Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Організаційне поведінка

Реферат: Організаційне поведінка

1. Предмет і завдання курсу «Організаційне поведінка», зв'язку з іншими дисциплінами.

Організаційне поведінка – систематично науковий аналіз індивідів, груп, і організацій, з єдиною метою зрозуміти, передбачити й вдосконалити індивідуальне виконання і функціонування організації (тобто у основі лежить особистість).

Організаційне поведінка – вивчення покупців, безліч груп у організації. Це академічна дисципліна, що допомагає керівнику приймати дієві рішення за працювати з людьми, у складній динамічної середовищі. Вона об'єднує концепції, й теорії, які стосуються окремим людям, групам, організації у цілому.

Відповідно до останнім визначенням виділятимемо 3 рівня проблем поведінки:

o Особистісні;

o Групповые;

o Общеорганизационные.

Ця дисципліна інтегрує у собі низку родинних дисциплін, зокрема психологію, соціологію, педагогіку, менеджмент й інших.

Як організаційних систем у цій дисципліни розглядається особистість, група (трудовий колектив (зник з Цивільного Кодексу)), організація, спільності (професійні, територіальні, національні).

Організаційною одиницею виступає особистість, що лежить основу будь-яких організаційних структур.

2. Концепції менеджменту, куди спирається організаційне поведінка.

Вирізняють 4 найважливіших концепції менеджменту:

1. Наукове управління (класичний менеджмент).

2. Адміністративне управління.

3. Управління з позицій з психології та людські стосунки.

4. Управління з позицій науки щодо поведінки.

Організаційне поведінка спирається на два останніх концепції, разом із управлінням персоналу утворюють громадську систему управління людські ресурси. Концепція управління з позицій з психології та людські стосунки – менеджмент розглядається, як наука, забезпечує виконання роботи з допомогою іншим людям, у своїй зростання продуктивність праці більшою мірою забезпечується з допомогою зміни ставлення між працівниками і менеджерами, ніж рахунок підвищення зарплати. Дослідження у цій галузі показали, що у ставленні до людей можуть дати поштовх підвищенню продуктивності. Натомість концепція управління з позицій науки щодо поведінки – ефективність організації безпосередньо залежить від ефективності її людських ресурсів. Складовими є: соціальне взаємодія, мотивація, влада і лідерство, організаційна і комунікаційна система, змістовність роботи і якість життя.

3. Елементи управлінської роботи і управлінські функції.

Управленческая діяльність складається з інформаційної підготовки прийняття реалізації управлінського рішення. Керівник займається плануванням, організацією, контролем і виконує функції лідера. Ефективність управлінської діяльності визначається певні якості керівника (навичками соціального взаємодії і міжособистісних відносин, орієнтацією для досягнення успіху, соціальної зрілістю, практичним інтелектом, здатність до складної роботі, соціальної пристосовуваністю, лідерством). Елементи управлінської діяльності.

Індивідуальний рівень:

o Сприйняття;

o Вербальные комунікації;

o Невербальные комунікації.

Інформаційна підготовка

Організаційний рівень:

o Організаційні комунікації;

o Управлінські інформаційні системи.

Управлінські функції.

Планування, Целеполагание,

Визначення шляхів досягнення мети  

Подпись: низкая высокаяУспішне Ефективність управлінської діяльності

досягнення

Ефективна управлінська діяльність

Мети було досягнуто з перевитратою ресурсів

мети

4. Основні підходи до вивчення організаційного поведінки.

Можна виділити дві основні підходу:

А. Метод спроб і помилок, заснований на накопиченні життєвого досвіду, на пошуку ефективних моделей поведінки.

Б. Використання спеціальних методів і методів суміжних дисциплін. Такий підхід пов'язані з заволодінням теоретичними знаннями й практичні навички.

Для керівника важливо поєднувати обидва ці підходи.

Під час вивчення організаційного поведінки використовуються такі методи:

o Опитування, включаючи інтерв'ю, анкетування, тестування.

o Збір і аналізують інформацію фіксований (грунтується на вивченні документів).

o Спостереження і експерименти.

5. Підготовка соціологічного дослідження.

Соціологічні дослідження вимагають ретельної підготовки. У цьому необхідно:

1) Подбати про теоретичної основі дослідження;

2) Продумать загальну логіку її поведінки;

3) Розробити методичні документи для збору інформації;

4) Сформувати робочу парламентсько-урядову групу дослідників;

5) Передбачити необхідні ресурси (фінансові, працю тощо.).

6. Види соціологічного дослідження: розвідувальне, описове і аналітичне.

Розведывательные дослідження. Найпростіший вид конкретно соціологічного аналізу. Вирішує дуже обмежені завдання, охоплює невеликі групи людей, полягає в спрощеної програмі і стиснутому інструментарії (розуміються різні документи з збору первинної інформації – анкети, бланки інтерв'ю, опитувальні листи тощо.) Він використовується щоб одержати попередніх даних про предметі й об'єктові досліджень, у поглиблених дослідженнях.

Описательные дослідження. Складніший вид конкретно соціологічного аналізу. Передбачає отримання цілісного уявлення про досліджуваному явище, його структурних елементах. Проводиться за повною досить докладно розробленої програмі і з випробуваного інструментарію. Застосовується, щоб дослідження досить велика група людей (наприклад, колектив підприємства: представники різних професій і вікових категорій, різного рівня освіти тощо.).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11