Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Класифікація і сортування пушно-мехового напівфабрикату

Реферат: Класифікація і сортування пушно-мехового напівфабрикату

Асортимент пушно-мехового напівфабрикату отлича ется більшою розмаїтістю по видовому складу і мно гим показниками.

Так, за величиною шкурки коливаються від 300 до 9000 см2, вже за густотою волосяного покрова—от 1 тис. до 50 тис. волосся на 1 см2, за висотою волосяного покриву — від 10 до 140 мм т. буд.

У зв'язку з тим, що волосяний покрив напівфабрикату часто піддається крашению, стрижці, щипке, эпилированию, особливої опрацюванні та т. буд., видовий асортимент пушно-мехового напівфабрикату розширюється по сравне нию з видовим асортиментом пушно-мехового сировини.

Класифікація пушно-мехового напівфабрикату слож на, причому класифікація пушно-мехового полуфабри ката і класифікація хутряних шкурок морського звіра

мають особливості

По Общероссийскому класифікатору пушно-меховые напівфабрикати ставляться до класу 89 «Хутра, хутряні і овчинно-шубные вироби», до підкласу «Напівфабрикат пушно-меховой». Цей підклас подразделен на 9 груп. Класифікація, подана у Общероссийском класси фикаторе, що має економіко-статистичний характер, часом недостатньо науково обгрунтована і перед призначена переважно з метою статистичного обліку, і планування.

Нижче приведено товарна класифікація, побудований ная на показниках найважливіших потребительных властивостей.

До найвищої категории—классу—отнесены все пушно-меховые напівфабрикати. Класи підрозділені втричі підкласу: напівфабрикат хутряний, напівфабрикат хутряної, напівфабрикат - хутряні шкіри морських зве розвівайся.

ПУШНОЙ ПОЛУФАБРИКАТ

Асортимент хутрового напівфабрикату найбільш обши рен і різноманітний. Більшість видів шкурок харак теризуются пишним волосяним покровом. Шкурки до быты від дорослих хутрових тварин і зимовий період.

З великого розмаїття ознак, властивих пушнине, найважливіші такі: величина шкурок, їх топографія, висота і густота волосяного покриву, до личество пухових волосся однією кроющий волосся, отно шение довжини пухових волосся до довжини остюки I категорії, ставлення товщини пухових волосся до товщині остюки I ка тегории.

З найхарактерніших ознак воло сяного покриву підклас хутрового напівфабрикату під поділяють втричі товарні групи: зимових земноводних видів, зимових наземних видів, весняних видів.

Повна класифікація напівфабрикату хутра (по Церевитинову) приведено в табл. 1.

Пушной напівфабрикат — це вироблені і фарбовані шкурки хутрових звірів, добутих переважно у зимовий період.

Шкурки хутрового напівфабрикату відрізняються пыш ным не завитим волосяним покровом. Їх якість зави сит від рівня розвитку волосяного покриву,

У стандартах хутряний напівфабрикат підрозділяється по кряжам, розмірам, сортам, кольору й групам пороків.

Розподіл шкурок по кряжам. По кряжам шкурки де лят оскільки товарні властивості однієї й тієї ж виду сировини змінюються залежно від географічного місця проживання хутрових звірів.

Шкурки хутра різних кряжів відрізняються властивостями, властивих шкуркам лише даного кряжу (розмір, пишність, висота і густота волосяного покриву, забарвлення і шовковистість волосяного покриву, товщина кожевой тканини, маса).

Кряжу дається найменування того географічного району, звідки надходять шкурки, наприклад білка амур ская, якутська, алтайська тощо. буд. У деяких стандартах термін «кряж» замінений номером.

По кряжам поділяють в повному обсязі види хутра, лише вироблені шкурки білки, червоною лисиці, нір кі, білого песця, соболі, бабака, тарбагана.

Розподіл шкурок за величиною. За розмірами ділять шкурки тих видів, які мають сильно виражена різниця у величині, яку впливає підлогу та вікова зрад чивость. Наприклад, шкурки самців норки, горностая і колонка крупніша шкурок самок. Різні види шкурок ділять за величиною на різну кількість категорій. Зазвичай їх поділяють втричі категорії: великі, середні, дрібні, деяких випадках чотирма— особливо - великі, великі, середні, дрібні.

