Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 4

Рис. 1.2 Кругова діаграма земельних угідь СГВК «Рассвет» 1998 р.

що це загальна земельна площу перейменують на 1998 року зменшилася проти 1994 роком на 24 га, що становить 0,3%.

Зміни у загальної земельної площі призвело до у себе зменшення площі сільськогосподарських угідь на 192 га чи 7,3%, саме ріллі на 113 га чи 5,9%, сіножатей - на 33 га чи 8,3%, пасовищ - на 48 га чи 19,4%. Також сталося зменшення в площі осушених земель на 18,5%, присадибних ділянок - на 13,3%.

Збільшення можна поспостерігати на площі поклади - на 3,1%, в площі інших угідь - на 24,7%. Площа лісу у період із 1994 .1998 роки залишилась незмінною.

Аналізуючи показники рівні використання землі можна сказати, що сталося зниження площі с/г угідь у спільній земельної площі на 7,0%, частки осушених в площі с/г угідь - на 12,2%. Розораність с/г угідь збільшилася на 1,5%.

1.2. Розміри виробництва та спеціалізація

Прямим показником розміру підприємства прийнято вважати обсяги виробництва валовий і товарної продукції залежать від розміру та якості сільгоспугідь, поголів'я худоби, обсягу й структури виробничих фондів, трудових ресурсів немає і раціонального їх застосування.

Додатковими, непрямими показниками є: середньорічна кількість працівників, площа сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби, посівні площі, розмір основних фондів і енергетичних потужностей.

У таблиці 1.2 відбиті основні показники розмірів виробництва.

Таблиця 1.2

Розміри виробництва

Показники

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р.

Вартість валової продукції (за собівартістю), тис. крб.

691805

1675591

3504660

2623705

2159374

в 3,12 раз

Вартість валової продукції (в порівняних цінах 1994 р.), тис. крб.

506433

492135

415233

488878

470311

92,9

Вартість товарної продукції (в порівняних цінах 1994 р.), тис. крб.

422052

411534

362952

406597

395180

93,6

Основні виробничі кошти, тис. крб.

4517342

10307129

22219821

19948158

19156380

в 4,24 разу

зокрема. основні виробничі кошти с/г призначення, тис. крб.

3275681

7401747

18321387

17815631

18001321

в 5,5 раз

Середньорічна кількість працівників, чол.

155

140

132

140

136

87,7

Площа с/г угідь, га

2622

2465

2429

2433

2430

92,7

зокрема. ріллі

1913

1859

1804

1812

1800

94,1

Енергетичні потужності, к.с.

10075

9506

8844

8972

9015

89,5

Рис. 1.3 Гистограмма вартості валової продукції в порівняних цінах 1994 р.

Рис. 1.4 Гистограмма вартості товарної продукції порівняних цінах 1994 р.

Наведена мова цифр свідчать, що з усіх показниками, крім вартості основних виробничих фондів і вартості валової продукції (за собівартістю), сталося зниження їх розміру, що свідчить про скороченні виробництва порівняно з базисним 1994 роком. Підвищення вартості основних виробничих фондів викликано частотою їх переоцінки, що інфляційними процесами країни.

Підвищення економічну ефективність виробництва, у значною мірою пов'язані з поглибленням спеціалізації. спеціалізація відбиває виробниче напрям і галузеву структуру господарства.

Рівень спеціалізації найточніше характеризується питому вагу галузей у структурі товарної продукції. Для визначення спеціалізації розглянемо цей дивний організм, яку в таблиці 1.3.

Вивчивши динаміку і структуру товарної продукції протягом п'яти можна дійти невтішного висновку: переважає продукція тваринництва, особливо молочна - 46,1%. Продаж свиней посідає друге місце - 24,1%, великої рогатої худоби третім місцем - 19,2%.

На галузь рослинництва загалом припадає п'ять% товарної продукції. Причому, найбільша питома вага - 2,19% займає виробництво картоплі.

З даних таблиці 1.3 можна визначити коефіцієнт спеціалізації за такою формулою:

, (1)

де Кс - коефіцієнт спеціалізації;

Ут - питому вагу галузей у загальному обсязі товарної продукції;

і - порядковий номер виду товарної продукції ранжированном ряду.

Таблиця 1.3

Обсяг і структура товарної продукції

(в порівняних цінах 1994 р.)

Показники

Вартість товарної продукції, тис. крб.

У середньому за 5 років

1994

1995

1996

1997

1998

тис. крб.

в % від виробленого

Рослинництво - всього:

320,1

200,2

189,9

195,3

181,0

217,3

5,0

зокрема.: зернові

61,9

42,2

26,4

35,8

33,9

40,0

0,9

картопля

129,5

87,1

86,4

85,1

85,4

94,7

2,19

корені

57,3

30,1

40,5

40,7

39,1

41,5

0,96

інша продукція

71,4

40,8

36,6

34,3

22,6

41,1

0,95

Тваринництво - всього

5461,9

3914,8

3439,1

3869,7

3770,0

4091,1

95,0

зокрема.: продано на м'ясо:

ВРХ

1082,4

750,6

779,8

762,3

760,1

827,0

19,2

свиней

1421,2

965,3

908,1

950,0

946,3

1038,2

24,1

молоко ВРХ

2660,5

1963,7

1532,3

1935,8

1834,7

1985,4

46,1

племінна продаж:

ВРХ

95,3

72,7

63,0

68,2

76,9

75,2

1,7

свиней

187,9

148,0

143,4

140,1

139,1

151,7

3,5

інша продукція

14,6

14,5

12,5

13,3

12,9

13,6

0,3

РАЗОМ:

5782,0

4115,0

3629,0

4065,0

3951,0

4308,0

100


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18