Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Втеча Російського капіталу 1997-1998 роках

Реферат: Втеча Російського капіталу 1997-1998 роках

Зміст

Запровадження 2

I. Втеча Російського капіталу 1997-1998 роках . 3

1. Специфіка «втечі» капіталу із Росії 1997-1998 роках 3

Масштаби і наслідки відпливу капіталу . 5

II. Криза 1998 року: причини, слідство, впливом геть рух капіталу . 6

1. Общеэкономические тенденції 1997-1998гг і промислового кризи. 6

2. Економічні проблеми фінансової кризи й їхнього впливу рух капіталу 9

3. Занижение вартості експорту 11

III. Інвестиції у Росії 1997-1998 року 13

IV. Рух капіталу 1997-1998 роках із погляду аналізу економічних реформ . 15

Укладання 21

Список використовуваної літератури 24

Запровадження

Цікаві події з погляду аналізу економічних ситуацій відбувалися кінці 90-х. Протягом часу реформ у російській економіці сталися глибокі зміни. Економічні стосунки поставлені на цілком нову основу.

Події, зміни у 1998 року кардинально вплинули, надалі розвиток економіки. І аби простежити причини наслідки кризи 1998 року, необхідно розглянути це питання з нового фокусу зору.

Ця робота присвячена вивченню процесу руху державного капіталу 1997-1998 роках та його відображенню у розвитку економіки нашої країни загалом.

Метою роботи є підставою вивчення основних тенденцій руху державного капіталу період із 1997 по 1998 роки, їх причин, особливостей і наслідків.

Бесспорна актуальність аналізованої теми, оскільки аналіз руху державного капіталу складної економічної ситуації в, дозволяють виявити нові економічні закономірності і дати докладний аналіз причин цій ситуації. З іншого боку, дана тема може нас інтерес через залежності соціально-політичних явищ від курсу економічних реформування і перетворень.

Робота складається з кількох глав. У першій главі ми вводимо поняття втечу капіталу, притаманне разбираемого періоду й розбираємо специфіку втечі капіталу Росії у 1997-1998 роках. Другий розділ присвячена масштабам і наслідків втечі капіталу Росії. Далі ми розбираємо загальноекономічні тенденції розвитку другої половини 90-х і і наслідки кризи 1998 року. І, нарешті, розглядаємо рух капіталу 1997-1998 роках із погляду економічних реформ 90-х.

Під час написання роботи мною було використане дуже багато російської періодичної літератури, зокрема такі журнали, як «ЕКО», «Економіка життя й», «Питання економіки» , «Ринок цінних паперів» та інші, а як і використовувалися матеріали офіційного байта міністерства фінансів РФ (www.govminfin.ru)

I. Втеча Російського капіталу 1997-1998 роках

1. Специфіка «втечі» капіталу із Росії 1997-1998 роках

Говорити про рух капіталу 1997-1998 роках важко, позаяк у передкризовий і кризовий період він був представлено таким явищем, як втечу капіталу.

Специфіка залежить від потворному поєднанні нелегальної розпродажу економічних активів, відпливу капіталу внаслідок цінових маніпуляції під час укладання експортно-імпортних контрактів, із легальними каналами переміщення капіталу через структури ринку.

1997-1998 рр. за скорочення низки нелегальних каналів переважної формою стає легальна розпродаж іноземними інвесторами ДКО і акцій, що вони придбали внаслідок ухвалення рішення про відкритості російського ринку для нерезидентів.

Дестабілізація фінансової систем Росії наприкінці 1997 р. і нестійкість світової системи породили два останніх року масовий відтік іноземного капіталу з російського ринку.

Інший характерною рисою є внутрішнє «втеча» капіталу від рубля до іноземній валюті. Воно зумовлене стійким недовірою інвесторів до вітчизняної валюті, обумовленою відсутністю продуманої економічної політики Уряди та слабкістю банківської системи країни.

