Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безробіття і його типи. Особливості сучасної безробіття

Реферат: Безробіття і його типи. Особливості сучасної безробіття

СОДЕРЖАНИЕ:

Запровадження ……………………………………………………………………………. 3

1.Безработица: суть і типи ……………………………………. .……… .4

2.Особенности сучасної безробіття ………………………… .13

3.Безработица Республіка Білорусь: причини, особливості, динаміка… .20

Укладання ………………………………………………………………… . 26

Використана література …………………………………………………… 27

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У разі початку ринкових відносин та розвитку кризових явищ економіки як загострилися ті проблеми зайнятість населення, а й з'явилися нові, пов'язані зі зміною потреб підприємств у робочої сили, статусом самого працівника, появою реальної законодавчої і прихованої безробіття, відсутністю врахування цих явищ. Усе це утрудняє вивчення проблем ринку праці, ускладнює можливості дієвої протидії зростання безробіття, підтримки зайнятості, забезпечення соціального захисту громадян.

Досягнення високого рівня зайнятості - одну з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, створює додаткову кількість робочих місць, ставить за мету збільшити кількість суспільного продукту і тим самим більшою мірою задовольнити матеріальні потреби. При неповному використанні наявних робочої сили в система працює, не досягаючи кордону своїх виробничих можливостей. Чималий шкоди безробіття завдає і життєвим інтересам людей, аби дати їм докласти своє вміння у цьому роді діяльності, що не то вона може найбільшим чином проявити себе, або ж позбавляючи їх такою можливості, що робить люди переносять серйозний психологічний стрес. Зі сказаного вище можна дійти невтішного висновку, що показники зайнятість населення і безробіття є одним із ключових показників макроекономіки, які є з оцінки ефективності і виявлення основних тенденцій функціонування та розвитку ринкових взаємин у контексті загального стану економіки нашої країни. Складність і неоднозначність ситуації з безробіттям у Білорусі і вплинули вплинув на вибір мною цієї теми для курсової роботи.

1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ І ТИПЫ.

ПОНЯТИЕ БЕЗРОБІТТЯ І ПРИЧИНИ ЇЇ ОСВІТИ.

Безробіття – це соціально-економічне явище, у якому частина робочої сили в (економічно активного населення) не зайнята у виробництві товарів та послуг. Безробітні поруч із зайнятими формують робочої сили країни. У реальної економічного життя безробіття постає як перевищення пропозиції робочої сили в над попитом її у.

На різних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочої сили в була різною. Первобытному суспільству властиві були повна зайнятість всього працездатного населення громади і водночас перенаселення окремих територій; звідси стала боротьба племен за територію. При рабстві повинна була повна зайнятість всіх рабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставала колоністами чи воїнами, їх основним призначенням було поповнення армії рабів. При феодалізмі й азійському способі виробництва можна говорити про абсолютне і відносне аграрне перенаселення, частина людей була приховано зайвої, окремі сягало ще відхожі промисли, інші поповнювали армію, призначення якого було в захватывании нових земель. У разі чистого капіталізму на індустріальної стадії його розвитку, за часів панування ринкових відносин виникла нова соціально-економічне явище – армія безробітних.

Економічна наука неодноразово вдавалася до спроб з'ясувати причини безробіття. На одній із перших подібних спроб зробив французький економіст Ж. Б. Сей. Ринок праці вона як окреме питання закону попиту й пропозиції. Графічно закон ринку праці Ж. Б. Сэя можна наступного вигляді:

Рівень зарплати

Крива пропозиції праці

E

Крива попиту працю

Кількість праці

Рівень безробіття

Крива попиту працю відбиває попит на працю із боку підприємців. Крива пропозиції праці відбиває його величину у зв'язку з зміною рівня зарплати. Якщо рівень оплати праці буде підвищено з місця D до точки З, це, з одного боку, призведе до зменшення попиту працю до величини СА, т. е. до звільнення частини найманих працівників, з іншого боку, це сприятиме збільшення пропозиції на працю на величину АВ. Повернення в точку рівноваги Є призведе до зникнення безробіття: весь попит на працю буде задоволений його пропозицією при даної ціні праці в рівні точки D. А висновок із закону Ж. Б. Сэя досить ясний та простий: причина безробіття – надто високий рівень зарплати.

Закон ринку праці Ж. Б. Сэя викликав полеміку, що триває вже півтора століття. Ідея автоматичного рівноваги попиту й пропозиції ринку праці було англійським економістом, священиком Томасом Мальтусом (1766 – 1834). На його думку, і капітал та населення у протягом значного періоду часу може бути надмірними стосовно попиту продукції. Причиною падіння попиту є скорочення особистих доходів, а зменшення цих доходів викликається демографічними причинами: темпи зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Отже, причину безробіття слід шукати в надмірно швидке зростання населення. Сучасний досвід соціального розвитку показав проте, що в багатьох високорозвинених країнах має місце гранично низька народжуваність і навіть абсолютне скорочення населення, проте безробіття існує. Отже, причини безробіття - й інші.

Принциповим є інше пояснення причин безробіття дав До. Маркс. На його думку, причиною безробіття не зростання зарплати, не швидкі темпи зростання народонаселення, а нагромадження капіталу за умов зростання технічного будівлі промислового виробництва. Переменный капітал, авансируемый для придбання робочої сили в, зростає повільнішими темпами проти постійним капіталом, авансируемым для придбання коштів виробництва. Інший причиною яких є банкрутство підприємств у умовах ринку. Чинниками, посилюючими безробіття, є кризи й падіння, міграція сільського населення місто.

Виведення безробіття з циклічного розвитку стало після Маркса стійкою традицією у економічної теорії. Якщо економіка розвивається циклічно, коли підйоми й падіння змінюють одне одного, наслідком цього, стає вивільнення робочої сили й згортання промисловості, збільшення армії безробітних.

Заслуга Кейнса з розробки теорії безробіття у цьому, що він представив логічний модель механізму, раскручивающего економічну нестабільність і його інтегральну складову - безробіття. Кейнс зауважив, що в міру зростання національного господарства за розвиненому ринковому господарстві в більшості населення весь дохід споживається, певна його частину перетворюється на заощадження. Щоб вони перетворилися на інвестиції необхідно мати певний рівень з так званого ефективного попиту, споживчого й інвестиційного. Падіння споживчого попиту гасить інтерес вкладати капітал, як наслідок, падає попит на інвестиції. При падінні стимулів до інвестування виробництво не росте, і навіть може згортатись, що зумовлює безробіттю.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9