Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Использования робочої сили й продуктивність праці сільському господарстві

Сторінка 15

З таблиці 3.4 видно, що з планованому рівні продуктивності, вартість валової продукції тваринництва становить 553868 тис. рублів, що від рівня 1998 року в 49,7%.

Загалом в господарству проекті передбачається отримати валової продукції у сумі 926646,1 тис. крб., піднявши її у 2,3 разу.

Хоча більшість робочих процесів у господарстві механізовано, частка ручної праці ще висока. Висока трудомісткість виробництва картоплі і коренеплодів то, можливо знижена з допомогою механізації збирання цих культур.

На збиранні картоплі можна застосувати картоплезбиральні комбайни ККУ-3, ККУ-4, Е-286 із наступною механізованої сортуванням. Це дозволить значно зменшити витрати праці та коштів.

Скорочення витрат робочого дня у тваринництві можна досягти внаслідок повыщения рівня механізації на фермах. Так було в молочному скотарстві необхідно впровадити у виробництво Молокопровод-100» з двох двухтактных доїльних апаратів типу ДА-2. Це дозволить збільшити норму обслуговування худоби.

У свинарстві велика частка витрат праці посідає годівля свиней вручну. Більше раціонально - застосування стаціонарного стрічкового кормораздатчика РС-5А. Для обслуговування одного агрегату потрібен людина.

Підвищення продуктивність праці великою мірою залежить від рівня кваліфікації працівників. Необхідно йти до збільшення частки майстрів рослинництва і тваринництва, класних шоферів і трактористів. Підготовка кадрів може проводиться як у виробництві, і з уривками від цього рахунок коштів господарства.

Однією з серйозних чинників зниження трудомісткості є матеріальне стимулювання. Основні шляху підвищення заинтерисованности працівників у результатах праці - правильна організація оплати, котра стимулює прагнення підвищенню кваліфікації, виробництву більшого обсягу валової продукції і поліпшення її якості. Крім доплат за класність, звання, стаж роботи можна видавати премії до освоєння та впровадження нової техніки, передачу досвіду, за економію матеріальних ресурсів, виплачуючи частина вартості надпланової продукції.

У рослинництві, на будівництві, в ремонтних майстерень преміювати у виконанні заданих обсягів робіт з не меншою чисельністю встановлених термінів. Працівників ремонтних майстерень необхідно заохочувати за поліпшення якості ремонту тракторів і комбайнів, збільшення межремонтного періоду експлуатації.

Одне з резервів поліпшення використання трудових ресурсів - скорочення плинність кадрів. Її можна знизити з допомогою нормалізації умов праці та побуту, поліпшення мікроклімату на фермах, санітарно-гігієнічних умов, надання житла та розвитку сфери обслуговування. Частина прибутку можна витрачати виплату позичок для будівництва житла і облаштування новоприбулих працювати до господарства, і навіть на: ремонт старих будинків.

3.3. Економічна ефективність намічених заходів щодо поліпшення використання трудових ресурсів немає і підвищення продуктивність праці

Планування завершується економічної оцінкою намічуваних заходів. Економічна ефективність поліпшення використання трудових ресурсів виявляється у збільшенні виходу валової продукції одному працівникові чи 1 чел.-час та скорочення трудомісткості, тобто у підвищенні продуктивність праці.

З таблиці 3.5 видно, у результаті проведення намічених заходів очікуване підвищення продуктивність праці в 1,4 разу сприятиме зниженню трудомісткості загалом на 32%.

Таблиця 3.5

Економічна ефективність використання трудових ресурсів

Показники

1998 р. факт

2003 р. проект

проект в % факт

Виробництво валової продукції (в порівняних цінах 1994 р.) для одного середньорічного працівника, тис. крб.:

- загалом господарству;

3458,2

6571,9

в 1,9 разу

- у рослинництві;

7838,5

9406,2

в 1,2 разу

- у тваринництві.

7465,3

9858,5

в 1,3 разу

Зроблено валової продукції (в порівняних цінах 1994 р.) для 1 чел.-час. витрат праці. крб.:

- загалом господарству;

2446,9

3550,3

в 1,4 разу

- у рослинництві;

4765,1

9147,5

в 1,9 разу

- у тваринництві.

4651,9

8142,8

175,0

Трудові витрати для 1 ц продукції, чел.-час:

- зернові, всього

0,71

0,6

84,5

зокрема. - озимі

0,3

0,2

66,6

- ярові

0,71

0,6

84,5

- картопля

4,56

3,0

65,8

- кормові корені

14,21

5,5

38,7

- багаторічні трави на:

- сіно

16,56

9,0

54,3

- зелену масу

0,14

0,1

71,4

- однолетние трави на з/м

0,13

0,1

71,4

- силосні (без кукурудзи)

0,09

0,07

77,7

- молоко

9,36

5,24

55,9

- приріст ВРХ

7,9

5,35

67,7

- приріст свиней

14,24

6,55

45,9


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18