Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антимонопольная політика РФ значення і проблеми

Сторінка 10

Укладання

Підбиваючи підсумки сказаного, можна стверджувати, що антимонопольне законодавство є важливим складової сучасної економіки. Сфера його функціонування зачіпає інтереси як виробників, а й споживачів, забезпечуючи одним можливість реалізувати свій товар над ринком за умов конкурентної боротьби, іншим - оптимальні ціни на всі товари та.

Досвід країн в антимонопольному законодавстві великий і різноманітний. Виникнення подібного законодавства зумовлено історичними причинами. Особливості розвитку різних країн склалися різні системи антимонопольного регулювання. У глобальному масштабі виділяється два підходу: американський та європейський.

У Росії її поки що проблема монополізації перестає бути суто економічної, і більше стає політичної. Проте, загальновідомо, що з економіки, передусім, повинно бути політичної приналежності. І тоді держава робить у обсязі зможе замінити десятиліттями складаються монополії вільним та самоорганизующимся ринком.

Остаточна мета у тому, щоб у ринку залишилися лише ті підприємства, що забезпечать вищу якість товару, щодо нижчі і швидку змінюваність асортименту.

Список використовуваної літератури

1. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика /Пер. з анг. У. Лукашевича та інших.; Під общ. ред. Б. Лисовика і У. Лукашевича. - С.-Пб.: АТ “Санкт-Петербург оркестр”, 1999.

2. У. Я. Иохин. Економічна теорія: введення у ринок та мікроекономічний аналіз: Підручник. - М.: ИНФРА - М, 2000

3. Макарова Г.Н. Командно-административный монополізм та її модифікація за умов постсоціалістичної економіки / ИГЭА; Наук. ред. Дьоміна М.П. - Іркутськ: Вид-во иркут. ун-ту, 1999.

4. Макконнелл До. Р., Брю З. Л. Економікс: Принципи, проблеми, політика. У 2 т.: Пер. з анг. Про. М. Антипова та інших.; Під общ. ред. А.А. Пороховского. - Т.2.-Таллинн: АТ “Реферто”, 1998

5. Винокурова М.А., Дьоміна М.П. Економічна теорія. Ч1.

Вид-во ИГЭА, 1998 р

6. Миклина Про. Офіційні новини // Економіка життя й. - 1997. - травень (№20).

7. Никіфоров А.А. Концепція антимонопольної політики і реформа // Вестн. Моск. ун-ту. Сер.6., Економіка. – 2000

8. Скрипник В.І. Енергетика Росії: природна монополія волі // Суспільство і економіка. 1999.

9. Сучасне стан та напрями соціально-економічного розвитку Іркутської області: Учеб. Посібник / Під ред. О.П. Чернікова. - Іркутськ: Вид-во ИГЭА, 2001

10. Солодков В.Т. Проблеми та перспективи демонополізації економіки регіону // Вестн. ИГЭА. - 1998. - №13.1999

11. Шишкін А.Ф. Економічна теорія: У 2-х кн.: Підручник для вузів. - 2-ге вид. Ч.1. - М.: Гуманітарний издат. центр ВЛАДОС, 1998

12. Економічна теорія: курс лекцій. Ч.1./ В.П. Горев, С.В. Сергєєв; Під ред. М.П. Деминой. - Іркутськ: Вид-во ИГЭА, 2000.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Антимонопольная політика РФ значення і проблеми
Рубрика: Економічна теорія, політекономія, макроекономіка
Дата публікації: 2013-01-31 03:33:03
Прочитано: 11 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]