Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 7

З таблиці 1.6 слід, що вартість основних засобів виробництва с/г призначення до 1998 року зросла у 4,6 разу проти 1994 роком. Поточні виробничі витрати для 100 га с/г угідь також поступово збільшувалися період із 1994 .1998 року й їхню вартість зросла 5 раз. Прямі витрати знизилися п'ять%, що становить 0,9 тис. чол. год.

З 1994 року, виробництво валової продукції для 100 га с/г угідь зросла у 3.4 рази, й 1998 року становило 88863,1 тис. крб. Виробництво валової продукції на 100 рублів основних засобів виробництва знизилася на 43,6%, на 100 рублів виробничих витрат за 32,8%.

Прибуток отримали господарством лише 1994 року, рівень рентабельності становив 2,7%.

1.5. Фінансові результати виробничої діяльності господарства

Фінансові результати діяльності господарства - це прибуток або збиток, визначених по реалізованої продукції як відмінність між виручкою, отриманої від та повної собівартістю реалізованої продукції.

Рентабельність - одне з найважливіших узагальнюючих показників економічну ефективність виробництва. Вона характеризує прибутковість готової продукції за певний період. Це основні показники, що характеризують ефективності роботи господарства.

Дані таблиці 1.7 показують, що з аналізований період (1994 .1998гг), прибуток від реалізації продукції зросла 3,8 разу, і кінець 1998 року становив 69391,0 тис. крб.

Таблиця 1.7

Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва СГВК «Рассвет»

Види угідь

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р.

Выручено від товарної продукції, тис. крб.

18044

30951

73887

74365

69391

в 3,8 раз

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. крб.

17567

34911

75242

77420

72314

в 4,1 раз

Прибуток (+), збиток (-), тис. крб.

477

-3960

-1355

-3055

-2923

-

Рівень рентабельності, %

2,7

-

-

-

-

-

Окупність, крб.

-

0,89

0,98

0,96

0,96

-

Рис. 1.5 Гистограмма рівня прибутковості сільськогосподарського виробництва СГВК «Рассвет».

Повна собівартість збільшилася 4,1 рази, й 1998 року становила 72313 тис. рублів.

Прибуток господарством отримали лише у 1994 року, у вигляді 477 тис. крб., рівень рентабельності становив 2,7%, в інші року отримані збитки, окупність 1998 року становила 0,96 рубля.

Глава 2. Сучасне стан використання трудових ресурсів немає і продуктивність праці

2.1. Забезпеченість робочої силою і розподіл працівників із основним галузям виробництва

Задля ефективної діяльності господарства важливе значення мають працю. Підприємство самостійно формує трудовий колектив, здатний за умов повного господарського розрахунку, самофінансування, на засадах самоврядування досягати високих кінцевих результатів, забезпечує відповідність кадрів вимогам сучасного виробництва, розвиває в працівників діловитість й за рішення виробничих завдань.

Наявність трудових ресурсів господарства є сумою фактичної чисельності постійних, сезонних і тимчасових робочих, керівників і спеціалістів. Наведемо ці дані в таблиці 2.1.

Нині у господарстві працює 136 людина. Середній вік працюючих становить 37 років. У цілому нині середньорічна кількість працівників 1998 року скоротився проти 1994 роком на 12,3%, що становить 19 людина.

У перебігу 5 років поменшало чисельності працівників із галузі рослинництво на 7,7%, за даними таблиці 2.1 можна також ознайомитися відзначити, що з аналізований період із 1994 .1998 рр., у тваринництві працювали трохи більше працівників, ніж у рослинництві, зменшення з цієї галузі на 19,2%.

Таблиця 2.1

Наявність і забезпеченість трудовими ресурсами СГВК «Рассвет»

Показники

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р.

Середньорічна кількість працівників, чол.:

155

140

132

140

136

87,7

зокрема: - у рослинництві

65

62

57

61

60

92,3

- у тваринництві

78

65

61

66

63

80,8

Навантаження однієї среднегодовго працівника, га:

сільгоспугідь

16,9

17,6

18,4

17,4

17,9

105,9

ріллі

12,3

13,3

13,7

12,9

13,2

107,6


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18