Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безробіття і інфляція

Реферат: Безробіття і інфляція

Запровадження

Осуществляемый у Росії час перехід до ринкових відносин пов'язані з великими труднощами, виникненням багатьох соціально-економічні проблеми. Один із них - проблема зайнятості, яка тісно пов'язана з людьми, їхнього виробничого діяльністю.

Ринок пред'являє і вимагає геть іншого рівня трудових взаємовідносин кожному підприємстві. Проте, доки створено ефективних механізмів використання трудових ресурсів, з'являються нові і загострюються старих проблем зайнятості, зростає безробіття.

Масова убогість й соціальна незахищеність широкої населення - наша дійсність.

Безробіття є макроекономічну проблему, відчутно допомагає найбільш пряме і сильне вплив кожного людини. Втрата роботи з більшості людей означає зниження життєвий рівень і завдає серйозну психічної травми. Тож не дивно, що проблему безробіття часто предмет політичних дискусій.

Економісти вивчають безробіття визначення її причин, і навіть для вдосконалення заходів державної політики, які впливають зайнятість. Деякі з державних програм, наприклад, програми з професійної перепідготовки безробітних, полегшують можливість їх майбутнього працевлаштування. Інші, такі як програми страхування від безробіттю, пом'якшують окремі економічні труднощі, із якими стикаються безробітні. Ще низку державних програм впливає безробіття побічно. Наприклад, більшість економістів вважає, що, що передбачають високу мінімальну зарплатню, ведуть до зростання безробіття. З'ясовуючи небажані побічні наслідки тій чи іншій державної політики, економісти може допомогти політикам оцінити альтернативні варіанти вирішення різних проблем.

Найбільш загрозливим чинником зростання безробіття й масового вивільнення людей із виробництва є розвал міжгосподарських зв'язків і згортання через це виробництва на великих й надвеликих підприємствах першого підрозділи. Розрив горизонтальних економічних зв'язків, порушення договірних зобов'язань на поставки продукції супроводжуються зниженням обсягів продукції, скороченням числа робочих місць і працюючих. Перебудова системи управління і політичного суспільний лад супроводжується скороченням числа зайнятих на керівних посадах в апаратах управління, до армій. Виникає специфічний вид безробіття серед осіб високій кваліфікації, професійно непридатних до використання у низових господарських ланках виробничу краще й невиробничій сфер.

Інтенсивність вивільнення та вторинного перерозподілу робочої сили в залежить від багатьох чинників, головні у тому числі - зміна форм власності, ліквідація нерентабельних і неконкурентоспроможних підприємств і виробництв, майбутня не структурна перебудова. Тому дані процеси, які заторкують корінні інтереси усіх прошарків населення, умови для їхньої зайнятості, обов'язково повинні регулюватися. Необхідна активна державна політика у сфері зайнятості і трудових відносин.

Регулююча роль держави має належати до постійному підтримці збалансованості економічних пріоритетів і пріоритетів зайнятості програми економічних перетворень.

I Ринок праці та його структура

Структура і сутність ринку праці

Функціонально - організаційну структуру ринку праці включає до тями умовах розвиненої ринкової економіки такі елементи: принципи державної політики у сфері зайнятості і безробіття; систему підготовки кадрів; систему найму, контрактну систему; фонд підтримки безробітних; систему перепідготовки і перекваліфікації; біржі праці; правове регулювання зайнятості.

На ринку праці зустрічаються продавець і покупець, як із будь-який угоді купівлі - продажу. Продавці - це працівники, які пропонують свою робочої сили (спроможність до праці), а покупці - це трудові колективи чи окремі підприємці, які можуть опинитися самостійно розв'язувати, скільки та яких працівників їм потрібно.

На ринку праці діє закон попиту й пропозиції на робочої сили, які впливають на зарплатню. Закон попиту й пропозиції на робочої сили відбиває невідповідність вільних робочих місць складу які приходять ринку праці працівників із кількісним і якісним параметрами.

