Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Англія: промисловий переворот

Реферат: Англія: промисловий переворот

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ…………………………………………………… 3

СУТНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТА У АНГЛИИ…………………………………………………….….4

ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДЙОМ АНГЛІЇ НА ПОЧАТКУ

XIX СТОЛІТТЯ…………………………………………………… .8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………12

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Наприкінці XVII на в. в Англії після революції, остаточно покончившей з феодалізмом, встановився буржуазно-демократический політичний устрій, продовжує переважно існувати й нашого часу. А сама Англія, перемігши у боротьбі панування на морях в XVI В.Испанию, XVII в. — Голлан дию, в XVIII в. — Францію, перетворилася на світову супердержаву. Залишаючись невеличкий країною, вона почала центром огром іншої колоніальної імперії, куди входила майже вся Північна Америка, Індія й інші регіони. Це означало приплив нових капіталів в англійську промисловість і підвищений попит на англійські промислові товари.

Чому капіталізм перемагає лише з другої половини XVIII в.? Адже лише відтоді починається промыш ленний переворот — перехід від мануфактури до фабрики, від руч ного праці до машин. Мануфактура з її ручним працею ще може використовувати усі переваги капіталізму, преимуще ства великого виробництва перед дрібним.

Але промисловий переворот — це переворот у його ніку, він супроводжується змінами й у громадських отношени ях. Увеличивая продуктивності праці, тобто. кількість продук ции на зайнятого працівника, машини збільшують величину лише додаткового продукту, а необхідний продукт залишається колишнім. Якщо за перехід до машинам робочий виробляє удесятеро більше продукції, ніж производив колись, його зарплата, Витрати його зміст не збільшуються удесятеро. Промисловий переворот завершує формування двох класів буржуазного суспільства — бур жуазии покоління і робітництва.

Коли мануфактурної стадії виробництва робочий міг ще й сподіватися стати господарем, то завести оснащену машинами фаб рику за свої заощадження робочий року міг. Між робітникам і капіталістом виростає стіна.

Сутність промислового перевороту Англії

У різних країнах переворот відбувався час, але передусім він стався у Англії. Почалося з новою тоді від расли промисловості — бавовняною. Хлопчатобумажное виробництво з давнини була розвинена таки в Індії. Звідти тканині з бавовни привозили до Англії, і народ їх охоче раскупал, оскільки вони були щодо дешевими. Англійські промышлен ники спробували налагодити бавовняне виробництво себе вдома, але виявилися може конкурувати з індійськими ткачами, тканини яких були й краще, і дешевше. Перед господарі ми англійських бавовняних мануфактури постало завдання вдосконалити произволство, щоб знизити вартість продукції. Ця задачаи була виконана результаті серії винаходів.

Як відомо, текстильноепроизводство, зокрема ихлопчатобумажное, полягає издвух операцій: спочатку прядилыцики готують пряжу, апотом ткачі тчуть з цього пряжі тканину. У кожному з этихпроцессов були поочередносделаны винаходи.

Почалося сіло, що в30-х рр. XVIII в, Кэй удосконалив ткацький верстат —винайшов «летючий човник», доторый ударами ракеток перекидався з одного стороныстанка в іншу. Раніше этоприходилось робити вручну, і ширина тканини обмежувалася довжиною рук робочого. Тепер мож але було ткати ширші тканини і робити це набагато швидше.

Винахід Кея значно прискорило роботу ткачів, а ті перь їм стало бракувати пряжі. Недолік пряжі викликав її вздо рожание. Виникла диспропорція між двома операціями.

Після цього, у результаті трьох винаходів (Харгревса, Хайса і Кромптона) в 60-70 рр. XVIII в. було створено прядильна маші на, котра так підвищила продуктивності праці пручи дильщиков, що викликала зворотне невідповідність — ткачі не вус певали переробляти виготовлену пряжу.

Ця диспропорція було усунуто винаходом в 80-х рр. XVIII в. ткацького верстата Картрайта, який підвищив произво дительность праці ткачів у 50 раз.

