Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних та соціальних результатів аграрній реформі

Сторінка 21

3.2 Внутрипроизводственные джерела стабілізації сільськогосподарського виробництва

У процесі реформ у Росії виділився коло різко деградуючих в аграрної сфері територій, втрачають можливості для. Для Далекого Сходу той процес прийняв катастрофічного характеру. Втрата виробничого, кадрового потенціалу опинилася у регіоні найвищою. Тому стратегічним завданням сільського господарства Далекого Сходу є зупинка спаду, стабілізація і відновлення сільського господарства новому правової, організаційної, економічної і матеріально-технічної основі. У вирішенні цього завдання зростає значення повного використання внутрішньовиробничих можливостей.

Найбільш дефіцитним ресурсом внаслідок реформ стали інвестиції. Курс реформ до лібералізації усіх сторін життя і вилучення коштів аграрного сектора через диспаритет цін загострили проблему інвестицій.

Тому на згадуваній перших етапах стабілізації доведеться компенсувати скорочення посівних площ, і поголів'я худоби підвищенням врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин з допомогою поліпшення мотивації праці, більш суворого виконання технологій і початку ресурсозберігаючим технологіям.

Механізм наділення працівників сільського господарства через видачу свідчень на земельну частку майновий пай при руйнуванні економічної середовища, збитковості всіх галузей, перерозподілі доходів у інших сфер не створює мотивів праці ні з великому, ні з індивідуальному виробництві. Невиплата зарплати веде до подальшого зниження трудовий та соціальній активності.

Неефективність трудових ресурсів, порушення трудовий і технологічного дисципліни роблять неефективним використання від інших ресурсів.

Власність у вигляді при сформованих умовах немає визначального значення на формування постійного інтересу до високопродуктивному праці, ефективного використання коштів, не призводить до персональну відповідальність за результати виробництва. Работника цікавить можливість отримання своєї частки загальному результаті, поліпшення матеріального добробуту. Тому підґрунтям визначення доходу на реорганізованих підприємствах повинна залишатися оплата за працею.

У багатьох реорганізованих сільськогосподарських підприємств у результаті нестабільної економічної ситуації в стався повернення до оплати за виконаний обсяг робіт чи відпрацьоване час. Ліквідовано підрозділи, котрі працювали госпрозрахунку і орендному підряді. Державний контроль зруйнований, а контроль з боку власників паїв та чималою часткою не створено. Безпосередні працівники виявилися як і відчуженими засоби і результатів виробництва. Найчастіше майном і продукцією безконтрольно розпоряджається адміністрація підприємств. Потрібна створення нової організаційно-економічного механізму внутрішньогосподарських відносин, відповідного нових умов. Становлення нових економічних структур вимагає часу й значних витрат.

Системообразующим укладом, від якого регіоні залежить стан інших укладів, є великі підприємства різних організаційно-правових форм. Вони як колективні підприємства з погляду організації виробництва. Зі зміною статусу підприємств необхідно вдосконалювати организационно-производственную структуру. Усередині підприємств слід формувати економічних власників, що у ефективне використання власності, через передачу землі і розбазарювання майна у найм первинним підрозділам, селянським господарствам, сім'ям працівників.

У реорганізованих підприємствах необхідно відрегулювати земельні стосунки основі оренди - і виплати орендної плати сільськогосподарської продукцією. У разі неустояної правова база, відсутності Земельного кодексу і місцевих законів із регулювання землекористування оренда гарантує збереження власності на грішну землю переважно за працівниками сільського господарства.

У реорганізованих підприємствах число власників землі значно перевищує землекористувачів, відносини між ними відрегульовано. Це призводить складності використання земель і до їх выбытию. У 1994 р. завершено видача свідчень на право власності на грішну землю, створюється правова основа для реалізації власниками земельних часток їх прав, формується система державної реєстрації речових прав на земельні ділянки. Після цього має бути створена умови для ринкового обороту земель, їх концентрації та ефективних землекористувачів.

При організації орендних відносин із власниками землі розмір орендної і щодо оплати користування землею необхідно визначати з врожайності основних культур, забезпечувана природним родючістю. Економічне родючість створюється діяльністю землекористувача, додаткова продукція повинна залишатися у розпорядженні. Для цієї роботи з федеральному рівні необхідно ухвалити “Земельний Кодекс РФ”, федеральний закон “Про оренду сільськогосподарських земель”, лише на рівні територій закону “Про регулювання земельних відносин”.

Через війну реформ меншою мірою постраждали ОПХ і племінні господарства. Вони не проходило розподіл землі і розбазарювання майна, збережена цілісність виробничого комплексу, зберігається вищого рівня інтенсивності і забезпечуються вищі результати. Це таки, що під час реформ головне - не приватизація, а поліпшення економічних умов ведення виробництва.

Зміна економічної ситуації в поставив завдання перетворення аграрного сектора економіки в конкурентоспроможну частина економіки. У структурі повинен підвищуватися питому вагу галузей, дозволяють знижувати потреба у енергетичних ресурсах, мінеральних добривах, техніці.

Стабілізація та своєчасне відновлення сільського господарства за основних сільськогосподарських територіях регіону будуть безплатно забезпечені на підвищення ефективність використання землі з урахуванням вдосконалення систем землеробства, повного обліку місцевих умов. Структурні зрушення в землеробстві необхідно спрямовувати зберегти і підвищення родючості з допомогою біологічних і агротехнічних чинників разом із раціональними дозами мінеральних добрив. Необхідно розширювати посіви культур, що підвищують родючість. Для скорочення дефіциту органічного речовини посіви багаторічних трав мають займати 20-25%, сидеральні пари 8-12%, необхідно залишати і запахивать солому на 35-50% посівів зернових й сої. Проводити вапнування грунтів з РН нижче 5,0. Застосування мінеральних добрив необхідно довести до 50-80 кг д.в. на один гектар. У сруктурной політиці кожна територія повинна визначення пріоритетів і джерела коштів на реалізації.

Попереду поновити і розширити посіви зернових й сої. Удосконалення структури посівів, підтримку родючості й використання оптимальних доз добрив на обмежених площах дозволять довести врожайність зернових до 17-20 ц/га, картоплі 150-170 ц/га, овочів 160-200 ц/га. При такі показники виробництво продукції рослинництва буде рентабельним. за рахунок місцевого виробництва будуть удовлятворяться потреби в картоплі, на 75-85% в овочах, на 40-50% в зерні. Соя буде перероблятися в харчові продукти і вивозитися межі Далекого Сходу. Обсяги виробництва рослинництва до 2010 р. можуть бути відновлені.

У тваринництві ситуація складніша, і підхід до відновлення окремих галузей буде різнитися. Першочерговому відновленню підлягають індустріальні аграрні виробництва, здатні до швидшого збільшення обсягів продукції під час проведення санації. До них належать особисті птахофабрики, окремі свиноводческие комплекси і бройлерные птахофабрики.

До основному сільськогосподарських підприємств знадобиться диференційований підхід їм збереження молочного скотарства, підвищення його продуктивності означає автоматичну можливість стабілізації та підтримка виробничого потенціалу. Як показав кореляційний аналіз, по господарствам Амурської області основними причинами високу собівартість молока у господарствах послужило зниження продуктивності і зменшення поголів'я. Сокращая поголів'я, підприємства позбавлені можливості відновлення. У підприємствах, із поголів'ям корів менш 50 голів собівартість вдвічі вище, ніж у господарствах з поголів'ям більш 300 голів.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25