Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз макроекономічних показників США

Реферат: Аналіз макроекономічних показників США

СОДЕРЖАНИЕ:

Розділ I.

1.Анализ макроекономічних показників

2.Система національних рахунків

3.Анализ економічної ситуації США

Розділ II

1.Анализ динаміки основних показників

2.Прогнозирование показників

3.Прогнозирование ВНП

4.Синтезированный метод прогнозу

5.Результаты прогнозу показників

6.Построение мультиплікатора, аналіз

прогнозованих показників

Розділ III

1.Анализ і - оцінка стану економіки

Графічне додаток

Список використаної літератури

Аналіз макроекономічних показників.

Система національних рахунків дозволяє утримувати руку на экономи ческом пульсі країни. Різні показники, що входять у систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяги виробництва в конкретний час і розкривати чинники, безпосередньо що визначають функціонування економіки. Порівнюючи рівні національного доходу за певний проміжок часу, ми можемо побудувати криву, що характеризує функціонування економіки в довгостроковій перспективі: її піднесення чи спад позначиться на показнику національного доходу. Інформація, яку дають рахунки національного доходу, є підвалинами формування і проведення у життя державної політики, спрямованої на поліпшення функціонування економіки: без таких розрахунків економіка базувалася на інтуїції. Отже, рахунки національного доходу дозволяють складати таблиці економічного здоров'я нашого суспільства та розумно визначати політику, яка сприяла поліпшення цього здоров'я.

Головним показником під час складання національних рахунків служить валовий продукт, чи - коротко - ВНП.

Валовий національний продукт.

Економічна теорія і статистика для виміру обсягу національного виробництва використовують ряд показників, серед яких важливе його місце займає показник валового національний продукт (ВНП). ВНП окреслюється ринкова вартість всієї виробленої кінцевої продукції економіці протягом року. У цьому враховується обсяг кінцевих товарів та послуг, створених громадянами цієї країни, як у межах національної території, і там. Інше визначення ВНП представляє суму доходів підприємств, громадських організацій і населення матеріальному і матеріальному виробництві Валовий національний Продукт враховує і амортизаційні відрахування. Вони внаслідок включення частини вартості використовуваних інвестиційних товарів у готової продукції. Для правильного розрахунку ВНП необхідно врахувати всі корми і комунальні послуги, вироблені у даному року, лише раз. Це дасть можливість уникнути подвійного рахунки і завищення вартості ВНП. Багато продукти продаються кілька разів, як вони перероблені і увійдуть до кінцевий продукт. Виключити подвійний рахунок дозволяє показник доданій вартості, що робить відмінність між продажами фірм і покупками фірмами матеріалів, інструментів, палива, енергії і рівнем послуг інших підприємств. Інакше кажучи, додана вартість - це ринкова ціна продукції фірми, з відрахуванням вартості спожитих сировини й матеріалів, куплених в постачальників.

Підсумовуючи додані вартості, вироблені усіма підприємствами, можна визначити ВНП, що робить ринкову вартість всіх випущених товарів та послуг.

Певною модифікацією ВНП є показник валового внутрішнього продукту (ВВП), що робить суму доданій вартості над усіма виробниками товарів та послуг, званих резидентами. Це громадяни, мешканці території цієї країни, крім іноземців, що у країні протягом менш 1 року.

Якщо до показника ВВП додати різницю між надходженнями від факторів виробництва з-за кордону і факторными доходами, отриманими іноземними інвесторами у цій країні, вийде показник ВВП. Приміром, для Франції, після розрахунку показника ВВП, потрібно додати надходження факторних доходів з Великобританії, навіть т.д. і відняти факторні доходи суб'єктів ринкового господарства, провідних своєї діяльності мови у Франції. Різниця між показниками ВВП і ВНП незначна і коливається не більше 1% від ВВП.

