Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ділові та особисті якості секретаря-референта

Реферат: Ділові та особисті якості секретаря-референта

Зміст

Розділ I. Ділові та особисті якості секретаря референта . 5

Запровадження 5

Глава 1. Що має знати й уміти секретар 7

Глава 2. Посадові обов'язки 9

Глава 3. Імідж секретаря-референта . 11

Глава 4. Професійні та особисті якості помічника керівника 12

Укладання 15

Розділ II. Збереження та віднайдення файла у Word'і . 17

Запровадження 17

Глава 1. Збереження файла 18

§1.1. Створення нової папки . 19

§1.2. Зміна імені Ілліча та місця зберігання документа . 20

§1.3. Інші можливості збереження 20

§1.4. Резервні копії документа 20

1.5. Бистре збереження 21

§1.6. Збереження документа й інші форматі . 22

Глава 2. Пошук файла . 25

§ 2.1. Як знайти документ 25

§2.2. Використання кнопки Відбір на допомогу пошуку файлів . 27

§2.3. Інші опції пошуку . 30

Укладання 32

Список використовуваної літератури 33

Розділ I. Ділові та особисті якості секретаря референта.

Запровадження.

Вважають, і немає обгрунтовано, що кожна людина є унікальну особистість. Хіба це таке, власне, особистість? Що приховується для цього поняттям?

Сучасна психологія розуміє під особистістю більш-менш автономну, стійку систему соціально значущих індивідуальних психологічних характеристик людини, які його саме такий, а чи не іншим які його самосвідомість, поведінка, здібності, творчі можливості, ставлення й іншим, словом - весь її образ, рівень домагань і втратило реальний поведінка. Характеристики ці обумовлені природними особливостями людей, наприклад, віком, підлогою, темпераментом та інших., їх сьогоднішніми потребами, інтересами, ціннісними орієнтаціями і соціальними ролями у суспільстві, але водночас минулого життєвим досвідом, придбаним через отримані знання, вміння, звички, культуру попередніх поколінь, сімейні традиції, і т.д.

За підсумками отримані від природи даних (а разі потреби і трохи підкоригувавши їх) можна сформувати себе, немов особистість, здатну опанувати бажаної професією, приносити користь суспільству, і собі, й отримувати задоволення від виконуваної роботи. Сповна все сказане належить до професії секретаря.

Йдеться секретаря підприємства, установи, організації будь-якої форми господарювання. Зазначена професія дуже поширена в усьому світі, особливо серед дівчат і молодих жінок, але з мало, на секретарської роботі зайнято і чоловіків. У світі посаду секретаря фірми у житті чоловіка престижною і досить високо оплачується. Популярність цій професії у Росії зростає у в зв'язку зі переходом до ринкової економіки і появою маси нових підприємницьких та інших структур. Але водночас підвищується, і рівень професійних та інших вимог до постаті секретаря.

Секретар - обличчя установи. За його роботи і поведінці судять фірму. Секретар має дотримуватися "ділового фірмового стилю". Точність, компетентність, коректність, оперативність, лаконізм, ввічливість і доброзичливість - ось основні його принципи та його треба дотримуватися у роботі.

Глава 1. Що має знати й уміти секретар.

Секретар-референт повинен знати:

Правові основи управління:

Адміністративне, трудове і господарське право; законодавчо-нормативні акти, що визначають порядок роботи організації того типу, де він працює;

Основи управління:

Систему органів влади й управління у країні й у регіоні принципи організації державних, громадських, кооперативних і доходи приватних організацій; галузь за якій він працює, її взаємозв'язку функцій, завдання, структуру організації, де він працює, її зв'язку з вертикалі, і горизонталі; основи менеджменту; основи наукову організацію управлінської праці: нормативно-методичні документи з информационно-документационному забезпечення управлінської діяльності; обчислювальну і організаційну техніку; основи загальної соціальної психології; основи естетики, і етики; діловодство: методи створення так і оформлення документів, організацію роботи з документами; бездокументное обслуговування; архівну справу.

За підсумками цих знань секретар мусить уміти:

Забезпечувати роботу керівника подати допомогу у плануванні робочого дня; організувати робоче місце керівника; вести сроковый контролю над дорученнями керівництва; організовувати інформаційне обслуговування керівника (фірми); документное; бездокументное - уміти працювати з періодикою (готувати огляди друку), організовувати прийом відвідувачів; встановлювати контакти; організовувати й забезпечити роботу наради; складати і оформляти документи з допомогою ПЕОМ; використовувати ПЕОМ, вміти користуватися базами даних, зокрема. віддаленими (з допомогою ПЕОМ); оперативно розмножувати документи; забезпечувати швидку передачу інформації з допомогою зв'язку (зокрема. -факс, електронна пошта); вести роботи з документами: прийом, відправка, первинна обробка документів, розподіл, реєстрація, контроль, інформаційно-довідкова робота з документам, поточне зберігання, знищення; вести архів.

Те, що має знати й уміти секретар викладається в кваліфікованої характеристиці.

Кваліфікаційна характеристика - це нормативний документ, який встановлює, що робити той чи інший працівник у своїй роботі, що повинен знати й уміти при цьому і який має бути рівень його підготовки.

Глава 2. Посадові обов'язки.

Выполняет технічні функції із забезпечення і за обслуговуванням роботи, керівника підприємства (чи підрозділи). Отримує необхідні керівнику відомості від підрозділів чи виконавців, викликає з його дорученням працівників. Организует телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує без нього прийняті повідомлення й повідомляє відомості керівника їхній вміст. Здійснює роботу з підготування засідань і нарад, проведених керівником - (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час, місці й порядку денному засідання, їх реєстрація), веде і оформляє протоколи. Забезпечує канцелярськими приладдям робоче місце керівника, засобами організаційної техніки, створює умови, які б його ефективної роботи. Передає та приймає інформацію з приемно-переговорным пристроям, друкує за вказівкою керівника різні матеріали. Веде документационную роботу, приймає що надходить з ім'ям керівника кореспонденцію, здійснює її систематизацію згідно (прийнятим для підприємства порядком) і передає після його розгляду керівникам підрозділів чи конкретним виконавцям від використання у процесі його роботи, або на підготовку відповіді, стежить за термінами виконання доручень керівника з особистим заявам громадян. Организует прийом відвідувачів, проявляючи у своїй тактовність і увагу до них, сприяє оперативності розгляду прохань і від пропозицій працівників, формує справи в самісінький відповідність до затвердженої номенклатурою справ, забезпечує їхня цілість і встановлених термінів здає у комп'ютерний архів, оформлення (зокрема друкування) і розсилання розпорядчих документів, листів, телеграм, телефонограм, факсів тощо., підготовка за вказівкою керівника погодження зі структурними підрозділами проектів окремих наказів, довідок, листів, відрядних посвідчень та інших документів; аналіз довідок і доповідей структурних підрозділів з висновками і пропозиціями щодо із них; підготовка і своєчасна розсилання матеріалів до засіданням аж, конференцій, семінарів, нарадами, з'їздів; контролю над виконанням рішень дирекції; організація презентацій і спеціальних прийомів гостей; контролю над святковими і ювілейними датами; збір ділової інформації та її реферування за завданням керівника; збір матеріалів для доповідей і промов керівника; ведення табеля обліку робочого дня;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5