Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вплив способів основний обробітку грунту на врожайність озимої пшениці після попередника цукрові буряки за умов центральною зоною Краснодарського краю

Реферат: Вплив способів основний обробітку грунту на врожайність озимої пшениці після попередника цукрові буряки за умов центральною зоною Краснодарського краю

СОДЕРЖАНИЕ.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 5

1. ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ. 7

1.1 Вплив способів основний обробітку грунту на врожайність озимої пшениці 7

2. УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОСВІДУ. 15

2.1. Характеристика господарства . 15

2.2. Почвенно-климатические умови . 18

2.2.1. Ґрунти 18

2.2.2. Клімат 20

2.2.3. Агрометеорологічні умови на рік проведення досвіду (2000-2001) 22

2.3. Схема, методику та агротехніка в досвіді . 23

2.3.1. Схема й методику досвіду . 23

2.3.2. Агротехніка в досвіді 23

2.3.3. Характеристика використовуваного сорти 23

3. РЕЗУЛЬТАТИ ИССЛЕДОВАНИЙ. 23

3.1. Вплив способів основний обробітку грунту до зростання та розвитку рослин озимої пшениці по попереднику цукрові буряки . 23

3.2. Структура врожаю озимої пшениці, у залежність від способів основний обробітку грунту . 23

3.3. Вплив способів основний обробітку грунту на врожайність зерна озимої пшениці . 23

4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ҐРУНТУ ПІД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ. 23

5. БЕЗПЕКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 23

5.1. Організація служби безпеки життєдіяльності з виробництва і аналіз її діяльність . 23

5.2. Ідентифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників, їхнього впливу безпеку життєдіяльності робочого, і навіть заходи, створені задля зменшення небезпек і шкідливостей та його усунення. 23

5.3. Заходи, створені задля поліпшення екологічного стану при виробничої діяльності . 23

ВИСНОВКИ. 23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ. 23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Найважливішою завданням сільськогосподарського виробництва є отримання достатньої кількості продуктів населенню і сировини для промисловості. Це завдання дуже й нашій країні досі не вирішена.

Основний продовольчої культурою нашій країні є озима пшениця.

Пшениця - основна хлібна культура більшості країн світу - широко вирощують від північних полярних районів до південних меж. Озимая пшениця належить до цінних і високоврожайних культур. Зерно багато клейковинными білками, і іншими вартісними речовинами, у цій широко використовується для продовольчих цілей, особливо хлібопеченні і кондитерської промислово сти, а як і для крупи, макаронів та інших продуктів. Пшеничные висівки висококонцентрований корм тваринам. Солома і полова мають велику кормо вую цінність; в 100 кг соломи міститься 20-22 кормові одиниці, і 0,5 переваримого протеїну. Озимая пшениця вирощують на 18 млн. га з СНД, 10 млн. га перебуває у Росії, Кубань вона висівається площею 1,4 млн. га, що становить понад 30% ріллі.

При незмінності площ головна колія збільшення валового виробництва зерна вирощування цієї культури предусматри вается переважно з допомогою її врожайності. Це вирішується шляхом упровадження прогресивних технологій вирощування сильних й ринок цінних пшениць з урахуванням високої культури землі делия, освоєння зональних науково обгрунтованих систем землекористування, ведення сільського господарства за біль шинстве районів країни можна одержувати по 40-50 ц зерна із першого га і більше (4, 9).

Нині в аграрному виробництві в качест ве першочергового завдання висувається, впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій возде лывания сільськогосподарських культур до них належить технології з мінімальним, так званої нульової обра боткой грунту. Використання цих технологій при обробленні сільськогосподарських культур. Дає можливість істотно знизити витрати енергії на одиницю произво дмитриком продукції.

У зв'язку з цим у 1999-2001 році були закладені досліди в навчальному господарстві «Кубань» Кубанського державного аграрного університету з вивченню енергозберігаючих і нульових обробок грунту по попереднику цукрові буряки

1. ОБЗОР ЛІТЕРАТУРИ.

1.1 Вплив способів основний обробітку грунту на врожайність озимої пшениці

Під час створення раціональної системи обробітку грунту необхідно мати точні уявлення про роль щільності її формування у житті сільськогосподарських рослин.

