Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 6

Таблиця 1.5

Забезпеченість ні економічна ефективність використання основних засобів виробництва

Показники

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р

Показники забезпеченості основні засоби

Фондообеспеченность, тис. крб.

172286,1

300273,7

754276,9

819899,6

788328,4

в 4,6

Фондовооруженность, тис. крб.

21133,4

52869,6

138798,4

142486,8

140855,7

в 6,6 раз

Энергообеспеченность, к.с.

526,7

511,3

490,3

495,1

500,8

95,1

Энерговооруженность, к.с.

65,0

67,9

67,0

64,1

66,3

102,2

Показники економічну ефективність використання основних фондів

Фондоотдача, крб.

0,2

0,23

0,19

0,15

0,12

60

Фондоемкость, крб.

5,0

4,3

5,3

6,6

8,3

в 1,66 разу

Аналізуючи дані таблиці 1.5 можна дійти невтішного висновку, зростання рівня забезпеченості і забезпеченості основними засобами стався з допомогою переоцінки основних засобів, значною мірою це і зниження фондовіддачі і підвищення фондоємності.

Энергообеспеченность господарства за 1998 року було на 4,9% менше рівня 1994 року, а й енергооснащеність підвищилася на 2,2%.

1.4. Рівень інтенсивності ні економічна ефективність інтенсифікації

Інтенсифікація сільського господарства є складний соціально- економічний процес вдосконалення усіх сторін виробництва, направлений замінити збільшення обсягу провадження з кожного гектари високоякісної продукції. Інтенсифікація сільського господарства, приріст продукції, здійснюється шляхом зростання вкладення ресурсів у розрахунку одиницю земельної площі, поголів'я худоби і більше напруженого, продуктивного функціонування всіх застосованих коштів виробництва.

Характеристика показників інтенсифікації дається в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Рівень інтенсифікації ні економічна ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Показники

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р

Показники рівня інтенсивності

Доводиться на 100 га с/г угідь

основних засобів виробництва с/г призначення, тис. крб.

172286,1

300273,7

754276,9

819899,6

788328,4

в 4,6 раз

поточних виробничих витрат, тис. крб.

51824,3

182367,7

221795,8

158283,4

259651,5

в 5,0 раз

сукупних витрат, тис. крб.

98738,5

338059,7

388032,6

516912,8

554371,8

в 5,6 раз

прямих витрат праці, тис. чол. год.

19,1

19,9

19,8

18,5

18,2

0,95

Економічна ефективність інтенсифікації

Зроблено валової продукції, крб.:

на 100 га с/г угідь

26384,6

67975,3

144284,1

107838,3

88863,1

в 3,4 разу

на 100 крб. виробничих витрат

50,9

37,2

65,0

68,1

34,2

67,2

на 100 крб. основних засобів виробництва

21,1

22,6

19,1

14,7

11,9

56,4

на 1 середньорічного працівника

4463,3

11968,5

26550,5

18740,8

15877,8

в 3,6 разу

Отримано прибутку на 100 га с/г угідь, тис. крб.

18,2

-

-

-

-

-

Рівень рентабельності, %

2,7

-

-

-

-

-

Рівень окупності, крб.

-

0,89

0,96

0,96


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18