Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безробіття у Росії завдання державної служби зайнятості

Сторінка 9

Реалізацію Програми передбачається здійснювати удвічі етапи протягом 1996-2000 рр.

У межах першим етапом реалізації Програми, розрахованого на 1996-1997 рр., федеральним органів виконавчої владі необхідне здійснити наступний комплекс заходів:

1. Визначення потреби у створення робочих місць

2. Виявлення галузевих і регіональних пріоритетів у розвитку та збереженні перспективних робочих місць

3. Проведення соціальної експертизи розроблюваних федеральних цільових і інвестиційних програм

4. Розробка нормативної правова база, яка орієнтована формування загальних умов створення і збереження робочих місць.

5. Створення механізму, забезпечує розвиток професійної і територіальній мобільності робочої сили в

6. Підвищення ефективність використання наявних виробничих потужностей

7. Формування системи організації тимчасових робочих місць з урахуванням суспільних робіт

8. Розробка механізму розвитку соціального партнерства у створення і збереження робочих місць

9. Цільова підтримка створення і збереження робочих місць для неконкурентоспроможних громадян

З другого краю етапі реалізації Програми, що охоплюватиме 1998-2000 рр. федеральним органів виконавчої владі необхідне домогтися рішення наступних завдань:

1. Розробка і реалізація пакета цільових програм, вкладених у створення робочих місць у галузях економіки та регіонах Російської Федерації

2. Створення умов підвищення якості робочих місць

3. Стимулювання формування ефективної структури зайнятість населення

Реализуемая політика зайнятості стає активної тоді, коли кошти Державного фонду зайнятість населення (ГФЗН) використовують у повною мірою, а структурі витрат переважають фінансування витрат за збереження робочих місць й створення додаткових, надання субсидій в організацію власного справи, покриття витрат за професійне навчання, перепідготовку і профорієнтацію та інших.

У 1996 р. за сприяння регіональних служб зайнятості створено і збережено 132 тис. робочих місць. Пріоритет віддали оборонному комплексу, текстильної та легкій промисловості. Витрати із метою із засобів ГФЗН РФ становлять майже 481 млрд. крб.

Федеральна і регіональні служби зайнятість населення, акумулюючи фондів зайнятості більшу частину страхових платежів, мають ознайомитися з урахуванням сформованих і прогнозованих показників зайнятості і безробіття визначати кризові території - республіки, краю, області й автономії, а кожному їх - міста Київ і райони.

Федеральна служба зайнятості Росії використовує арифметичний підхід і групує регіони з безробіття відповідно до такими критеріями: 1) нижчий від середнього рівня країною; 2) не більше дворазового перевищення середній рівень; 3) більш дворазового перевищення. За розрахунками ФСЗ РФ, до другої групи (від 2 до запланованих 4% наприкінці 1994 р.) ставилися 27 регіонів, а до третьої (від 4,3% в Ленінградської до 8,4% в Іванівській області) - 16.

Серед останніх виділяються п'ять суб'єктів РФ, безробіття у яких перевищує середній показник за групою (5,6%): Івановська, Псковская, Ярославська і Володимирська області й Республіка Інгушетія. Саме це регіони слід кваліфікувати як кризові, привласнивши їх програмам сприяння зайнятості статус федеральних.

Щоб явити у найзагальніших рисах специфіку регіональної політики, всі регіони Російської Федерації були на 9 груп у відповідність до рівнем безробіття (крок - 1%), з кожного з яких був розрахована частка коштів, витрачених за напрямками.

Структура витрат коштів фонду зайнятості у регіонах із різним рівнем безробіття

Регіони

Витрати фону зайнятості на заходи, пов'язані з

( в % до спільної сумі витрат )

з рівнем безробіття,

%

пасивної політикою

активної політикою, гарантиро-ванной За-коном про заня-тости

активної політикою, не вытекаю-щей з За-кона про заня-тости

змістом служби зайнятості

менш 1

12,6

8,6

51,6

19,1

1,0-1,8

23,0

13,3

18,9

25,4

1,9-2,8

34,2

8,8

19,3

23,0

2,9-3,8

44,0

9,5

9,2

24,3

3,9-4,8

51,0

7,4

13,4

20,0

4,9-5,8

58,8

7,8

4,7

25,5

5,9-6,8

61,7

4,2

12,9

17,0

6,9-7,8

64,5

2,7

7,6

19,1

більш 7,9

68,3

5,0

16,5

10,3

У в середньому у Росії:

49,3

9,4

10,7

22,3

Розрахунки вчених показують, що з рівнем безробіття у регіонах зв'язана єдина стаття витрат фонду зайнятості - грошові виплати безробітним. Решта видатків з нею прямо пов'язані, вони, скоріш, відбивають регіональні пріоритети політики у сфері зайнятості. Приміром, групи регіонів з рівнем зареєстрованим безробіття нижче 1% в Білгородської області перевагу надають фінансової підтримки, а Оренбурзької області - вкладенням в цінних паперів. У Республіці Інгушетія, де рівень зареєстрованим безробіття найвищий країні (22,1%), чимала частина фонду зайнятості використовується на фінансової підтримки - 24,9%, але в перепідготовку і громадських роботи - всього 2,1%. У Іванівській і Володимирської областях, також які входять у групу регіонів з найвищим рівнем безробіття, на фінансової підтримки використовується 8% коштів фонду, але в перепідготовку і громадських роботи відповідно - 7,9 і 7,2%. Визнають за краще використовувати значні придбання цінних паперів Москва (25%), Вологодська (30,3%), Читинская області (27,8%), Республіка Марий-Эл (19,4%). Рівень безробіття у яких відповідно становив 0,5%, 2,4%, 2,2% і 3,9%.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13