Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз економічних та соціальних результатів аграрній реформі

Реферат: Аналіз економічних та соціальних результатів аграрній реформі

Зміст

Запровадження 3

1. Основні результати аграрних перетворень 1990-1997 рр. . 5

1.1. Тенденції змін - у виробництві сільськогосподарської продукції 5

1.2. Тенденції змін ресурсного забезпечення сільського господарства . 10

1.3. Результати реформ у сфері села . 13

2. Економічна середовище функціонування аграрного сектора. . 16

2.1. Методи проведення реформування і економічне зміст 16

2.2. Зміна цінової середовища . 19

2.3. Финансово-кредитная політика та її наслідки . 22

2.4. Економічне стан аграрного сектора Далекого Сходу . 27

3. Пропозиції в розвитку аграрній реформі Далекому Сході 33

3.1. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва 33

3.2 Внутрипроизводственные джерела стабілізації сільськогосподарського виробництва 40

Укладання. 46

Список використаної літератури. . 49

Запровадження

Об'єктом розгляду у цій роботі служили економічні процеси, які у аграрному секторі Далекого Сходу внаслідок реформ, їх наслідки з прикладу Амурської області й Республіки Саха (Якутія).

У доповіді відбиті основні результати аграрних змін у регіоні за 1990-1997 рр.; проаналізоване зміна виробничих показників, розкрито тенденції зміни посівних площ, поголів'я худоби, виробництва загалом і з категоріям господарств. Изучено ресурсне забезпечення сільського господарства, тенденції руху інвестицій, соціальні результати аграрній реформі.

Діяльність проаналізоване економічний зміст методів проведення реформ, зміни економічної середовища діяльності аграрного сектора. Зроблено висновок про закономірності цій ситуації, що діючий механізм реформ стало головним на заваді переходу аграрного сектора до ринкових відносин. Дійові економічних умов ведуть до підвищення частки територій з несприятливими умовами, неможливо формувати єдиний економічний простір. Зміна економічної середовища відбувається внаслідок прийнятих державному рівні рішень.

Розроблено пропозиції з удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва з урахуванням відновлення дотацій продукції скотарства з федерального бюджету лише на рівні що забезпечує беззбитковість галузі загалом по Російської Федерації, на вдосконаленні методів підтримки ресурсного забезпечення аграрного сектора, диференційованого підходи до відновленню виробництва на комплексах з промислової технологією.

Запропоновано комплекс заходів для використанню внутрішньовиробничих резервів стабілізації і відновлення сільськогосподарського производства.Глубина падіння сільськогосподарського виробництва, погіршення умов життя сільського населення в Далекому Сході перевершують середні показники Росії. Знижуються посівні площі, падає родючість грунтів, скорочується поголів'я худоби і птиці, не заповнюються основні фонди й техніка; окремими територіях регіону 100% сільськогосподарських підприємств збиткові. У регіоні не залишилося жодного продукту, виробництво якого було б рентабельним. Постійно ростуть збитки, неплатежі і сільськогосподарських підприємств.

Унаслідок диспаритету ціни сільськогосподарську і промислову для села дохід сільського господарства перерозподіляється до інших сектора. Дія цього чинника виявлятиметься ще період, що необхідно враховувати під час визначенні можливостей аграрного сектора.

Більше 50% сільськогосподарської продукції виробляється у особистих підсобних і дочок селян господарствах за мінімальної використанні техніки і коштів інтенсифікації. Посилюється процес натуралізації сільськогосподарської діяльності, деквалификации працівників сільського господарства. 1997 рік стане роком позитивних зрушень. Незмінність і жорсткість економічної політики призвели до збереження і значного посилення негативних тенденцій.

До цього часу проведені перетворення на аграрної сфері не підтримуються самими виробниками сільськогосподарської продукції, відмовлялися основою їхньої поведінки, раціонального саморазвивающегося процесу. Через війну економічних реформ посилюється конкуренція з імпортної продукцією. Це погіршує стан і розвитку сільського господарства. Негативні наслідки найсильніше виявляється у регіонах із екстремальними умовами.

Усе це обумовлює необхідність розробки системи організаційно-економічних, фінансово-інвестиційних і матеріально-технічних заходів, здійснюваних федеральними і регіональною владами що з виробниками сільськогосподарської продукції, вкладених у стабілізацію стану та створення умов зростання сільськогосподарського виробництва. Розробка обгрунтованою регіональної аграрної політики дозволить об'єднати зусилля регіонів і центру, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та ефективності агропромислового виробництва.

1. Основні результати аграрних перетворень 1990-1997 рр.

Аграрна реформа почалася без підготовки відповідного законодавчого, а, головне, економічного забезпечення. Реформа проходить за єдиної схемою не враховуючи умов конкретних регіонів. Багато рішень приймаються з великим запізненням. Усе це погіршує і так складне становище аграрного сектора. Сильнішими негативні тенденції виявляється у регіонах зі складними природними і економічними умовами. Уся сукупність впливів насамперед виявляється у виробництві сільськогосподарської продукції.

1.1. Тенденції змін - у виробництві сільськогосподарської продукції.

Через війну погіршення економічної ситуації в загальна площа використовуваних сільськогосподарських угідь скоротилася з 6649 до 5947 тис. га чи 11%, а використовуваної ріллі з 3192 до 2785 тис. га чи 13%.Выбытие гірших в умовах початку ринкових відносин неминуче. Але його йде стихійно, не спрямовано вирішення питань підвищення родючості, збереження сільськогосподарських земель. У жодній з територій Далекого Сходу не розроблено програми раціонального використання в нових економічних умов. Выбытие ріллі іде у основних сільськогосподарських районах. З 406 тис. га невикористовуваної ріллі 300 тис. посідає Амурскую область. Одночасно поставки мінеральних добрив скоротилися в 36 раз, внесення органічних добрив в 1000 раз, повністю припинено вапнування і фосфоритование кислих грунтів.

У 1997 р. вся посівна площу перейменують на регіоні становила 62% до 1990 р. Посіви зернових скоротилися на 36%; сої - 42, кормових культур - на 45%; на 20 і 25% збільшилися площі під картоплею і овочами (табл.1).

Таблиця 1

Посівні площі основних сільськогосподарських культур Далекому Сході (тис. га)  

Культури

1986-1990

1990

1995

1996

1997

1997 в % до 1990-1996

Усього посівів

2901

2892

2054

2005

1804

62

90

зокрема:

           

Зернові

974

953

671

653

614

64

94

Соя

570

594

443

427

347

58

81

Картопля

126

148

144

145

125

100,6

Овочі

36

39,4

38,8

37,8

120

97

Кормовые

1195

1196

751

742

660

55

89


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25