Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безробіття у Росії завдання державної служби зайнятості

Сторінка 5

Щоправда, цього можна домогтися, скоротивши кількість безробітних і збільшивши виплати однієї безробітного. Такий механізм у програмі зазначений: "Передбачається вдосконалити порядок призначення допомоги безробітним в підвищеному розмірі, пов'язавши його з тривалістю періоду сплати страхових внесків (стажем роботи) і причиною звільнення". У багатьох із ринковою економікою посібник чи страховка безробітним не виплачується працівникам, звільненим за власним бажанням. У російської економіці число подібних звільнень (інакше кажучи, змушених звільнень через зупинок виробництва, невиплат заробітної плати т.п., поощряемых адміністрацією, якої вигідніше таку форму вибуття зайнятих, ніж скорочення, оскільки останнє тягне у себе виплату тримісячного вихідної допомоги) набагато випереджає кількість высвобождений працівників із ініціативи адміністрації. Федеральна служба зайнятості, відстежуючи причини звільнень своєму сегменті припливу до лав безробітних, показує, що, хто звільнили у зв'язку з скороченням кількості персоналу, становили лише 30% від зареєстрованих безробітних. Дані Держкомстату за всі великим та середнім підприємствам показують, що звільнення з економічних причин (зменшення кількості чи ліквідація підприємства) 1996 р. склали трохи більше 7-9% всіх звільнень. Таке враження, що змушені звільнення усе ще другорядною за важливістю причиною, не перевищуючи 25% всіх звільнень на промислових підприємствах. Запровадження ж такого обмеження на повчання посібники, як звільнення за власним бажанням, фактично означатиме різке зменшення кількості реєстрованих безробітних. У найбільшою мірою це торкнеться найбіднішу категорію громадян, котрим навіть мізерне посібник безробітним нерідко єдина формою грошових надходжень у сімейний бюджет. Обстеження безробітних, проведене 1996 р., показало, що з 14,8% сімей зареєстрованих безробітних посібник - перший за значимістю джерело існування, а 34% сімей - другий.

Суттєвою рисою Росії є незвичайно великий відплив із рядів безробітних. Зіставляючи ситуації у Росії із східноєвропейськими країнами, ринок праці яких характеризується низькими показниками припливу до лав безробітних, але ще більше низькими показниками відпливу, ми виявляємо, у Росії багато в чому протилежна картина - з низькими притоками в безробіття, але динамічним відпливом, включаючи працевлаштування. Починаючи з першого кварталу 1994 р. почалося збільшення притоку, що призвело до з того що щомісячний темп припливу до лав безробітних становив 0,5% (від кількості зайнятих).

Хоча показник працевлаштування залишається високому рівні: 6-7% безробітних щомісяця знаходять роботи. Як для припливу, так відпливу характерні дуже високі і стійкі у часі показники міжрегіональних відмінностей.

Низькі показники припливу пов'язані з рішенням підприємств, що потенційно можуть як цілеспрямовано скорочувати надмірну робочої сили, і покладатися на добровільне вибуття працівників - у зв'язку з відходом за рахунок пенсій і зі звільненням за власним бажанням. У принципі так, зростання рівня звільнень повинен якось проявитися щодо підвищення припливу до лав безробітних. Проте підприємства дуже неохоче, і слабко скорочують працівників. Значна частина коштів припливу до лав безробітних пов'язані з добровільними рішеннями робочих. Слід, проте, обмовитися: розмежувальну межі між добровільними та вимушеними звільненнями провести досить важко, бо втеча з роботи з власним бажанням то, можливо вимушеним. Але й маючи це у виду, треба сказати, що коли частина добровільно залишають своє місце роботи серед усіх, хто стає безробітними, переважає, але це має виправдання в тому разі, якщо ймовірність працевлаштування досить великий.

З боку відпливу з безробітних дані Федеральної служби зайнятості показують, що справжній рівень працевлаштування як високий - понад 40% всього відпливу, - а й іде майже у державні підприємства, із зростанням частки сфери послуг та скорочення частки в промисловості й сільського господарства. Але й простежується зростання на середні терміни пошуків роботи, що 60-80% які працевлаштувалися знаходять роботи менш як по 4 місяці. Отже, тим, хто знайшов роботу, будучи безробітним, час перебування без роботи був щодо коротким: приблизно третину знаходило роботу менш, як по місяць 1995 і жодна п'ята - 1996 р.

Проте, спостерігається зниження рівня відпливу і підвищення рівня працевлаштування протягом 1996 р. Це зміна можна пояснити і зміною пропозиції праці, і зменшенням створення нових робочих місць. З огляду на загальну жорсткість макроекономічної політики уряду протязі у першій половині 1995 р., представляється імовірним, що домінувало скорочення на працю, що призвело до зменшення кількості вільних робочих місць та зниження відпливу з безробітних.

Ще один особливість ринку праці Росії. віддзеркалювана в рівні відпливу безробітних - високий рівень найму. Протягом 1995 і 1996 р. протягом кварталу приблизно 5% робочої сили в змінювало місце роботи. Значну частку цього потоку становили прямі, минаючи безробіття, переходи з однієї місця роботи з інше. Ця активність стосувалася безробітних найменше, і, отже, безробіття у Росії цілому насправді то, можливо охарактеризована як застійна. Зміни зареєстрованого безробіття слід пояснювати динамікою припливу, а чи не відпливу. Не дивно, якщо виходити із те, що перехідний пе-ріод є сильніший шок сукупного попиту, який економіка неспроможна відповісти лише дрібними «переробками» і природним скиданням надлишків. Дивно те, чому ж таки рівень припливу настільки низький, враховуючи масштаби цих потрясінь.

Ви вже понад півроку офіційний безробіття і кількість офіційно зареєстрованих безробітних становлять 3,4% і 2,5-2,6 млн. людина відповідно. Безумовно, заходи, прийняті Федеральної службою зайнятості РФ із пом'якшення напруженості ринку праці, стримування масового вивільнення, особливо у містоутворюючі підприємства, кілька стабілізували ситуацію. Однак приведені цифри характеризують лише рівень офіційного безробіття. Якщо ж до уваги близько двох млн. людина, що у змушених відпустках чи працюючих неповний робочого дня (їх можна віднести безпосередньо до безробітних, але де вони за тими або іншим суб'єктам причин можуть ними стати), то, на кінець січня 1997 року 9,5% економічно активного населення (6,9 млн. людина) відчувала проблеми, пов'язані з зайнятістю.

Сьогодні однією вакансію артиста-мудреця у в середньому у Росії претендують 10 безробітних. Це найточніше характеризує ситуації у економіки та ринку праці. Річ в тому, що виявляються без роботи, а практичній відсутності шансів себе реалізувати. Вакансії відразу починають з'являтися з пожвавленням виробництва та сфери послуг, тобто. зі створенням нових робочих місць. Особливо скрутно складається у моногородах та закритих територіальних адміністративних формуваннях, де у на відміну від великих міст люди немає вибору місця роботи (все місто одне нове підприємство чи шахта), немає можливості зайнятися своєю справою (навіть торгівлею), тому що в потенційних покупців - так само безробітних - немає таких грошей.

Передумови створення служби зайнятість населення

Основне завдання проведеної вищими органами влади Росії соціальної полі-тики - максимальне підтримку життя населення й пожвавлення заходів для соціальний захист громадян, залишених без роботи. Для виконання розроблена Державна програма зайнятість населення, у якій передбачені організаційні й економічні заходи для управління трудовими ресурсами, відбито політика ринку праці за рік, намічені спільні дії структур управління різного територіального підпорядкування у вирішенні конкретних завдань.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13