Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Земельна реформа у Росії ефективність використання земельних угідь

Реферат: Земельна реформа у Росії ефективність використання земельних угідь

СОДЕРЖАНИЕ.

Запровадження.

Глава 1. ЗЕМЛЯ - ГОЛОВНЕ ЗАСІБ ВИРОБНИЦТВА У СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

1.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДУМОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ І ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ПРОВЕДЕНИЯ.

1.2 ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД РОСІЇ ТА ЙОГО СКЛАД ПО КАТЕГОРИЯМ

1.3 ПОКАЗАТЕЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ І ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ.

1.4 ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПХ «БЕЛОУСОВСКОЕ» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТІ.

Глава 2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

2.1 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО СТРУКТУРА.

2.2 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ.

Глава 3. ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ.

3.1 Чинники, що впливають ефективність використання землі.

3.2. ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ У ОПХ "БЕЛОУСОВСКОЕ".

Висновки і товарної пропозиції.

Список використаної літератури.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Серед інших багатств, якими дано володіти людині, найцінніше, безсумнівно, земля. Від, як бережемо її, наскільки вміло, дбайливо господарюємо у ньому, великою мірою залежить наш добробут. У розв'язанні тих завдань, що з раціональним використанням земель, є земельне законодавство.

Земельна проблема має лише правову і економічне боку, із нею пов'язано чимало політичних збурень і соціальних потрясінь. І зрозуміло, бо земля, з її грунтовим покровом займає певне місце серед матеріальних умов, необхідні життєдіяльності людини. За словами великого англійського економіста Вільяма Питти, працю - батько багатства, земля - мати.

У Росії її земельне питання (він також селянський) завжди відрізнявся особливою гостротою. І 400 років тому я, коли селянства позбавили Юр'єва дні й під час столипінських реформ (1906-1907гг), і більше у період Жовтневої революції. Гострота його відрізнялася у радянський час.

Пригадаємо недобрим словом примусову колективізацію і розкуркулювання селян на роки "великого перелому" (1929 р), насильницьке обмеження підсобного господарства за період "кукурудзяною відлиги" (1959 р.), недавній горбачовський період, коли лицарі нового мислення, борці за соціальну справедливість (1986 р.) з бульдозером всій країні великої, змітаючи парники, теплиці, садові будиночки, оскільки з думці команди Горбачова, їхні власники з допомогою обробки землі отримували нетрудові доходи.

Цей короткий анамнез російської хвороби земельних переділів не відбиває всього драматизму подій, развертывавшихся навколо землі. Досить згадати про численні починах і реорганізаціях (їх було виплачено близько 30) в сільськогосподарському виробництві й управлінні сільське господарство. Через війну країна, має найбільший у світі клин орної землі і кращі чорноземні землі, вийшла перше місце світі з імпорту збіжжя і інший сільськогосподарської продукції (вперше ми закупили небагато збіжжя у 1961 р., та був "процес пішов").

Такою обтяжуючому тлі у Росії почалася земельну реформу, покликана вирішити, нарешті, кардинально земельне питання з урахуванням світового досвіду, скинувши ідеологічні шори. Проте й сьогодні чіткість і ясність у вирішенні земельних проблем доки досягнуто, хоча перші кроки земельної реформи вже зроблено. Насамперед законодавство міцно стало на шлях відмовитися від державної власності на грішну землю, як єдиною й винятковою. Закон допускає власність на грішну землю громадян, і юридичних. Здійснюється приватизація земель. Встановлено плата - на землю.

Істотним елементом земельної реформи є розвиток різноманітних форм господарювання на грішну землю й у першу чергу заохочення фермерства. Проте викликає серйозну занепокоєність, що з здійсненні процесу перетворення форм організації сільськогосподарського виробництва, де проглядається прагнення прискорити справа, всіх зачесати під один гребінець. указ президента РФ від 27.12.92 р. "Про негайних заходів з здійсненню земельної реформи, у РСФРС" й ухвала Уряди РФ від 29.12.91 р. "Про порядок реорганізації колгоспів і радгоспів" найчастіше витлумачуються на місцях як заклик до примусової реорганізації колгоспів, суцільний деколективізації. У разі, як у значною мірою зруйнований уклад селянське життя, підірвано її найморальніші якості, коли село зостарилася, збезлюділа, такі різкі повороти навряд чи будуть плідними. З іншого боку, треба ясно розуміти, що для становлення фермерських господарств вимагає потужно підтримки держави. Нині правові, економічні передумови у розвиток фермерських господарств лише закладаються. Дати селянинові землю, навіть у власність - це менше ніж півсправи. Насамперед слід підготувати кваліфікованих фермерів, бо випадкові котрі мають сьогодні наступного дня такими стануть. Фермерам необхідний початковий капітал, малогабаритна техніка, насіння, добрива, пальне, налагоджений збут сільськогосподарської продукції, влаштований побут. Треба враховувати, що селянинові не встояти самотужки хвилі НТП, йому постійно потрібна наукова, технологічна, методична допомогу. Селу необхідна соціально орієнтована політика, щоб фермер не почувався обабіч громадського прогресу. Тому вдосконалення законодавства про фермерське господарство здійснюється з урахуванням зазначених і багатьох інших обставин.

Світовий досвід вочевидь показує, що земельну реформу, щоб бути успішною, повинно бути з урахуванням науково обгрунтованої державна програма. Відсутність такої програми неминуче породжує багато проблем, робить земельну реформу недостатньо системної, десь фрагментальной, недостатньо зрозумілою підвладне й населенню.

Метою згаданої роботи є підставою аналіз ефективність використання земельних ресурсів.

Об'єктом дослідження – землекористування ОПХ «Белоусовское» Калузької області.

Завданнями даної роботи є підставою виявлення чинників, які впливають ефективність використання землі та шляхи її.

Для отримання необхідної інформації я використовувала такі джерела: річні звіти ОПХ «Белоусовское», матеріали статистичної звітності, зведені документи, а як і відповідну економічну літературу.

ГЛАВА 1. ЗЕМЛЯ - ГОЛОВНЕ ЗАСІБ ВИРОБНИЦТВА У СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Сільськогосподарське виробництво пов'язані з землею, що виступає як головне і незамінного засоби виробництва, і він був просторовим базисом розміщувати та розвитку всіх галузей народного господарства.

Важливо, що у сільське господарство земля є це й предметом, і законним способом праці.

На відміну з інших коштів виробництва, які в міру використання зношування і наприкінці кінців ламаються, земля може постійно поліпшуватися, набувати нові риси, підвищувати свою родючість, що й за умови правильного її використанні.

Завдання землекористувача - найповніше і раціонально використовувати природне, і економічне (дійсне родючість грунту, яке склалося із природничого та штучного родючості, створеного під впливом праці людини) родючість землі, максимально новітні досягнення науку й техніки з одержання найвищої врожайності всіх культур з найменшими витратами одиницю продукції.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДУМОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ І ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ПРОВЕДЕНИЯ.

Необхідність реформування радянського суспільства забезпечувалася кризою керівництва народним господарством з боку держави. Це проявилося у сфері земельних відносин. Хоча у законі проголосили пріоритет сільськогосподарського землекористування, насправді він геть не дотримувалися.

Держава стримувало розвиток товарно-грошових відносин; у часто вони підмінювалися натуральними розрахунками. Діяли натуральні пропорції поставок сільськогосподарської продукції, які встановлювалися державою в односторонньому порядку. Державний апарат здійснював широке втручання у сільськогосподарське виробництво.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8