Статистична служба ООН рекомендує використовувати ВВП ролі основного показника упорядкування системи національних рахунків; до й Японії використовується показник ВНП.

Валовий національний продукт обчислюється в поточних ринкових цінах, що становить номінальне його значення. Для отримання істинної величини цей показник необхідно очистити ціни тяжіння інфляції, застосувати індекс цін, що дозволяє реальне значення валового національний продукт.

Ставлення номінального ВНП до реального показує збільшення ВНП з допомогою зростання цін називається ВНП-дефлятором.

Характеризуючи валовий продукт як "найбільш точний сумарний вимірювач товарів та послуг, що може зробити країна" (П.Самуэльсон), західні економісти представляють два методу вимірювання.

Метод розрахунку ВНП за витратами. ВНП окреслюється сума благ і у розпорядженні суспільства на певний період. Розмір ВНП - це грошова оцінка кінцевих продуктів та надаваних послуг, вироблених протягом року. Інакше кажучи, необхідно підсумовувати всі витрати придбання (споживання) кінцевий продукт.

У показник ВНП входять:

1. Споживчі витрати (З).

2. Валові приватних інвестицій до економіки (Ig).

3. Державні закупівлі товарів та послуг (G).

4. Чистий експорт (Xn), що робить різницю між експортом і імпортом цієї країни.

Отже, перелічені тут видатки становлять ВНП і показують ринкову вартість річного виробництва.

З + Ig + G + Xn = ВНП

Метод розрахунку ВНП з доходів. ВНП, з іншого боку, становить суму доходів окремих осіб і (вести, відсоток, прибуток, рента) й загалом як сума винагород власників факторів виробництва. У цілому цей показник також включені непрямі податки підприємств, амортизація, прибутки від власності.

ВНП може також визначатися як сума доходів галузей народного господарства. Це два узгоджених між собою підходи до розрахунку ВНП. ВНП, розрахований за доходах, розподіляється на зарплатню найманих працівників, рентні платежі, відсоток, дивіденди, доходи індивідуальних власників, податки з прибутку корпорацій, нерозподілені доходи корпорацій, непрямі податки на бізнес, амортизаційні відрахування.

Наступні далі відрахування і додавання дозволяють отримати показники чистого національний продукт, національного доходу, особистого прибутку і наявного доходу. Схема враховує також податки з громадян, сплачувані із його особистого прибутку і податки з корпорацій, внески на соціальне страхування, джерела інвестицій в підприємств.

ВНП, розрахований за видатках, включає 4 потоку:

· інвестиції приватного підприємництва,

· державні закупівлі товарів та послуг,

· споживчі витрати

· чистий експорт (експорт мінус імпорт)

Очевидно, що кругообіг прибутків і витрат - поновлюваний і дедалі ширший процес: витрати стимулюють зростання доходів, які, своєю чергою, дозволяють збільшити витрати.

Обидва методу вважаються рівноцінними і 26 дають однакову величину ВНП.

Найбільш розробленої є статистика ВНП США, що здійснюється Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі. Тут ВНП обчислюється не ізольовано, а рамках системи національних рахунків, яка крім рахунків ВНП і НП, включає міжгалузевий баланс продукту і капіталовкладень, баланс фінансових потоків, баланс національного багатства і баланс трудових ресурсів.

У ВНП враховує кінцеві товари та, тобто. в ВНП включається тільки така продукція, що або назавжди залишає процес виробництва, беручи громадське споживання, або повертається у сферу виробництва як інвестиційні товари. Сировину, напівфабрикати й допоміжні матеріали не враховуються. ВНП включає сальдо зовнішньоторговельних операцій із іншими. Довідка балансу в ВНП не включається частина продукту, виробленого громадянами США межами країни, а продукт, створений США - не американськими громадянами, до уваги береться. З іншого боку, в ВНП входить чистий приплив доходів як сума прибутку, дивідендів та відсотків на вкладений по закордонах капітал, й рентні платежі.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5