Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антимонопольная політика РФ значення і проблеми

Реферат: Антимонопольная політика РФ значення і проблеми

Зміст

Зміст. 2

Запровадження. 3

1.Роль держави у економіці. 4

2.Причины існування монополій. 5

2.1.Экономия, обумовлена зростанням масштабів виробництва: витрати. 5

2.2. Природні монополії. 6

2.3.Легальные бар'єри: патенти і ліцензії. 7

2.4.Собственность найважливіші види сировини. 9

2.5.Нечестная конкуренція. 9

3.Сущность монополії. Її форми, типи і різноманітні види 10

4.Ущерб, заподіювана монополіями, й необхідність державного регулювання……………………………………………… 14

5.Государственное втручання у діяльність монополій за умов економіки ринкового типу. 17

6.Активизация конкурентних ринкових структур. Лібералізація ринків. 18

7.Направления антимонопольної політики у постсоциалистиской економіці. 20

8.Преобладание неринкового мислення в населення. 21

9.Административный монополізм і структурні зрушення економіки. 22

10.Особенности монопольних структури умовах директивною економіки та за переходу до ринку. 25

11.Несовершенство законодавства, що з подоланням надмірної влади монополій і монополізму. 27

12. Система державного регулювання природних монополій у Росії. Проблема становлення. 32

Укладання. 36

Список використовуваної літератури 37

Запровадження

Проблеми монополізації господарському житті, конкуренція на товарних ринках приваблюють сьогодні пильна увага як фахівців, а й широкої населення.

З початку 1990-х років ці проблеми гостро стали перед Україною: без прийняття твердих і послідовних заходів проти монополізму не можна прагнути успіх економічної реформи і до ринкової економіки. Успіх економічних змін у значною мірою залежить від виваженої, вивіреної системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин. У нашій країні, промисловості якої у спадщину від командно-адміністративної системи колишнього СРСР дістався ціле пасмо гигантов-монополистов, особливо важливою стає проблема демонополізації економіки та недопущення посилення ролі які діють над ринком монополій.

Україна має процес створення державного фінансового контролю з недопущення недобросовісної конкуренції з фактично розпочався з нуля, оскільки присутня ще зовсім недавно управлінні економікою командно-адміністративна система за своєю сутністю виключала наявність вільної конкуренції в господарську діяльність.

Тому на згадуваній цьому етапі важливого значення має створення умов та вдосконалення законодавчої бази для щодо регулювання монополістичні процесів та посилення конкуренції, розуміння населенням України необхідності економічних реформ у цій сфері.

1.Роль держави у економіці

Проблема взаємовідносини держави й суб'єктів господарювання є одним із найскладніших економіки. Держава виконує найважливіші функції в господарчої системи. Об'єктивні економічні передумови посилюють роль держави у регулюванні громадського виробництва.

Особливо наочно це проявляється роль держави у звані переломні, перехідні періоди. Тому виняткову роль формуванні інструментарію державного втручання та регулювання зіграв світовий економічний криза 1929-1933 рр. Він призвела до з того що обсяг виробництва, у головних країнах упав удвічі, завмерла міжнародної торгівлі. Тому держави змушені були прийняти широкі економічних функцій боротьби з кризами. Виявилося, ринковий механізм об'єктивно необхідно доповнити заходами державного регулювання.

Однією з важливих видів державного регулювання є регулювання монополій.

2.Причины існування монополій

Відсутність конкурентів, яке характеризує чисту монополію, значною мірою можна пояснити з погляду бар'єрів вступу у галузь, тобто міркувань, які заважають додатковим фірмам ввійти у галузь.

2.1.Экономия, обумовлена зростанням масштабів виробництва: витрати.

