Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналітичні процедури

Реферат: Аналітичні процедури

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТИЕ І ПЛАНИ . 5

1.1. Визначення аналітичних процедур і норми, регулюючі їх використання у аудит 5

1.2. Види аналітичних процедур 7

1.3. Чинники, що визначають вибір аналітичних процедур 10

2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР У АУДИТЕ 13

2.1. Застосування процедур аналізу у разі планування аудиту 13

2.2 Аналітичні процедури на стадії всебічної перевірки 14

2.3. Використання аналітичних процедур під час аналізу фінансової звітності 17

2.4. Документальне оформлення аналітичних процедур в аудит 34

3. ПРОБЛЕМИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР У МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКЕ АУДИТА 39

3.1. Проблеми відмінностей у бухгалтерських системах різних країн 39

3.2. Проблеми розробки та вдосконалення аналітичних процедур у російській практиці аудиту . 45

3.3. Проблеми адаптації закордонного досвіду використання аналітичних процедур до російських умов . 46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ . 52

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Аудиторська діяльність є важливим елементом ринкової інфраструктури. І хоча слід визнати та обставина, обов'язок проходити аудиторські перевірки багато в чому нав'язана нашим підприємствам понад прийнятими законами (підприємства з іншими інвестиціями, про банки та надійної банківської діяльності тощо.), а чи не продиктована внутрішньої потребою краще знати стан справ і бажанням покращити своє роботу, сьогодні ставлення до аудиту змінюється, центр тяжкості аудиторську діяльність переміщається з перевірок і підтвердження достовірності звітності поточний консультування із найбільш різноманітним питанням. У умовах актуальним представляється вивчення багатого закордонного досвіду, і навіть вітчизняного, нехай ще й незначного.

Наступним етапом становлення аудиту у Росії є збільшення його ефективності, й у першу чергу, через розвиток єдиної інформаційної бази (публічної звітності підприємств, законодавчих і нормативних актів), підвищення економічної грамотності керівних працівників і розширення спектра прийомів і методів економічного аналізу. Ця обставина визначили актуальність цієї теми і вибір її автором.

У даний роботі розглядаються аналітичні процедури, використовувані в зовнішньому аудит у країнах.

Актуальність теми визначено доцільністю використання наявний досвід із цієї тематики і усвідомленого його застосування за умов, оскільки ця методологія складалася і розвивалася, безперестану орієнтуючись під потребу аудиторів в аналітичному матеріалі.

Характеристика аналітичних процедур, використовуваних при аудит у країнах – мета даної випускний роботи.

Основні завдання такі:

1) розкриття сутності аналітичних процедур; визначення функцій й підвищення ролі основних процедур аналізу різних стадіях аудиторської перевірки у інших країнах; розгляд проблем, що у сфері використання аналітичних процедур у вітчизняній практиці.

2) аналіз теоретичного і практичного матеріалу на цю тему з урахуванням його критичного вивчення.

3) розробка рекомендацій з досягнення найбільшої ефективності під час використання аналітичних процедур за умов Росії.

Тема випускний роботи визначає неї давав. Перша частина розкриває сутність аналітичних процедур та його види. Другий розділ - практична, у ній викладено основна методика використання аналітичних процедур там різних стадіях проведення аудиту. Але тут буде розглянуто документування аналітичних процедур й застосування їх програмного забезпечення у аналітичних процедурах. У третій частині розглянуті проблеми застосування процедур аналізу зарубіжними і російськими аудиторами.

Нормативной базою написання роботи послужили зарубіжні стандарти, опубліковані книзі «Стандарти і норми аудиту» (Кармайкл Д.Р.), Інструкція АРС, і навіть прийняті кінці минулого - початку цього року російські стандарти («Планування аудиту», «Аналітичні процедури», «Документирование аудиту»).

Методика застосування аналітичних процедур, описана у роботі, складена з взаємодоповнюючих (з погляду автора) методик американських, французьких і російських учених.

Джерела матеріалу роботи – науково-методичні розробки російських і зарубіжних аналітики й журналісти огляди світової практики вітчизняними економістами.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТИЕ І ПЛАНИ

1.1. Визначення аналітичних процедур і норми, регулюючі їх використання у аудит

Аналітичні процедури є предметом американського Положення про стандарти аудиту (SAS 56, квітень 1988 р.) і Інструкції, виданій АРС в 1988 р (повністю її включено в "The Accountants Guide).

«Сутність процедур аналізу, - стверджує інструкція, - встановити, може бути закономірна взаємозв'язок між окремими даними».

Операційний стандарт аудиту дає таке визначення: «Процедури аналізу - важлива складова процесу аудиту. Вони уявляють собою спосіб оцінки фінансової інформації з результатам дослідження правдоподібності показників фінансового і нефінансового характеру. Процедури аналізу бувають різними: від простих зіставлень до складних моделей, потребують залучення значної частини співвідношень та об'єктивності даних. Основна передумова використання процедур аналізу у тому, що правдоподібні показники можна вважати фактичними (реальними) у тому, що обгрунтовано очікується їх повторення у разі відсутності доказів зворотного».

Аналітична перевірка окреслюється процедури, з допомогою яких систематично проводиться аналіз стану і порівняння взаємозалежних чисел, трендів, взаємин держави і інших даних, службовців доказом їх об'єктивності. Усе це сприяє виробленні думки про фінансову звітність [5. - С.121].

1.2. Види аналітичних процедур

Аналітичні процедури - це методи оцінки фінансових звітів шляхом упорядкування та зіставлення співвідношень між фінансовими і нефінансовими показниками.

Мета застосування аналітичних процедур у визначенні нетипових обставин, які зажадають пильної уваги аудиторів під час проведення перевірки. Типовими є такі процедури:

1) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з плановими (кошторисними) показниками, певними економічним суб'єктом;

2) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з прогнозними показниками, самостійно певними аудитором;

3) порівняння показників бухгалтерської звітності і що з ними відносних коефіцієнтів звітний період з нормативними значеннями, встановлюваними чинним законодавством чи самим економічним суб'єктом;

4) порівняння показників бухгалтерської звітності зі среднеотраслевыми даними;

5) порівняння показників бухгалтерської звітності з небухгалтерскими даними (даними, які входять у склад бухгалтерської звітності);

6) аналіз змін з часом показників бухгалтерської звітності і відносних коефіцієнтів, що з ними;

7) решта видів аналітичних процедур, зокрема враховують індивідуальні особливості організаційної структури економічного суб'єкта, щодо якої проводиться аудит.

Достатня розпливчастість визначення аналітичних процедур, наведеного у минулому параграфі, обумовлена їх численністю.

У випадку аналітичні процедури включають: читання зовнішньої звітності, варіантний аналіз, проведення порівнянь, перспективний аналіз, регресійний аналіз, аналіз коефіцієнтів.

Метод читання зовнішньої звітності залежить від вивченні абсолютних значень показників, поданих у зовнішньої звітності з метою визначення основні джерела коштів компанії та напрямів їх використання за період, і навіть джерел прибутків і дивідендної політики. Особливу увагу звертається на його присутність серед звітності незвичайних показників і сум. З іншого боку, старанно аналізується інформація, опублікована в виносках і примітках до звітності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7