Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 5

При розрахунку одержимо коефіцієнт, рівний 0,3, що свідчить про недостатній рівень спеціалізації в СГВК «Рассвет».

1.3. Забезпеченість основними фондами і ефективність їх використання

Важливе значення у справі збільшення виробництва сільськогосподарської продукції і на підвищення продуктивність праці має стан матеріально-технічної бази господарства, забезпеченість і ефективність використання основних засобів виробництва. Розмір основних фондів у господарстві показує в грошах по балансову вартість. У таблиці 1.4 наведено наявність, структура і рух основних фондів наприкінці року.

Із даної таблиці слід, що вартість основних виробничих фондів у господарстві збільшилася 2,4 разу, що становить 8339054 тис. карбованців на тому числі з допомогою виробничих фондів с/г призначення - в 3,8 разу, худоби робочого і вільного продуктивного в 3,9 разу.

Вартість невиробничих основних фондів збільшилася 6,4 разу, іншими показниками сталося збільшення.

Далі ля аналізу забезпеченості основними фондами та його економічної ефективності їх використання їх у СГВК «Рассвет» расчитаем ряд показників в таблиці 1.5.

Таблиця 1.4

Наявність, структура і рух основних фондів

Наявність наприкінці року

1998 р

1994

1995

1996

1997

1998

в % до

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

тис. крб.

в % від виробленого

1994 р

Виробничі кошти с/г призначення (без худоби)

2767525

41,9

10620854

36,9

13387408

37,7

12534805

39,3

10453381

51,9

в 3,8 раз

Худобу робочий, продуктивний й інші тварини

152483

2,3

248345

0,9

603784

1,7

600112

1,9

599471

2,9

в 3,9 раз

Виробничі кошти не с/г призначення

2640384

39,9

10401533

36,2

1321721

37,3

11250380

35,3

2846594

13,8

в 1,1 раз

Разом основних засобів виробництва

5560392

84,1

21270732

74,0

27212913

76,7

24385297

76,4

13899446

67,3

в 2,4 раз

Не виробничі кошти

1051072

15,9

7484417

26,0

8253472

23,3

5428371

18,2

6744328

32,7

в 6,4 раз

Усього основних засобів

6611464

100

28755149

100

35466391

100

29813558

100

20643774

100

в 3,1 раз

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

4517342

-

10307129

-

22219821

-

19948158

-

19156380

-

в 4,2 раз

У тому числі основних засобів виробництва с/г призначення

3275681

-

7401747

-

18321387

-

17815631

-

18001321

-

в 5,5 раз

Введення на дію нових засобів

3887

-

598421

-

224387

-

139512

-

-

-

-

Коефіцієнт відновлення

0,06

-

0,02

-

0,006

-

0,007

-

-

-

-


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18