Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних та соціальних результатів аграрній реформі

Сторінка 20

Виробництво м'яса для промислової переробки на привізних кормах у регіоні найближчими роками може бути ефективним. Тому обсяги виробництва доцільно обмежити потребами в парному м'ясі, і з кожному комплексу розробляти самостійні програми.

Взагалі сільського господарства Далекого Сходу необхідне рішення низки питань на федеральному рівні, враховуючи віддаленість і екстремальні умови ведення галузі. Необхідно на 50% знизити транспортних тарифів, компенсувати для південних районів 30%, а прирівняних до районам півночі і районам півночі 50% вартості комбікормів, використовуваних на комплексах і птицефабриках. Усреднить країною тарифи на електричну і теплову енергію. Це створить економічні передумови на відновлення сільського господарства за регіоні .

Підтримка економічно необхідного рівня інтенсивності повинна забезпечуватися державою з урахуванням нормативного ресурсного забезпечення. Методи здійснення такого підтримки потребують удосконалення і більше повного врахування інтересів аграрного сектора.

У попередні роки заходи державного економічного регулювання забезпечення ресурсами сільського господарства зосереджувалися на рішенні проблем реалізації продукції ресурсопоставляющих галузей. З року було запроваджено компенсація частини вартості мінеральних добрив і засобів захисту. З 1994 р. по час через форму товарного кредиту та лізингові поставки підтримуються ціни вище, ніж вільний ринок, продукції паливно-енергетичного комплексу, й сільськогосподарського машинобудування. Прийняття такі форми служить для ресурсопроизводящих галузей сигналом підвищення і зростання цін.

Така політика веде до зростання витрат за виробництво сільськогосподарської продукції і на зменшенню доходів сільськогосподарських товаровиробників. Одночасно створюється ілюзія, що державні кошти скеровуються в підтримку сільського господарства. Фактично вони осідають в ресурсопроизводящих галузях, сприяють збереженню та підтримці диспаритету цін між галузями, не надають стабілізуючого на розвиток сільського господарства. Механізм цих заходів провокує зростання ціни промислові ресурси. Тому необхідно змінити методи надання ресурсної підтримки.

У перехідний час від централізованого розподілу до ринкових відносин найприйнятніший варіант надання ресурсної підтримки сільського господарства шляхом прямих поставок мінеральних добрив, засобів захисту рослин та тварин, техніки та інших ресурсів у рамках програм поновлення і розвитку конкурентних галузей, територій, виробництва окремих видів продукції.

У разі Далекого Сходу конкретні програми необхідно розробити зважену та здійснювати сої, рису, зерна. У цьому держава через уповноважені структури закуповує необхідні ресурси за цінами, створює гарантований попит ними. Товаровиробники сільськогосподарської продукції, зацікавлені у отриманні ресурсів, на основі доводять своє право що у конкретної програмі виробництва. Вони проводять погашення вартості отриманих ресурсів поставками продукції федеральний фонд чи спецпотребителям, забезпечуваним з федерального фонду.

За такого підходу держава виступає активним суб'єктом ринку ринковими методами, формуванням попиту, сприяє зниження зростання цін промислові ресурси, одночасно стимулює й гарантує попит продукції сільського господарства і сприяє стабілізації положення у аграрному секторі.

У стабілізації про відновлення сільськогосподарського виробництва Далекого Сходу першочергового значення набуває формування реальних джерел капітальних вкладень з допомогою федеральних і до місцевих бюджетів, власні кошти товаровиробників та порожніх приватних інвесторів. Задля більшої ефективності потрібно об'єднати можливості бюджетів різних рівнів щодо фінансуванню і виділенню інвестиційних кредитів, розвивати нових форм організації інвестиційного процесу, зорієнтовані залучення приватних інвестицій.

Бюджетне фінансування на безповоротної основі необхідно зберегти виконання програм захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від повеней, на соціальне облаштування сільській місцевості, збереження в працездатному стані меліоративних земель, державних заходів із підвищення родючості грунтів, забезпечення ветеринарної безпеки.

З огляду на впливом геть економіку Далекого Сходу екстремальних умов і удорожающих чинників, необхідно виділити аграрно-промышленному комплексу бюджетного фінансування відповідність до прийнятої президентської федеральної програмою економічного та розвитку Далекого Сходу, і Забайкалля на 1996-2005 рр. За 1996-1998 рр. фінансування заходів програми виділено трохи більше 1% передбаченого фінансування.

Фінансування капітальних вкладень з допомогою до місцевих бюджетів є доцільним на поворотній платній основі у формі інвестиційних кредитів, виділених терміном від 2 до 5 років. Інвестиційні кредити необхідно виділяти на основі за умови їхнього окупності і гарантованого повернення. Переваги повинні видаватись сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності. Вони мають забезпечувати зростання виробництва, ефективне використання виділених коштів, виробництво конкурентоспроможної продукції.

У кожній території назріла потреба проведення угруповання господарств за результатами господарсько-фінансової роботи і виділити групи господарств, здатних забезпечити зростання виробництва та зниження витрат.

У разі диспаритету цін, ціни реалізації більшості продуктів нижче собівартості. Амортизаційні відрахування не відшкодовуються доходами. Зростання відрахувань з допомогою переоцінки фондів це не дає джерел для технічного переоснащення, оскільки амортизаційні відрахування використовуються на поточні видатки та покриття заборгованостей.

За збереження цього положення власні джерела інвестицій у підприємствах ні формуватися. Тому необхідно законодавчо заборонити як у державних підприємств і акціонерних товариствах із державною часткою використання фонду амортизації на мети споживання. Його необхідно зосереджувати на спеціальному рахунку у банку і використати в технічне переозброєння та розвитку виробництва. Той самий порядок доцільно рекомендувати недержавним підприємствам.

За сучасних умов найважливішим джерелом відновлення машинно-тракторного парку сільське господарство є фінансовий лізинг. Цю форму підтримки необхідно зберегти. Проте вимагає зниження розмір постачальницько-збутової націнки до 6-8%, запровадження порядку погашення лізингових платежів раз на рік у жовтні-листопаді місяці, обмеження терміну лізингу терміном експлуатації конкретної техніки, надання права лизингополучателю дострокового розрахунку за техніку безоплатно страхових, орендних та інших платежів.

Весь комплекс заходів державного регулювання за умов Далекого Сходу найближчими роками має орієнтуватися для підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників лише на рівні, що забезпечує просте відтворення при нормативних рівнях урожайності та продуктивності.

Виділення коштів на підтримки сільського господарства обумовлюється тим, що перший карбованець, вкладений в аграрний сектор, викликає додатковий попит у інших галузях народного господарства за розмірі 6-8 рублів. Тому вкладені кошти можуть дати значний ефект сільському господарстві і взаємозалежних з нею галузях. При підвищенні доходів населення і ще зростанні попиту ринку потреба коштів на підтримку та скорочення економічної регулювання сільського господарства знижуватиметься.

Система державного регулювання стане динамічної й перебуватиме у процесі сталого розвитку. Поруч із заходами державного регулювання широко потрібно використовувати внутрипроизводственные резерви стабілізації і відновлення сільського господарства.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25