Розмір шкурки визначають, вимірюючи її довжину (від междуглазья до кореня хвоста) і ширину (по середньої лінії) і перемножая отримані величини.

За розмірами сортують шкурки наступних видів: каракуль, видра, норка, білка, лисиця серебристо-чер ная, песець, соболь, дрібні гризуни інші види.

Розподіл шкурок по сортам. Сорт шкурки відбиває стан волосяного покриву залежно від часу (сезону) видобутку звіра. Під сортом хутра розуміється сукупність певних товарних ознак, залежачи щих від рівня розвитку волосяного покриву шкурки. Свого часу року (сезон) якість волосяного покро ва хутрових звірів різна. Густий довговолосий зим ний волосяний покрив шкурки восени, у стадії зростання чи няет.

Влітку він рідкісний і коротке.

Пушнину поділяють на два, три і чотири сорти. Товарными ознаками, визначальними сорт, є пишність, густота, довжина і м'якість волосяного покро ва. Ці ознаки для хутра кожного виду мають характерні риси.

Нижче наводиться приблизна характеристика сортів більшості видів хутра.

До 1-му сорту ставляться шкурки полноволосые, з высо дідька лисого частої остю і густим пухом; до 2-му—шкурки ме неї полноволосые, з недоразвившимися остю і пухом; до 3-му—шкурки полуволосые і з недостатньо розвиненими остю і пухом; до 4-му—шкурки полуволосые і з не впо лне розвиненими остю і пухом чи шкурки з низьким грубим волосяним покровом, майже без пуху чи з ледь почали розвиватися пухом (вовк, росомаха, шакал). Для шкурок деяких видів з 1-го сорти виділяють вищого гатунку (екстра).

Ранневесенние шкурки належать до 2-го сорту; ранневесенние шкурки білки виділяють в самостійний сорт.

Ранневесенние шкурки мають ознаки початку ве сенней линьки (так званий перезрілий волосся, добі девший тьмяний волосся тощо. п.).

Розподіл шкурок за кольором. По квітам ділять шкурки тих видів хутра, які мають сильно виражена зрад чивость кольору волосяного покриву. До таких видам отно сят білку, серебристо-черную лисицю, куницю, нірку, нут рию, росомаху, блакитного і білого песця, рись, соболі, Особливо сильно варіює мінливість забарвлення воло сяного покриву у шкурок клітинних хутрових звірів: нір кі, нутрії, серебристо-черной лисиці, блакитного песця.

Розподіл на групи залежно від пороків. На шкурках пушно-мехового напівфабрикату часто зустріч ются пороки, що знижують вартість шкурки. У за висимости від наявності і величини пороків шкурки біль шинства видів поділяють чотирма групи: перша, друга, третя, четверта. Для кожної групи ДОСТом встановлено певний розмір, чи показник по року.

Пороки на шкурках бувають різноманітні. Такі пороки, як розриви, плішини, витерті місця, би мало бути прорізані і зашиті. У результаті виходить шитость, яку відповідно до стандарту враховують як порок. Шви, одержувані при зшиванні шкурок чи його частин, не враховують.

Основні пороки пушно-меховых напівфабрикатів такі:

битость ости—обломанные, потерті кінці направ ляющих і остевых волосся, що утворюють ділянки од ного пухового волосу, ми інколи з обламаними кінчиками;

витерті місця — потертий волосяний покрив зазвичай, у стадії весняної линьки;

вириви волосяного покрова—участки хутра стриже ных шкурок, в яких окремих місцях волосяний покрив підстрижений нижче, ніж всієї шкірці;

вириви кожевой тканини — підрізання кожевой тканини на окремі ділянки до оголення волосяних луко виц;

вихори — ділянки шкурок, у яких волосся расходит ся з однієї точки врізнобіч, порушуючи правиль ное напрям волосся; зустрічаються на шкурках бабака, тарбагана, ховрашка, крота і хутра інших напрямів;

запал волос—участки волосяного покриву з извиты ми кінчиками остевых волосся;

запашистость—редкий волосся на череве шкурок кро лику, результат незакінченої линьки;

кущі волосяного покриву — ділянки більш довгих волосся зимового хутра, що залишилися після весняної линьки, зустрічаються на шкурках кротів;

ломины — ушкодження кожевой тканини внаслідок розриву епідермісу;

молеедины — ушкодження волосяного покриву гусаку ницами молі;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5