сільськогосподарських підприємствах

Сторінка 8

За даними розрахунків (табл. 17) підраховано кількість подменных працівників і витрат праці за фермі.

I За основним череді

Усього 28,2

До того ж бригадирів 1,4

Робітники 26,8

Подменные робочі 6

II По молодняку і дорослому худобі

Усього 20,5

До того ж бригадирів 1,7

Робітників 18,8

Подменных робочих 4,2

Трудові витрати, людино-годин.

I За основним череді

Бригадиры 1,4 x 305 x 6,67 = 2848

Робітники 26,7 x 365 x 6,65 = 64808

Разом 67656

II По молодняку і дорослому худобі на відгодівлі

Бригадиры 1,7 x 305 x 6,67 = 3485

Робітники 18,8 x 365 x 6,67 = 45770

Разом 49228

Таблиця 17.

Розрахунок чисельності працівників, зарплати і річного фонду витрат з фермі

8.2 Розрахунок собівартості молока, приплода, приросту живої є і м'яса у живій вазі

Спочатку обчислюється собівартість продукції з основному череді.

Собівартість всієї продукції з основному череді, можна визначити з низькою похибкою структурою витрат.

Якщо даному господарстві витрачається 60% усіх витрат, то загальна сума цих витрат становить:

Із загальної суми витрат виключаються видатки гній.

За розрахунками в технологічних картах на гній по основному череді витрачається 7,4%. У наших розрахунках це сума становить:

1567992 x 7,4% = 116031

Оставшаяся сума цих витрат, распределяемая

на молоко 90%

на приплід 10%.

Вихід гною визначається за нормативами залежно від тривалості стійлового періоду.

При 6-месячном стійловому періоді вихід гною на 1 голову з урахуванням втрат на пасовище становить:

по основному череді 3 т.

по молодняку 4 т.

Потім підраховується собівартість приросту живої маси. У цьому підраховують видатки выпойку телят по планової собівартості 1 ц. молока. Ціна 1 ц. відвійок умовно дорівнює ціні на молоко враховуючи поживність.

За планової поживністю молока 0,3 корм. од. і відвійок 0,13, вартість відвійок то, можливо прирівняно до 43,3% собівартості 1 ц. молока (0,13 / 0,3 x 100 = 43,3)

Після визначення необхідних витрат на корми молоднякові розпочинають розрахунку собівартості 1 ц. приросту живої маси. При сформованій структурі витрат у загальних витратах по молодняку частка витрат і кормів становить 70%. Виходячи з цього загальна сума цих витрат то, можливо заплановано у вигляді

При обчисленні собівартості приросту живої маси, видатки гній може бути прирівняні за собівартістю до витрат гній, від основного стада.

Для обчислення вартості 1 ц. собівартість приросту суми основних витрат за гній ділять кількості приросту живої маси.

Таблиця 18.

Розрахунок собівартості продукції скотарства

Статті витрат та інші показники

Основне стадо

Молодняк і будь-який дорослий худобу на відгодівлі

1

2

3

1. Зарплата з нарахуваннями

480854

337329

2. Корми

459941

509875

3. Витрати за іншими статтями

4. Усього витрат

1567992

1210291

Розподіл витрат:

5. На гній

116031

169576

6. На продукцію

1451961

1040715

7. До того ж на молоко

1306765

X

8. На телят

145196

X

Вихід продукції

9. Молоко, ц.

24123

X

10. Ділові телята, гол.

636

X

11. Приріст живої маси

X

1921

12. Гній, т.

2830

4136

Собівартість, крб.

13. 1 ц. молока

5418

X

14. 1 ц. теляти

228,30

X

15. 1 ц. приросту живої маси

X

541,76

16. 1 ц. гною

41,00

41,00

Таблиця 19.

Розрахунок собівартості 1 ц. живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі

Показники

Голов

Жива маса, ц.

Вартість крб.

1

2

3

4

1. Залишок початку року

1014

2316

1158000

2. Надходження від приплода

636

166

145196

3. Приріст живої маси

X

1921

1040715

4. Постановка на відгодівлю биків

2

16

8500

5. Корів

154

662

360000

6. Купівля племінних бичків

2

8

5280

7. Разом

1808

5089

2717691

8. Падеж

29

75

X

9. Разом для калькуляції

1779

5014

2717691

10. Собівартість 1 ц. живої маси

X

X

542,02

11. Переклад у групу биків і корів

178

738

400011

12. Реалізація

547

1905

1032549

13. Залишок наприкінці року

1054

2371

1285131


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10