Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дослідження на задану тему зв'язок науку й мистецтва

Реферат: Дослідження на задану тему зв'язок науку й мистецтва

Зв'язок науку й мистецтва.

Опис схеми.

Самі собою наука і мистецтво самодостатні, тому простежити їх взаємозв'язок друг з одним безпосередньо на схемою, без запровадження якогось третього об'єкта, неможливо. Цим третім об'єктом є людське суспільство, орієнтоване в розвитку - технічне, що може забезпечити клас математично-природничої грамотності, і соціально-гуманітарний, що може забезпечити клас гуманітарних наук. Суспільство своєю чергою задає напрям наукових досліджень, виходить якийсь цикл, який зображений малюнку 1.

Малюнок 1

Але така схема має за одному перевагу - простоті - ряд недоліків: як було зазначено раніше, наука самодостатня, тому її зв'язку з суспільством безпосередньо сильно утруднена можливе тільки з невеликою кількістю людей водночас є необхідність забезпечити знайомство широкого загалу спільноти з останніми досягненнями наукової думки і навпаки, присвятити наукову еліту, яка обертається у своїх колах, щодо настроїв і чужих думок громадськості. Це завдання таки виконує мистецтво, зокрема література, якщо ще вже, то наукова фантастика. Звідси ми маємо схему, яка зображено малюнку 2.

Малюнок 2

Малюнок 2 є дуже загальну схему, працювати з якою практично неможливо, тож необхідно кілька розширити його.

Наука, у випадку, підрозділяється на природну і гуманітарну, які у своє чергу діляться на прикладну і теоретичну. Кожна з цих напрямів розвивається саме собою, з одного боку, і задає напрям до розвитку іншої боку. Також має місце спроба проникнення математично-природничої грамотності до сфери гуманітарних і навпаки. Такі процеси відбуваються всередині об'єкта «наука».

Процеси, які у суспільстві можна умовно розділити на дві основні, які потрібні і потрібні, - це процес виробництва та процес життєдіяльності людей. Тут, точно як і і попереднього разі, кожен із подобъектов, розвиваючись сам собою, задає напрям іншої боку.

У мистецтва як і є дві основні складові, що необхідні розгляду нашої завдання: це популяризація і екстраполяція, з яких відбувається зв'язок науку й суспільства. Причому переважно зв'язок іде за рахунок наступним парам:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2