Більшість громадян Росії не збираються вкладати свої заощадження до російських банки, а витрачати їх у купівлю іноземної валюти. У 1997 р. із метою населення витратило 349,4 трлн крб., а заощадження у вигляді внесків до вітчизняних банки і придбання цінних паперів склали 37,9 трлн крб., для сплати податкових внесків пішло 88,5 трлн крб.

З урахуванням труднощі й неоднозначності природи «втечі» капіталу і підсумовуючи найважливіші ознаки цього явища, дамо таке визначення. «Втеча» капіталу із Росії є стійкий й у великих масштабах відтік економічних пріоритетів і фінансових активів, яке у легальної та нелегальною форми і сокращающий фінансово-інвестиційні ресурси країни.

«Втеча» капіталу є частка вивезення капіталу, що включає цілеспрямований експорт приватного й державного капіталу шляхом легальних і офіційно зареєстрованих операцій резидентів, здійснюють прямі і портфельні інвестиції, та інші інвестиційні вкладення вигляді придбання нерухомості, надання державні кредити, ліцензування фінансових кредитів нерезидентам, торгових кредитів на відстрочку платежу, накопичення готівкової іноземної валюти у резидентів, зміни залишків на відкритих інші з дозволу ЦБ РФ рахунках.

Однією із визначальних ознак експорту капіталу на відміну від його «втечі» і те, що операції резидентів з вивезення фінансових ресурсів призводить до збільшення їх фінансових активів. «Втеча» капіталу, навпаки, збільшує фінансовий потенціал країни, у якому відбувається витік.

Возрастающая взаємозалежність фондових ринків країн і глобального світового ринку підвищує ризик «втечі» капіталу, ускладнює прогнозування наслідків впливу одноразового відпливу капіталу на фінансове становище деяких країн у цілому на світову фінансову систему.

Перелив - капіталу - явище нормальне ринкової економіки. Він сприяє розширенню випуску нової конкурентоспроможної продукції, розвитку регіонів світової економіки, які відчувають нестачу економічних пріоритетів і фінансових активів.

Якщо масштаби «втечі» капіталу скорочують фінансово-інвестиційні ресурси країни, це свідчить у тому, що механізм переливу капіталу чи діє у напрямі відпливу, а чи не припливу капіталу, як це було у разі.

Масштаби і наслідки відпливу капіталу

Оцінки масштабів «втечі» капіталу варіюють від 50 до 300 млрд дол. У центрі фінансово-банківських дослідженні Інституту економіки РАН розроблена методологічна база визначення обсягів «втечі капіталу. Автори методики, враховуючи недостатню прозорість інформаційної бази, пропонують визначати його мінімальну і максимальну кордону. Мінімальну кордон можна встановити, використовуючи дані платіжного балансу країни. Основою розрахунку обсягу «сбежавшего» капіталу є баланс поточних торгових розрахунків, сальдо припливу та відтоку капіталовкладень у цінних паперів (портфельні на інвестиції та сальдо прямих інвестицій). Враховуються також зміни у величині офіційних золотовалютних резервів й у обсязі зовнішнього боргу. «Втеча» капіталу має низку негативних наслідків економіки нашої країни.

1. Скорочується пропозицію валюти, і зменшується загалом грошова маса (грошовий агрегат М2). Рубли надходять на валютний ринок, конвертуються і вивозяться, чи взагалі вступають у країну, тоді як результаті цінових

маніпуляцій приховується валютний виторг чи відбувається нелегальне вивезення економічних активів.

2. Скорочується обсяг пропозиції валюти, продаваної на Московської міжбанківської валютної біржі, валютне полі різко звужується і курс рубля стає хистким.

Скорочуються інвестиційні ресурси, і створюється штучний попит закордонні кредити.

3. Зменшується оподатковуваний база. При державне регулювання вивезення капіталу угоди реєструються, тому сплачуються і податки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5