Плоди винаходів для винахідників виявлялися горь кими. Так Кэю, винахіднику «леткої човника», промыш ленники відмовилися платити, а ткачи-ремесленники, які боялися через нововведення втратити роботу, розгромили його дім. Харгревсу, винахіднику прядки «Дженні», також довелося утікати — його дім теж був розгромлено. «Мюль-ма шина» Кромптона викликала в промисловців великий інтерес. Вони підсилали своїх агентів, щоб розкрити секрет машини; них навіть пробив стіну, щоб підглядати. У Кромптона було грошей, щоб узяти патент на винахід. Він передав свою роботу на загальне користування промышленни кам, припускаючи, що вдячні капіталісти винагородять винахідника. Ті ж зібрали передплатою мізерну суму. Че рез кілька днів Кромптон винайшов ще одне машину, тільки після деяких коливань її знищив.

З винаходом прядильних і ткацьких верстатів переворот бавовняною промисловості ще закінчився. Річ у тім, що автомобіль і двох частин: робочої машини (маші ны-орудия), що безпосередньо обробляє матеріал, та двигуна, який спричиняє рух цю робочу машину. Промислова революція почалося з машины-орудия. Якщо цього робочий міг працювати лише одною веретеном, то машина могла крутити багато веретен, унаслідок чого збільшилася про изводительность праці. Тому машини мануфактурного пери ода були лише «половинами» машин.

Якщо раніше робочий сам рухав знаряддя праці, нині, ког так матеріал обробляла машина, залишилася лише спонукати цю робочу машину. Людина — занадто нез вершенный двигун: він слабким і потребує великому витратах на зміст. Щоб спонукати прядильні і ткацькі верстати, була потрібна дешевша і потужна сила. Спочатку вдалися до паліативу, використовуючи силу робочого худоби чи падаючої води. Перші машини невипадково називалися «мюль-машинами» (тобто. наводилися в рух мулами), «ва терными машинами» (діючими від водяного колеса). Але кінь потребує відпочинку, водне колесо може працювати тільки п'яту частину року, і його дію залежить від рівня води в ставку, ще, у тому, щоб він працювало, треба будувати греблю річці.

Повністю використовувати переваги машинного производ ства стало можливим тільки з появою парового двига теля, і тому винахід парового двигуна вважається централь ным подією промислового перевороту.

Перші парові машини з'явилися ще XVII в., та їх на значення було вузьким — що це, по суті, парові насоси для відкачування води з шахт. Універсальний паровий двигун, який можна запровадити у різних галузях в промисловості й на транспорті, сконструював лондонський університетський механік Джеме Уатт в 1782г. Оскільки ні членом цехової корпора ции механіків, міська влада було неможливо йому дозволити зані маться изобретательством.Свою роботу міг виконати в університетських лабораторіях, оскільки університети пользо вались автономією і було непідвладні місту.

Історія паровий машини вкотре свідчить про, що про мышленный переворот — непросто ланцюг винаходів. Російський механік Ползунов винайшов свою паровий машину раніше Уатта, але у Росії на той час вона була непотрібна і про неї забули, як забули, мабуть, і про багатьох інших «невчасних» винаходи.

Не треба простежувати промисловий переворот в усіх галузях промисловості. У металургії, наприклад, вирізнявся значними особливостями. Деякі процеси тут було механизированы і по промислового перевороту (ме ханические молоти, механічне дуття вдомне), адругие і після перевороту довго залишалися ручними — засипання шихти в піч, разливка чавуну чи стали. Річ у тім, що металургія відносить ся немає механічним, а до хімічним виробництвам, і засад ные виробничі процеси не залежить від швидкості рухів робочого, тобто. механічних рухів: поки плавка чавуну не завершено, він повинен залишатися в печі. Тому ме ханизация таких хімічних виробництв неможлива. Можна механізувати лише допоміжні роботи, та їх механиза ция не прискорює виробничого процесу. Промисловим переворотом в виробництвах вважається зміна техно логии, що дозволяло збільшити і здешевити випускати продукцію.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3