Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних та соціальних результатів аграрній реформі

Сторінка 17

Через війну зміни умов і показників підприємств 1997 р. лише реалізація картоплі мала рентабельність 9%, решта продукція мала збитків. У 1990 р. 96% сільськогосподарських підприємств були рентабельними, чистий результат становив 2,1 млрд. крб. прибутку, рентабельність + 54%. У 1997 р. менш 8% підприємств закінчили рік із прибутком; чистий результат з урахуванням дотацій і компенсацій становив 1777 млрд. крб. збитку, збитковість становила регіону - 43%, а, по Амурської області - 52 % (табл. 34).

Нижче середній рівень в регіоні збитковість сільського господарства Республіки Саха. Це передусім розмірами підтримки місцевих бюджетів і структурою виробництва. Повне відсутність підтримки і різке зниження виробничих показників послужили основними чинниками збитковості сільського господарства Амурської області.

Таблиця 34

Питома вага прибуткових підприємств і сукупна рентабельність сільського господарства, %  

Території

Прибуткові підприємства

Сукупна рентабельність

1990 р.

1997 р.

1990 р.

1997 р.

Далекий Схід

96

8

54

43

Республіка Саха

99

11

107

30

Амурская область

99

8

48

52

Сільськогосподарські підприємства опинилися закредитованными. Лише з централізованим кредитах, виданими в 1993-1994 рр., було переоформлено в 1995 р. до державного внутрішній борг в регіоні 1651,6 млрд. рублів. Після цього з'явилася заборгованість за товарний кредит. Кредиторська заборгованість стає дедалі більше і перевищує дебіторську щодо окремих територіям удесятеро.

Так вивчення фінансового становища підприємств АПК Амурської області показало, що у 1.04.1998 р. пролонгована заборгованість сільського господарства становила 102,7 млн. деномінованих рублів, з приводу товарних кредитах 1995 і 1996 рр. 52,1 млн. рублів. Поточна кредиторської заборгованості досягла 284 ,1 млн. крб., їх 32,9% становила заборгованість пенсійний фонд, 32,3% борги електроенергії, 6,6% заборгованість по заробітної плати, 4,2% з податку, 5,9% по іншим податках. Кредиторська заборгованість 11,6 рази перевищувало дебіторську. Аналогічний стан та інших територіях Далекого Сходу. Кредиторська заборгованість 2-5 разів перевищує вартість виручки від продукції.

Більшість сільськогосподарських підприємств регіону неплатоспроможні, їх банкрутство стримується тим, що за умови сільській місцевості люди й не можуть невпізнанно змінити рід занять. Вихід із кризи неможливий без прийняття узгодженого комплексу фінансових, економічних пріоритетів і організаційних заходів на федеральному і регіональному рівнях.

Через незадовільного фінансового стану сільському господарстві не діє система страхування. У 1997 р. страхування врожаю здійснювали поодинокі підприємства. Далекий Схід є регіоном підвищений ризик, й тут щорічно окремі території страждають від стихійних лих. Без організації стабільного страхування погашення щонайменше 50% внесків зі страхування врожаю із засобів федерального бюджету не можна прогнозувати підвищення стійкості фінансового стану сільського господарства.

Як засвідчили розрахунки, сільському господарстві Далекого Сходу навіть за збереження дореформених обсяги виробництва, рівня урожайності озимих та продуктивності було б збитковим. При рівні ціни промислові ресурси нерентабельним було б виробництво всіх видів сільськогосподарської продукції. Тобто головним чинником критичного фінансового стану сільськогосподарського виробництва є реалізація узвичаєних рівні рішень щодо лібералізації цін, зовнішньоторговельної діяльності, фінансово-кредитної системи та ліквідація державної АПК.

Отже, діючий економічний механізм реформ стало головним гальмом початку ринкових відносин, спрямованим для підвищення конкурентоспроможності та розвиток агропромислового виробництва.

Конкурентоспроможність виробництва виявляється над ринком й здатністю готової продукції відповідати запитам споживачів; вона визначається якістю продукції, її споживчими властивостями, рівнем цін, встановлюваних під час продажу, та прибутками населення. За таких умов переважно територій Далекого Сходу окупаються видатки виробництво картоплі і яєць. На інших продуктам окупність витрат коштує від 89% по зерну до 25% по привесу великої рогатої худоби. Виробництво зерна, сої, молока, м'яса Далекому Сході при діючих умовах як не конкурентноспроможне, а й економічно недоцільно.

Проте місцевого виробництва неможливо забезпечити повноцінне харчування, до того ж час ліквідація сільськогосподарського виробництва призведе до відтоку населення і побудову підірве можливості виходу регіону з кризи, посилить територіальних претензій прикордонних держав.

Аби вирішити відновлення всього комплексу накопичених економічних та соціальних проблем необхідна розробка та реалізація системи заходів для розвитку й удосконаленню методів проведення аграрній реформі як у регіональному, і на федеральному рівні.

3. Пропозиції в розвитку аграрній реформі Далекому Сході

Основні причини, визначили розвиток виробництва і поглиблення кризи у аграрному секторі може бути зведені на два групи. Першу за значенням групу є погіршення зовнішніх економічних умов сільського господарства: виникнення й пожвавлення диспаритету ціни сільськогосподарську і промислову, погіршення умов реалізації сельскохозяйственой продукції через помилки в приватизації переробні підприємства, зниження обсягів реалізації у результаті зниження платоспроможного попиту населення і ще зростання продовольства, скорочення, а, по багатьох напрямах припинення державної, незабезпеченість фінансовими і матеріальних ресурсів для прийнятих федеральних програм.

Одночасно сформувалась і посилює прояви кризи група внутрішніх причин. У тому числі поспішність та системні помилки під час реформування колгоспів і радгоспів, зниження інтенсивності виробництва, перехід до примітивними технологіями, у результаті зниження продуктивності і врожайності, повільна не структурна перебудова виробництва, втрата економічних елементів у внутрихозяйственном механізмі господарювання, низька соціально-трудова активність працівників сільського господарства.

Тому потрібно здійснити заходи загальносистемного характеру: знизити ціни на всі паливно-енергетичних ресурсів, транспортних тарифів, встановити ставку відсотка за короткостроковий позику рівні середньої рентабельності в галузях матеріального виробництва. Це сприятиме ослаблення диспаритету цін. Поруч із загальними кроками потрібно комплекс заходів державної сільського господарства, вкладених у стабілізацію економічної ситуації в.

3.1. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва

У разі затяжного перехідного періоду регулювання має сприяти адаптації різних сільськогосподарських підприємств і закупівельних організацій до роботи у ринкової економіки, подоланню збитковості сільського господарства, створення умов для простого і надалі розширеного відтворення, структурну перебудову та підвищення ефективності сільського господарства. При регулюванні сільськогосподарського виробництва застосовуються різноманітні форми: пряма бюджетна підтримка як дотацій і компенсацій; безповоротні капітальні вкладення; поворотні капітальні вкладення; короткострокове кредитування зі спеціального фонду; довгострокові кредити, товарний короткостроковий і довгостроковий кредит; підтримка територій з екстремальними умовами і несприятливої структурою виробництва.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25