Узагальнюючи результати багаторічних досліджень Агрофи зического науково-дослідного інституту по вопро су фізики грунтів, І.Б. Ревут, В. Г. Лебедєва і А.І. Абра мов так писали про значення щільності складання грунту: «Щільність грунту є первинним і визначальним фак тором всієї фізики грунтів. З ним безпосередньо пов'язані водний, теплової та повітряний режими у грунті . щільність є найвизначнішим чинником її родючості .» (20) . Розмір щільності залежить від способу обробітку грунту.

Різні способи обробітку грунту впливають їхньому структурне стан, будова орного шару, водно-повітряний, харчової та теплової режими, цим оказы вают впливом геть умови росту рослин, що позначається на врожайності.

Одне з найважливіших агрофизических властивостей є його структура, дослідженнями Б. І. Тарасенко встановлено, що більша частина щільність орного горизонту на просапних попередників утрудняє їх оранку, призводить до зна чительной глыбистости, яка іноді досягає 70%. Глыбистая грунт втрачає продуктивну вологу, не може посів і заделку насіння грунт, їх контакти з грунтом, знижується всхожесть і врешті-решт знижується врожай озимої, пшениці (24).

Останніми роками приділяють значну увагу изуче нию обробітку грунту під озиму пшеницю після просапних, з допомогою важких дискових борін, плоскорезом, фрези комбінованих грунтообробних агрегатів, сочетающих у собі робочі органи плоскореза, дискової борони і ковзанки.

Щоб якось забезпечити своєчасні сходи озимих, оптимальне постачання рослин вологою і поживою протягом усього вегетації потрібно прийомами про работки грунту створити таке будова грунту, які з зволило б перетворити потенційну родючість грунту в ефективне (10).

За даними Б.І. Тарасенко механічна обробка грунту надає великий вплив на щільність складання грунту, яка набуває велике значення в обеспече нии рослин основними чинниками життя на грунтах зі складним механічним складом за умов надлишкового ув лажнения (24).

Дослідженнями Б.М. Вербова на выщелоченных чорно земах Кубані встановлено оптимальна щільність для ози мій пшениці 1,20-1,26 (7).

І.Б. Ревут зазначає, що з фрезной обробці поч ви вона чудово кришиться на дрібні грудки без распыле ния із повною відсутністю брил (20).

Застосування фрезной обробки після не парових перед шественников порівняно з оранкою як Л.Рындыч сприяло створення більш сприятливого складання оброблюваного шару грунту, хорошою заделке насіння ріпаку і підвищення їх всхожести (21).

За даними Б.А. Доспехова застосування фрезерних несамовитому крику дий дозволяє на 50-70% скоротити кількість обробок грунту у її підготовки до посіву зернових культур, підвищити якість обробітку грунту за умов нестачі вологи (13).

Механічна обробка грунту сприяє регулиро ванию водно-воздушного режиму, який має значення для рослин озимої пшениці (12).

Дослідженнями О.П. Царичанського, Н.В. Добродомова в 1990-92 рр. вивчали вплив предпахотного рыхления грунту щелерезом кротователем кріт 1000 на глибину 80 див з інтервалом переходу ножа - дренера через 1 м. Через війну умови проростання кукурудзи поліпшилися. Водний режим грунтів та її будова були благоприят ными. Врожайність зеленої маси кукурудзи зросла на 14,5-15,8% (31).

У 1992-93 рр. на дослідному полі КГАУ (выщелоченный чорнозем) вивчалося три способу основний обробки поч ви під цукровий буряк на чотирьох рівнях родючості. Способи основний обробітку грунту не надали істотний ного впливу накопичення вологи в шарі 0-200 див. Наи продуктивніше витрачали вологу рослин цукрових буряків на варіанті з отвальной обробкою (на 30-32 див) з глибоким розпушуванням (на 60-70 див) 1992-го і рекомендо ванній обробкою (послойная зі оранкою на 30-32 див) в 1993 р. у разі підвищення рівня родючості коефіцієнт водоспоживання знижується. У 1992 р. він був найбільш низьким на Фоне з 60 кг/га Р205 і 200 тонн на 1 га навоза(15).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10