На ринку праці відбувається жорстокий, нещадний відбір найталановитіших, заповзятливих. Слабких і які можуть ринок не щадить. Але з тим він стимулює висококваліфікований працю, сприяє створенню жорсткого пов'язування між внеском кожного й отриманим конкретним результатом.

Колишня до цього часу нашій країні адміністративно - командна систему управління, коли держава як власник основних засобів виробництва централізовано планувало необхідне повної зайнятості кількість робочих місць, розподіляла і перераспределяло працю, повністю зруйнувало мотивацію до праці.

Міжнародний досвід свідчить, що праці неспроможна існувати поза конкурентної, заснованої на приватної власності економіки та демократичних громадських інститутів. Тоталітарна суспільство навіть виключає можливості існування такої ринку, бо вважає людини рівноправним, яка й економічно незалежною від держави суб'єктом. Такому державі немає значення, використовується чи людський потенціал ефективно й погоджується з особистими інтересами людини чи ні. Він значимо інше - мати людини у повному обсязі й беззастережне підпорядкування для будь-яких потреб, а стоять особисті інтереси задовольняти мінімально, що виключає економічне й соціальне незалежність людини. Це забезпечує хоч і малоефективну, але повну керованість людськими масами. Вільний ринок праці такі умови просто більше не потрібен, більше, він було б серйозної перешкодою, хоча її антипод - розподіл робочої сили в, обслуговуюче дефіцитну за своєю природою, приналежну державі економіку теж називається ринком праці.

На ринку праці реалізується можливість:

· вибору професії, галузі й місця діяльності, поощеряемого пріоритетними пропозиціями (рівень оплати праці, можливості реалізації творчих задумів тощо. буд.);

· наймання та звільнення за дотримання норм трудового законодавства, що захищає громадян у плані гарантій зайнятості, умов праці, оплати;

· незалежної Польщі і водночас економічно заохочувальною міграції трудових ресурсів між регіонами, галузями і професійно - кваліфікаційними групами, якою зазвичай супроводжує поліпшення вус ловий життя та найменшою трудовою діяльності, чому сприяє наявність високорозвинених, повсюдно доступних населенню ринків високоякісного житла, споживчих товарів культурних і духовні цінності;

· руху заробітної плати інших доходів за збереження пріоритету кваліфікації, і освіти, дотриманні встановленого законом гарантованого мінімуму зарплати, забезпечує прожиткового мінімуму, і регулювання верхньої межі доходів через податкову систему, засновану на прогресивної шкалою.

У конкурентно - ринкових відносин відбиваються глибокі процеси, постійно які у світі початку й що визначають його поступ.

Через ринок праці проходять, схрещуючи у ньому, три взаємозалежних еволюційних потоку - розвиток економіки (матеріально - технічних елементів і структур), розвиток людини (загальної площі і професійної культури, творчих спромог, моральних чеснот), розвиток громадських відносин (державних підприємств і класових структур, відносин власності, виробничих зв'язків). Вони утворюють основу прогресу у суспільстві, його головний зміст.

Робоча сила є товар особливий, виробничі творчі риси якого повністю визначають ефективність конкурентної економіки, її можливість створення високосортних товарів хороших і комфортних послуг, масштаби і темпи науково-технічних і організаційних перетворень. Тому підготовка й випуск ринку праці освіченою і творчо активної робочої сили в, забезпечення її кваліфікаційної і територіальній мобільності є одним із першооснов життєдіяльності народного господарства. І чим вищі загальний рівень розвитку, що більш складні завдання їй доводиться вирішувати, то більша потреба у робочої сили вищої кваліфікації. Такої робочої сили в розвинених країн світу у епоху НТР абсолютна більшість роботодавців України та державні органи намагаються створити найкращі виробничі і життєві умови, гарантуючи наскільки можна і соціальну захищеність ринку праці.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10