Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антиинфляционная політику держави

Реферат: Антиинфляционная політику держави

ПЛАН

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. ІНФЛЯЦІЯ

1.1. Причини інфляції

1.2. Інфляція від попиту й витрат

1.3. Види інфляції

1.4. Крива Філіпса

1.5. Наслідки інфляції

2. АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛІТИКА

2.1. Фіскальна політика

2.2. Кредитно-денежная політика

2.3. Монетаризм

2.4. Гіпотеза природного рівня

2.4.1. Теорія адаптивних очікувань

2.4.2. Теорія раціональних очікувань

2.5. Економіка пропозиції

2.6. Антиинфляционная стратегія

2.7. Антиинфляционная тактика

3. ІНФЛЯЦІЯ І АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛІТИКА У РОСІЇ

3.1. Особливості антиінфляційного процесу у Росії

3.2. основні напрями антиінфляційної політики Російської Федерації на 1998 рік

. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції - переповнювання каналів звернення грошової масою понад потреб товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці, і відповідно зростання товарних цін.

Проте визначення інфляції як переповнювання каналів грошового звернення обесценивающимися паперовими грошима не вважається повним. Інфляція, хоча він і проявляється у зростанні товарних цін, може бути зведена тільки в суто грошовому феномену.

Це складне соціальне явище, що породжується диспропорціями відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Інфляція є ще однією з найгостріших проблем сучасного розвитку Російської економіки.

Словник "Мова ринку" дає таке визначення: "Інфляція - процес переповнення каналів грошового звернення, виражений в знеціненні грошей, зростання цін на товари та й тотального зниження реального життєвий рівень трудящихся."2) Словник банковско-биржевой лексики визначає інфляцію як "надмірну експансію грошової маси, супроводжувану зростання цін і зменшенням спроса."3) "Інфляція - надмірне збільшення кількості обертаються країни паперових грошей, що викликає їх знецінення," - так описує цей термін тлумач російської С.І. Ожегов.

Підсумовуючи всі ці, загалом ідентичні, визначення, можна сказати, що інфляція - це грошовий феномен, виражений в усталеному й безупинному зростання цін, викликану надлишком грошової маси зверненні. Інакше кажучи, цю проблему виникає у ситуації, коли касова готівку підприємців та споживачів (пропонування грошей) перевищує реальну потреба (попит за власний кошт). Вочевидь, що у цьому випадку суб'єкти господарських відносин постараються наскільки можна позбутися що виникли избытков грошей, збільшуючи свої витрати і зменшуючи грошові заощадження. Це викликає розширення попиту, підвищення й відповідне зниження купівельної спроможності грошей - негативні наслідки зрадливої Грошової Політики держави, чреваті значними економічними і соціальними потрясіннями.

Взагалі, коріння такого явища, як інфляція, завжди криються у помилках проведеної державної політики. Причинами можуть бути вагомий дефіцит бюджету, невірні заходи щодо грошової емісії й багато іншого окремо й у сукупності.

Проте, інфляція, хоч і проявляється у зростанні товарних цін, може бути зведена тільки в суто грошовому феномену. Це складне соціально-економічне явище, що породжується диспропорціями відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Інфляція, маючи тривалу й найбагатшу історію, і він є ще однією з найгостріших проблем сучасного розвитку в багатьох країн світу.

У світі є чимало проблем, які ми модем з усіма підставами назвати глобальними. Інфляція - одне з них. Вона існувала з часів економічного розвитку людства, але повністю проявилася порівняно недавно, вразивши відразу економіки всіх країн: розвинених країн і. Уся прогресивна економічна думку людства, поклала чимало докладає зусиль до боротьби із нею, але інфляція остаточно переможена була, т.к. з'явилися нові, і складніші її форми.

1. ІНФЛЯЦІЯ.

Як економічне явище інфляція існують вже тривалий час. Вважається, що що з'явилася хіба що з появою грошей, з функціонуванням яких нерозривно поєднана.

Термін інфляція (від латинського inflatio - здуття) вперше став вживатися у Північній Америці період громадянську війну 1861-1865 рр. виявив процес разбухания паперово-грошового звернення. У ХІХ в. цей термін вживався й у Англії та Франції. Широке поширення економічної літературі поняття інфляції отримала XX столітті після першої Першої світової, а радянської економічної літературі - з середини 20-х.

Найбільш загальне, традиційне визначення інфляції - переповнювання каналів звернення грошової масою понад потреб товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці, і відповідно зростання товарних цін.

Проте визначення інфляції як переповнювання каналів грошового звернення обесценивающимися паперовими грошима не вважається повним. Інфляція, хоча він і проявляється у зростанні товарних цін, може бути зведена тільки в суто грошовому феномену.

Це складне соціальне явище, що породжується диспропорціями відтворення у різноманітних галузях ринкового господарства. Інфляція є ще однією з найгостріших проблем сучасного розвитку Російської економіки.

1.1 Причини інфляції.

До найважливішим інфляційним причин підвищення цін можна віднести такі:

1. Диспропорциональность - незбалансованість державних витрат і доходів - т.зв. дефіцит державного бюджету. Часто цей дефіцит покривається з допомогою використання “друкарської машини” що зумовлює збільшення грошової є і як наслідок - інфляції.

2. Инфляционно небезпечні інвестиції - переважно мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до створення додаткового платоспроможного попиту, та - збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головна причина хронічного дефіциту державного бюджету і навіть збільшення державного боргу перед покриття якого випускаються додаткові паперові гроші.

3. Відсутність чистого вільного ринку нафтопродуктів та досконалої конкуренції як він частини. Сучасний ринок у значною мірою огополистичен. Оскільки огополист зацікавлений у скороченні виробництва та пропозиції товарів створюється дефіцит використовуваний їм підтримки чи підвищення плати товару.

4. Импортируемая інфляція, роль якої зростає зростанням відкритості економіки та залучення їх у світогосподарські зв'язку тій чи іншій країни. Можливості для боротьби в держави досить-таки обмежені. Метод ревальвації власної валюти, іноді застосовуваний у такі випадки, робить імпорт вигіднішим, одночасно утруднюючи експорт.

5. Інфляційні очікування - виникнення у інфляції самоподдерживающегося характеру. Населення й господарські суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати запасається товарами про запас очікуючи їх швидке подорожчання. Виробники ж побоюються підвищення цін з боку своїх постачальників, одночасно закладаючи у ціну своїх товарів прогнозований ними зростання ціни комплектуючі і розгойдують цим маховик інфляції.

1.2 Інфляції від попиту й витрат

У теоріях, розроблюваних західними економістами, виділяються як альтернативні концепцій інфляція від попиту й інфляція витрат. Ці концепції розглядають різні причини інфляції.

Інфляція попиту означає порушення рівноваги між сукупним попитом і сукупним пропозицією із боку попиту. Основні причини тут може бути розширення державних замовлень (військових і соціальних), збільшення попиту засоби виробництва за умов повної та майже сто% завантаження виробничих потужностей, і навіть зростання заробітної плати результаті погоджених дій профспілок. Внаслідок цього у зверненні виникає надлишок грошей стосовно кількості товарів, підвищуються ціни. За такого стану надлишок у спілкуванні платіжних коштів наштовхується на обмежений пропозицію товарів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16