Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

Реферат: Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПІДПРИЄМСТВА . 6

1.1. Основні показники фінансового становища підприємства 6

Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства . 9

1.2. Аналіз показників рентабельності 27

1.3. Вивчення руху капіталу 33

1.4. Аналіз руху коштів . 35

ГЛАВА 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СОСТОЯНИЯ МТП МАГАЗИН “ШАНС” ЗА 1998 РІК 38

2.1. Загальна характеристика діяльності МТП магазин «Шанс» за 1998 рік. 38

2.2. Аналіз фінансового становища за даними структури балансу 40

2.3. Аналіз ліквідності і платоспроможності МТП магазин “Шанс” 43

2.4. Аналіз фінансової стійкості МТП магазин “Шанс.” . 47

2.5. Оцінка ефективності господарську діяльність 52

2.6. Аналіз руху коштів МТП магазин “Шанс” 57

2.7. Аналіз руху власного капіталу за даним звітності 60

ГЛАВА 3. РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ МТП МАГАЗИН “ШАНС” 67

3.1. Цілі фінансової політики підприємства . 67

3.2. основні напрями фінансової політики підприємства . 68

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 83

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Актуальність теми. Економічна реформа у Росії (процеси роздержавлення, демонополізації, приватизації) призвела до нових стосунків у сфері господарську діяльність підприємств. Один із головних завдань реформи – перехід до управління ресурсами підприємства з урахуванням аналізу його фінансово-економічної діяльності.

Фінансове становище характеризується системою показників, що відбивають реальні й потенційні можливості фірми як об'єкта у бізнесі, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Хороше фінансове становище – це ефективне використання ресурсів, здатність цілком у терміни відповісти за своїх зобов'язань, достатність власні кошти щоб уникнути великий ризик, гарні перспективи одержання прибутку та інших. Погане фінансове становище виявляється у незадовільною платіжною готовності, в низької технологічної ефективності використання ресурсів, неефективному розміщення коштів, їх іммобілізації. Межею поганого фінансового становища підприємства є стан банкрутства, т. е. нездатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями.

Основна мета аналізу – виявлення і - оцінка тенденцій розвитку фінансових процесів для підприємства. Менеджеру цю інформацію необхідна і розробити адекватних управлінські рішення зниження ризику та підвищення дохідності фінансово-економічної діяльності підприємства, інвестору – на вирішення питання доцільності інвестування, банкам – визначення умов кредитування фірми.

Разработанность теми. Проблема аналізу фінансово-економічного стану підприємства розглянута багатьма сучасними вченими Франції та економістами, по цій проблемі написано низку книжок і навчальних посібників.

Приміром в навчальному посібнику «Фінансове управління фірмою» під редакцією професора Терьохіна В.І. розглядається комплексна система методів і процедур управління фінансовими відносинами фірм, забезпечує аналіз альтернативних прийняття рішень та вибір оптимальних результатів з позицій менеджерів, інвесторів, партнерів з бізнесу.

М. Н. Крейнина у роботі «Фінансове становище підприємства» розглядає методи оцінки платоспроможності і втрати фінансової стійкості підприємства, і навіть основні методи планування структури балансу і за показників платоспроможності підприємства з урахуванням зміни обсягу реалізації, собівартості і перерозподілу прибутку в плановому періоді проти попереднім.

У навчальному посібнику «Торговельне справа: економіка і організація» під редакцією авторського колективу кафедри торгового справи і логістики Російської економічної академії їм. Г.В. Плеханова розглядаються питання, пов'язані з економікою й участі організацією господарську діяльність торгових підприємств у умовах формування ринкових відносин, приділено увагу вивченню економічного змісту, методів аналізу та оцінки стану основних показників підприємств роздрібної торгівлі: товарообігу, товарних запасів, витрат звернення, валового прибутку і ін.

Быкадоров В.Л. і Алексєєв П.Д. у практичному посібнику «Финансово-экономическое стан підприємства» дають повне об'ємне уявлення аналіз фінансово-економічного стану – від первинного читання фінансової інформації до прийняття обгрунтованих управлінські рішення.

Проте, як і раніше, що це проблема проявилася у економічній літературі, аналіз фінансового становища підприємства залишається актуальною через злободенності проблеми виживання в ринкових умов.

Мету й завдання дослідження. Метою згаданої роботи є підставою вивчення аналізу фінансово-економічного стану з прикладу муніципального торгового підприємства магазин «Шанс» (р. Чебоксар) в 1997-1998 рр.

При дослідженні ставилися такі:

1. Вивчення основних показників, характеризуючих фінансове становище підприємства у ринкових умов.

2. Аналіз фінансового становища МТП магазин «Шанс» за 1997-1998 рр.

3. Розробка фінансової політики МТП магазин «Шанс».

Методи дослідження. Під час написання даної роботи використовувалися такі методи дослідження:

1. Аналіз наукової літератури.

2. Розмови зі спеціалістами.

3. Розрахунок фінансові показники.

Практична значимість. Результати, отримані внаслідок цього дослідження, можна використовувати в плануванні фінансової політики і навчанні керівників.

Апробація роботи. З результатами роботи ознакомлено керівництво МТП магазин «Шанс» (р. Чебоксар).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Основні показники фінансового становища підприємства

Характеристика фінансового становища за даними балансу

Відповідно до чинним нормативних документів баланс нині складається щодо оцінки нетто. Результат балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, що у розпорядженні підприємства. Ця оцінка є облікової і відбиває реальної суми коштів, що можна виручити за майно, наприклад, у разі ліквідації підприємства. Поточна «ціна» активів визначається ринкової кон'юнктурою і може відхилятися у бік від облікової, особливо у бік інфляції.

Аналіз за балансом здійснюється з допомогою однієї з наступних способів:

- аналіз безпосередньо за балансом без попереднього зміни складу балансових статей;

- побудова ущільненого порівняльного аналітичного балансу шляхом агрегирования деяких однорідних за складом елементів балансових статей;

- проведення додаткової коригування балансу на індекс інфляції з наступним агрегированием статей у необхідних аналітичних розрізах.

Аналіз безпосередньо за балансом – справа досить трудомістка і неефективне, т.к. дуже велике кількість розрахункових показників Демшевського не дозволяє виділити головні тенденції у фінансовому стані організації.

Одне з творців балансоведения Н.А.Блатов рекомендував досліджувати структуру і надасть динаміки фінансового становища підприємства з допомогою порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс можна з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і його показниками структури; динаміки і структурної динаміки [ ].

Аналізуючи порівняльний баланс, слід звернути увагу до зміна частки величини власного капіталу вартості майна, на співвідношення темпи зростання дебіторської та кредиторської заборгованості. При стабільної фінансової стійкості організація повинна збільшуватися у поступовій динаміці частка власного обігового капіталу, темпи зростання позикового капіталу, а темпи зростання дебіторської та кредиторської заборгованості повинні врівноважувати одне одного.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20