Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дослідження способів вирішення конфліктним ситуаціям для підприємства

Реферат: Дослідження способів вирішення конфліктним ситуаціям для підприємства

ПЛАН

1.Немного про психології.

2.Исследования конфліктам та методи їхнього дозволу.

2.1 Спосіб картографії.

2.2 Внутриличностный спосіб.

2.3 Структурный спосіб.

2.4 Межличностный спосіб.

2.5 Переговори.

3. Соціально - психологічна структура групи чи як і допустити конфлікт.

4. Література

1. ТРОХИ ПРО ПСИХОЛОГІЇ.

Психологія в буквальному значенні цього терміну - наука про душу. Історія її, як вивчення душі людини, його психічного світу методом самоспостереження (інтроспекції) і самоаналізу, йде у далекому глиб століть, в філософські і медичні вчення. Психологія як самостійна наука утвердилася лише наприкінці минулого століття, по тому, як отримала експериментальну базу і естественнонаучную фізіологічну основу.

Датою початку наукової психології вважається 1879г., як у Лейпцигу Вундтом було відкрито першу психологічна лабораторія.

У чому сутність, і особливості практичної психології?

Відомі психологи Ю.М.Забродин і В.В.Новиков відзначають, що відмінність теоретичної (науково-дослідної) і науково-практичної психології полягає, передусім, у предметі й об'єктові вивчення. Научно-практическая психологія має працювати з реальним об'єктом, у якому все: і особистісна структура, і системи психічних процесів, властивостей, функцій, і системи функціональних та інші психічних станів зі своїми динамікою.

Розуміння природи реального об'єкта під час роботи практичного психолога має спиратися як на окреме предметне уявлення, яка є на психологічній науці (чи його області), а й у ту реальність, у якому включений цей реальний об'єкт - людина.

Отже, центрі уваги практичної психології має бути реальний живою людиною із його особливостями, включений у реальну сферу життєдіяльності (професійну, побутову й особисте) і наповнений різними життєвими проблемами, які можуть опинитися його радувати й мучити.

Завдання з психології та психологів - допомогти людині розібратися у собі, у складні проблеми і знайти раціональний вихід із сформованих ситуацій без значних нервово-психічних напруг.

У цьому вся суть практичної психології, що розуміється нами як інтеграція знань і методів з різних галузей психології з вирішення проблем, які в людини у різні сфери його життєдіяльності.

Відповідно до цим розумінням ми розглядаємо структуру, методи практичної з психології та результат, якого можна прийти, використовуючи рекомендації практичної психології.

Практична психологія складається з чотирьох частин:

1) психологія індивідуальності;

2) психологія взаємин української й взаємодії групі;

3) психологія професійної діяльності;

4) психологія особистої й повсякденного життя.

Логіка такого поділу у тому, що у центрі стоїть конкретна людина з його неповторної індивідуальності, який має знати і розуміти іншу людину. Людина рідко буває один, зазвичай він входить у групові відносини. Останні можуть бути дуже різними, але з тим є певні закономірності взаємин української й взаємодії групі, знання яких допомагає людині раціонально будувати свою поведінку. Дві інших частини практичної психології розкривають можливості й уміння поведінки людини у основних сферах його життєдіяльності: професійної, особистої й повсякденного життя. У цілому нині, ми наближаємося розумінню те, що таке внутрішня гармонія людини, як сама людина може призвести до його розвитку і зміцненню психічного здоров'я.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РАЗРЕШЕНИЯ.

Спогади про конфлікти зазвичай викликають неприємні асоціації: загрози, ворожість, нерозуміння, спроби, часом безнадійні, довести це, образи… Через війну склалося враження, конфлікт - завжди явище негативне, небажане кожного з нас, особливо для керівників, менеджерів, тому що їм доводиться зіштовхуватися з конфліктами частіше від інших. Конфлікти розглядаються чимось таке, чого наскільки можна слід уникати.

Представники ранніх шкіл управління, зокрема прибічники школи людські стосунки, вважали, конфлікт - це - ознака неефективну діяльність організації та поганого управління. Нині теоретики і практики управління дедалі більше дійшли тій точці зору, деякі конфлікти навіть у найефективнішою організації за кращих взаємовідносинах як можливі, а й бажані. Треба тільки дуже управляти конфліктом. Роль конфліктам та регулювання в суспільстві настільки високою, що в другій половині сучасності виділилася спеціальна область знання - конфликтология. Вагомий внесок у її розвиток внесли соціологія, філософія, політологія й, звісно, психологія.

Конфлікти виникають майже в усіх галузях людського життя. Тут ми розглядати ті, які у організаціях.

Хто ж конфлікт?

Є різноманітні визначення конфлікту, але вони підкреслюють наявність протиріччя, а й приймати форму розбіжностей, якщо йдеться про взаємодії людей. конфлікти може бути прихованими чи явними, але у основі лежить відсутність згоди. Тому визначимо конфлікт як відсутність злагоди між двома чи більше сторонами - особами чи групами.

Відсутність згоди зумовлено наявністю різних думок, поглядів, ідей, інтересів, точок зору т.д. Проте він, як зазначалось, який завжди виявляється у формі явного зіткнення, конфлікту. Це відбувається тоді, коли існуючі суперечності, розбіжності порушують нормальна взаємодія людей, перешкоджають досягненню поставленої мети. І тут просто бувають змушені якимось чином подолати розбіжності й входять у відкрите конфліктне взаємодія. У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують унікальну можливість висловлювати різні думки, виявляти більше альтернатив після ухвалення рішення, і у цьому важливий позитивний сенс конфлікту. Сказане, звісно, значить, конфлікт завжди носить позитивного характеру.

Межгрупповые і міжособистісні конфлікти є зіткнення індивідів з групою чи груп між собою.

Розподіл конфліктів на види є досить умовним, жорсткої кордони між різними видами й не існує практично виникають конфлікти: організаційні вертикальні міжособистісні; горизонтальні відкриті межгрупповые тощо.

Розглянуті конфлікти можуть виконувати найрізноманітніші функції, як позитивні, і негативні. Основні функції конфліктів представлені у таблиці №1.

Таблиця №1.

Функції конфліктів

Позитивні

Негативні

розрядка напруженості між конфліктуючими сторонами

великі емоційні, матеріальні видатки що у конфлікті  

отримання нову інформацію про опонентові

звільнення працівників, зниження дисципліни, погіршення соціально-психологічного клімату у колективі  

згуртування колективу організації при протиборстві з зовнішнім ворогом  

уявлення про переможених групах, як "про ворогів

стимулювання до змін та розвитку

надмірне захоплення процесом конфліктної взаємодії на шкоду роботі  

зняття синдрому покірності у підлеглих

після завершення конфлікту - зменшення рівня співпраці між частиною співробітників  

діагностика можливостей опонентів  

складне відновлення ділових відносин (“шлейф конфлікту”).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7