Сучасна технологія у деяких галузях така, що ефективна мало витратне виробництво можна досягнути, лише коли виробники є надзвичайно великими як і абсолютному вираженні, і щодо ринку. Там, де ефект зростання масштабу виробництва дуже істотний, крива середніх витрат фірми знижуватиметься протягом великого відрізка убік горизонтальній осі обсягу виробництва (рис. 1). При цьому ринковому попиті досягнення низьких витрат за одиницю продукції і на, отже, низькі ціни одиниці виробленої продукції споживачам залежить від існування небагатьох фірм чи, в у крайньому випадку, лише однієї фірми. Автомобільна, алюмінієва і базова сталеливарна промисловість є кількома із багатьох галузей важкій промисловості, що відбивають такі умови. Якщо три фірми нині повною мірою користуються ефектом масштабу й кожна контролює приблизно 1/3 ринку, легко зрозуміти, чому новим конкурентам надзвичайно складно ввійти у цю галузь. З іншого боку, нові фірми, котрі вступають ринку як малі виробники, матимуть невеличкий чи ні мати жодного шансу для виживання і. Чому? Оскільки, будучи дрібними підприємствами, вони за змозі стягнути економію на витратах, яку існуюча “Велика трійка”, і, отже, будуть неспроможна отримувати великі прибутки, необхідних виживання і зростання. Нові конкуренти в базових сталеливарної і автомобільної галузях не з'явиться у результаті успішного функціонування та розширення невеликих виробників “з задвірок галузі”. Вони просто не вистачатиме ефективні, щоб вижити. Інший варіант - ввійти у галузь, будучи великим виробником. Насправді це надзвичайно складно. Новому і непроверенному підприємству дуже складно отримати грошовий капітал, необхідний здобуття права придбати устаткування, порівнянна з тим, яке накопичено будьяким зі “Великої трійки” в автомобільної галузі. Фінансові перешкоди по дорозі великих підприємств у часто такі великі, що рівнозначні запретительным.

Мал.1

Недоліки

на одиницю

продукції

Долгосроч. АТС

0 Кількість продукції

АТС – середні загальні витрати.

2.2. Природні монополії

У кількох галузях економія, обумовлена зростанням масштабу виробництва, особливо різко виражена й те водночас конкуренція нездійсненна, скрутна чи навіть неприйнятна. Такі галузі називаються природними монополіями, і із про підприємств громадського користування - електричні газові компанії, автобусні фірми, кабельне телебачення, підприємства водопостачання та зв'язку - може бути класифіковані в такий спосіб. Цим галузям зазвичай надаються державою виняткові привілеї. Однак у обмін виняткова право постачати електрикою, водою чи послугами автобусів у цій географічної області уряд зберігає у себе право регулювати дії таких монополій, ніж допускати зловживання монопольної владою, яку воно предоставило.[1,c.87]

Давайте розглянемо кілька прикладів. Було б надзвичайно марнотратно суспільству мати кілька фірм, що постачають водою чи електрикою. Технологія у цих галузях така, що потрібні великі постійні витрати на генератори, насосне і очисне устаткування, водопроводи й лінії високовольтної передачі. Проблема загострюється тим, що капітальне обладнання має бути придатним, щоб задовольняти пікових навантажень, які виходять у спекотні літні дні, коли поливаются газони і працюють повітряні кондиціонери. Ці великі постійні витрати означають, що витрати виробництва на одиницю продукції зменшуються із кількістю кубічних футів води чи кіловат-годин електроенергії, поставлених кожної фірмою. Присутність кількох постачальників води та електроенергії поділила б усю ринок та скоротило б продажу кожного конкурента. Кожна фірма було б віджата вище її понижающейся кривою середніх витрат. Фірми заходилися б використовувати в повному обсязі своє постійне устаткування, у результаті витрати на одиницю продукції і на, отже, тарифи на електрика і воду було б невиправдано високі. До того ж конкуренція міг би виявитися надзвичайно скрутної. Наприклад, присутність півдюжини телефонних компаній у місті міг би спричинити у себе незручність мати шість телефонів, і шість телефонних книжок, що вже казати про шести телефонних рахунках, щоб забезпечити зв'язок із іншими постійними жителями того самого міста.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10