Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 3

Внутрипроизводственные резерви підвищення продуктивність праці обумовлені недостатньо ефективним використанням техніки робочої сили, наявністю втрат робочого дня, зокрема внаслідок целодневных і внутрисменных втрат (17 с.23).

Серйозний чинник зниження трудомісткості - матеріальне стимулювання. Основні шляху підвищення зацікавленості працівників у результаті праці - правильна організація оплати, котра стимулює на підвищення кваліфікації, збільшення продуктивності продукції і на поліпшення його якості (2. с.102).

Важливе значення має на підвищення кваліфікації. Приміром, продуктивності праці майстрів тваринництва 1 і 2 класів на 20 .30% вище, ніж некваліфікованих працівників (27 с.102).

Одне з резервів поліпшення використання трудових ресурсів - скорочення плинність кадрів. Ефективність праці знижується завдяки тому, що у попереднє звільнення час і на початку роботи з на новому місці у працівника на 15 .20% знижується продуктивності праці (9 с.124).

Глава 1. Природно-экономическая характеристика господарства

1.1. Природно-экономические умови господарства

СГВК «Рассвет» лежить у 14 кілометрів від районного центру міста Пустошка Псковської області. Адміністративний центр господарства лежить у селі Гультяи. На території господарства перебуває 10 населених пунктов.Связь з р. Пустошкой здійснюється за дорозі Київ-Санкт-Петербург; із земельних угіддям кооперативу проходять дороги внутрішньогосподарського і міжгосподарського значення; в повному обсязі їх мають гравійне покриття й у весняноосінній період важко проезжи, що перешкоджає господарську діяльність. На території господарства є низка озер, які є основними джерелами водопостачання для виробничих та пасовищних цілей. Є водонапірні вежі, криниці, використовувані населенням задоволення потреб у питну воду.

СГВК «Рассвет» лежить у зоні умеренноконтинентального клімату. Середньорічна температура повітря близько +4°С .-5°С, період вегетації становить 117 .150 днй. Середньорічне кількість опадів становить 680 .720 мм. Зими досить м'які, з відлигами, літо - помірковано прохолодне.

Рельєф - горбкуватий, місцями заболочені низини і яри. Грунт у господарстві дерново-підзолисті, по механічному складу субпесчаные і суглинистые. Залежно від кліматичних умов у СГВК «Рассвет» встановлено такі приблизні терміни проведення польових робіт: сівши - 16 квітня .9 травня; заготівля кормів - 15 липня . 25 серпня; збирання врожаю - 20 серпня .10 жовтня; сівши озимих - 5 серпня . 20 серпня.

Земельні фонди є найважливіший складовою ресурсів сільського господарства. Від раціонального використання землі, підвищення її родючості залежить розвиток всіх галузей виробництва. У таблиці 1.1 представлені склад парламенту й рівень використання земельних угідь СГВК «Рассвет».

Таблиця 1.1

Склад і рівень використання земельних угідь

Види угідь

Роки

1998 р. в % до

1994

1995

1996

1997

1998

1994 р.

Загальна земельна площа, га

7614

7602

7595

7599

7590

99,7

зокрема.: с/г угіддя

2622

2465

2429

2433

2430

92,7

їх: - рілля

1913

1859

1804

1812

1800

94,1

- поклади

65

65

65

65

67

103,1

- сіножаті

396

339

380

382

363

91,7

пасовища

248

202

180

174

200

80,6

Ліси

3393

3393

3393

3393

3393

100,0

Наявність осушених земель

513

505

418

418

418

81,5

Приусадебные ділянки

15

10

10

13

13

86,7

Інші угіддя

1071

1229

1345

1342

1336

124,7

Показники рівні використання

Питома вага с/г угідь у спільній земельної площі, %

34,4

32,4

32,0

32,0

32,0

93,0

Розораність с/г угідь, %

73,0

75,4

74,3

74,5

74,1

101,5

Питома вага осушених в площі с/г угідь, %

19,6

20,5

17,2

17,2

17,2

87,8

Аналіз складу і структури земельного фонду показує,

Рис. 1.1 Кругова діаграма земельних угідь СГВК «Рассвет» 1994 р.


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18