Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 18

Аналіз господарську діяльність за 1994 .1998 роки показав, що істинні обсяги виробництва у господарстві знизилися. У 1998 році відбулося скорочення вартості валовий і товарної продукції з відношення до 1994 року, відповідно на 7,1% і 6,4%. Спостерігається зростання рівня інтенсивності за незначного зниження економічну ефективність інтенсифікації. Прибуток господарством отримали лише 1994 року у розмірі 477,0 тис. рублів, рівень рентабельності становив 2,7%. У 1998 року окупність становила 0,96 рублів.

Нині у господарстві працює 136 людина. Середній вік працюючих 37 років. У цілому нині середньорічна кількість працівників 1998 року скоротилася проти 1994 роком на 12,3%, що становить 19 людина. Зниження чисельності працівників привело також до зменшення річного фонду робочого дня 1998 року на 12,2%. Фактичний річний фонд робочого дня знизився на 32,3%, що становить 91,6 тис. чел.-час. У 1998 року використання фонду робочого дня було чимало ефективним та становило 72,1%. У середньому обним працівником відпрацьовано 261 день рік.

Заради покращання використання трудових ресурсів немає і підвищення продуктивність праці необхідно:

1. Збільшити вихід валової продукції рахунок підвищення урожайності та продуктивності , що дасть змогу зменшити трудомісткість виробництва, у середньому становив 32%.

2. Впровадити у виробництві механізоване доение корів, що дасть змогу зменшити трудомісткість виробництва молока.

3. Ліквідувати прогули, простої механізмів і устаткування, неявки з адміністрації, знизити захворюваність з виробництва з допомогою поліпшення умов праці.

4. Впровадити комплексну механізацію обробітку картоплі, кормових коренеплодів.

5. Підвищити рівень кваліфікації виробничих кадрів, поліпшити добір і розстановку кадрів з виробництва.

6. Удосконалювати матеріальне стимулювання працівників.

Втілення у життя намічених заходів дозволить істотно підвищити продуктивності праці довести його 3550,3 крб. однією чел.-час і 6571,9 крб. одному працівникові до 2003 року.

Список використаної літератури

1. Андрєєв В.І., Шурыгина І.С. Відродження Нечорнозем'я. // АПК: економіка, управління. - 1992 р. - №6.

2. Асташов Н.Е. Основи організації аграрного виробництва, у умовах ринкових відносин. // Воронеж. - 1992 р.

3. Бреев Б.Д. Людина й виробництво. // Москва «Думка» - 1989г.

4. Бреев Б.Д., Котляр З.И. Ефективна зайнятість населення і побудову баланс трудових ресурсів. // Економічні науки. - 1989 р. - №1.

5. Вакулин А.А. та інших. Охорона природи // М.: Агропромиздат. - 1985 р.

6. Ворошилов Ю.І. Тваринницькі комплекси і охорона довкілля // М.: колос. - 1989 р.

7. Глиняний В.І., Мартынкин Г.С. Використання робочого дня у рослинництві // М.: колос. - 1989 р.

8. Горбунов О.С., Гончаров В.Л. Трудові ресурси продовольчого комплексу // Економіст . - 1994 р. - №3.

9. Горєлов Н.А. Економіка трудових ресурсів // М.: «Вищу школу». - 2-ге видання, перероблене і доповнене - 1989 р.

10. Другин Л.И. Резерви підвищення продуктивність праці сільському господарстві //М.: Росагропромиздат. - 1991 р.

11. Жуков Л.И., Погосян Г.Р Економіка праці // М.: Економіка. - 1991 р.

12. Карпухін Д.Н. Резерви прискорення зростання продуктивність праці // М.: «Наука» - 1987 р.

13. Карпухін Д.Н., Маслова І.С. Формування й ефективне використання трудового потенціалу // Питання економіки. - 1988 р. - №6.

14. Костаков В. Г. Праця: ресурси, і ефективність використання // М.: Политиздат. - 1990 р.

15. Кузнєцов В.Л. Трудової колектив і інтенсифікація виробництва // Питання економіки. - 1988 р. - №1.

16. Курбатов І.Дз. Ээкономия робочого дня - важливий резерв зростання продуктивність праці // Економіка сільського господарства і переробні підприємства. - 1992 р. - №8.

17. Кузьмін В.В., Мерзок Л.И. Підвищення продуктивність праці - основа інтенсифікації виробництва // М.: Знання. - 1990 р.

18. Макаров В.І. Формування й стабілізація трудових колективів в селі // Економіка сільського господарства і переробні підприємства. - 1994 р. - №4.

19. Машенков В.С. Соціальне розвиток села // АПК: економіка, управління. - 1994 р. - №9.

20. Мжельский Н.І., Смирнов А.І. Довідник по механізації тваринницьких ферм і комплексів // М.: Колос. - 1984 р.

21. Молодцов О.Г., Никіфоров А.А. Проблеми перенаселення і закріплення кадрів в селі // Плановий господарство. - 1990 р. - №7.

22. Павлов П.С. Інтенсивні заходи використання робочої сили в // Питання економіки. - 1998 р. - №3.

23. Патрушев В.Д. Бюджет часу сільського населення // М.: «Наука»». - 1987 р.

24. Петков Л.С. Формування й використання трудових ресурсів // Ставрополь. - 1993 р.

25. Писаренко Г.І. Удосконалення планування та управління в АПК Нечерноземной зони. - Ленінград. - 1984 р.

26. Проскуряков В.М., Лупанов К.Ю. Продуктивність і оплата праці, чинники розвитку і міра співвідношення // М.: Економіка.- 1989 р.

27. Регум В.В. Зниження трудомісткості у тваринництві // М.: Колос. - 1990 р.

28. Роин В.Д. Поліпшення умов праці - проблема першорядне // Економічні науки. - 1990 р. - №2.

29. Сергєєва Г.П., Чижова Л.С. Ефективне використання трудового потенціалу // М.: Знання. - 1987 р.

30. Тишачев В.М. Типові норми обслуговування до працівників тваринницьких ферм // М.: Россельхозиздат. - 1985 р.

31. Хоскинг О.Л. Курс підприємництва // Москва. - 1993 р.

32. Чураков В.Я. Наукові основи оцінки трудових ресурсів у АПК // Економіка сільського господарства і переробні підприємства. - 1988 р. - №12.

33. Шкрабак В.С. Охорона праці // М.: Агропромиздат. - 1989 р.

34. Система хліборобства й землеустрою Кооперативного підприємства «Зміна» Великолукского району Псковської області.

35. Шапіро Б.М. Організація праці сільське господарство // Елгава. - 1990 р.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві
Рубрика: Ботаника
Дата публікації: 2013-01-16 03:42:03
Прочитано: 57 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18]