Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Земельна реформа у Росії ефективність використання земельних угідь

Сторінка 5

Аналізуючи розміри виробництва треба сказати, що його показник – вартість валової продукції сільськогосподарського виробництва в порівняних цінах 1994 р. помітно знижується, як за відношення до 1996 р він знизився на 33,6%, до 1997 поки що не 19,7%. Це пов'язано з зниженням обсяги виробництва у господарстві загалом, що у своє чергу пов'язана з тим, що на обійсті не підвищується рівень технічного оснащення, більше, він навіть знижується, тим паче, з урахуванням невпровадження нових технологій. У господарстві немає необхідних коштів навіть у підтримку рівня тенической озброєності 80-х, перестали застосовувати авіацію, знижується рівень застосування добрив, усі клопоти з мінімуму.

В усіх життєвих галузях спостерігається спад виробництва.

Чисельність співробітників підприємства скоротилася з 291 до 249 людини за 3 року. Цей пов'язані з нестачу коштів на оплату праці. Ще однією причиною то, можливо низький рівень заробітної плати сільське господарство.

Загальна площа сільськогосподарських угідь можна сказати залишається без докорінних змін.

З даних таблиці підприємство рентабельним назвати не. Такий показник рівня рентабельності викликаний собівартістю товарної продукції, яка збільшувалася рік у рік й значно вище прибутку, одержуваної від її реалізації.

ГЛАВА 2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

2.1. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСПОДАРСТВА, ЙОГО СТРУКТУРА.

Основним напрямом ОПХ «Белоусовское» є первинне насінництво картоплі.

Питанням, що з організацією, спеціалізацією та використанням земельного фонду має приділятися пильна увага, тому що від того, наскільки велике родючість, оптимальні системи обробки, добрива, раціональні сформовані структури земельних угідь і структура посівних площ великою мірою залежать врожайність культур, якість, собівартість продукції і на зрештою, результат будь-якій галузі.

Таблиця 5.

Показники зведених річних звітів.

Показники

1996

1997

1998

1

2

3

4

Вартість валової продукції сільського господарства – всього, тыс.руб.

- зокрема. рослинництва

Витрати виробництва валової продукції сільського господарства – всього, тис. крб.

- зокрема. рослинництва

Витрати основних та оборотних засобів виробництва валової продукції – всього, тыс.руб.

- зокрема. рослинництва

Трудові витрати виробництва валової продукції сільського господарства – всього, тис. чел/час

- зокрема. рослинництва

1970730

1219394

9739963

4528435

2306120

1145243

613

73

1634057

941863

13249917

4901196

944014

154373

628

90

1328000

770000

12695000

5003000

635000

62000

519

74

У таблиці 5 наведено дані зведених річних звітів господарства за 3 року.

Таблиця 6.

Розмір і структура земельних угідь ОПХ «Белоусовское»

Вигляд угідь

1996 р

1997 р

1998 р

га

%

га

%

Га

%

1

2

3

4

5

6

7

- Рілля

- Сенокос

- Пастбища

Разом с/г угідь

3250

207

965

4422

53,8

3,4

15,9

73,1

3250

207

965

4422

53,8

3,4

15,9

73,1

3233

207

963

4403

53,6

3,4

16,0

73,0

Площа не с/г угідь

1631

26,9

1631

26,9

1631

27,0

Загальна земельна площа

6053

100

6053

100

6034

100

Як бачимо з таблиці, за аналізований період структурі земельних площ практично було.

Дані таблиці показують, що питома весь сільськогосподарських угідь в земельному масиві господарства (73,1%) не вважається високим області, у якій розміщено підприємство. Невисокий та питома вага ріллі – 53,6% 1998 року. Однак цьому слід врахувати, що земельні угіддя у господарстві не характеризуються високим родючістю і з на цій причині не підлягають переведення гривень у ріллю.

Орошаемых і осушених в господарстві немає.

2.2. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ.

Ефективність виробництва – складна економічна категорія. У ньому відбивається дію об'єктивних економічних законів і показується одну з найважливіших сторін громадського виробництва – результативність. Вона показує кінцевий корисний ефект від участі витрат на виробництво, віддачу сукупних вкладень.

Важливим елементом характеристики землекористування є аналіз інтенсивності та ефективності використання земельних ресурсів.

Таблиця 7.

Інтенсивність використання земельних ресурсів.

Показники

Року

1996

1997

1998

1

2

3

4

Питома вага угодний у спільній земельної площі, %

Питома вага ріллі в площі с/г угідь, %

Питома вага посівів в площі ріллі, %

Питома вага сіножатей в площі с/г угідь, %

Питома вага не с/г угідь у спільній земельної площі,%

73,1

73,5

89,6

4,68

26,9

73,1

73,5

89,4

4,68

26,9

73,0

73,4

77,0

4,7

27

Таблиця № 6 також показує значних змін за аналізований період, єдине – скоротилася частка посівів в площі ріллі.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8