Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акціонерна власність і проблеми її формування Російській Федерації

Реферат: Акціонерна власність і проблеми її формування Російській Федерації

Зміст:

I Глава. Власність як економічна категорія.

1.1 Економічне юридичну зміст власності.

1.2 Розвиток власності як виробничих взаємин держави і підприємництва.

1.3 Теоретичні концепції власності.

II Глава. Сутність акціонерної (корпоративної) форми власності.

2.1 Економічне зміст, методи формування та функціонування акціонерної форми власності.

2.2 Переваги й недоліки акціонерної форми власності.

III Глава. Аналіз функціонування акціонерної форми власності Російській Федерації.

3.1 Приватизація й Акціонерна форма власності.

3.2 Функціонування акціонерної форми власності у Росії

3.3 Питома вага підприємств акціонерної форми власності серед підприємств РФ і валовому внутрішньому продукті.

Укладання

1.1 Економічне юридичну зміст акціонерної форми власності.

Право власності закріплює матеріальну основу будь-якого суспільства - економічних відносин власності. Тому відносини власності право власності є вираженням, формою закріплення економічних відносин власності. Власність є ставлення певних осіб до матеріальних благ як до своїх, як до що належить їм. Відповідно, всі інші особи ставляться до цих благ як до чужого, не що належить. Можна сміливо сказати, що власність є відносини з приводу матеріальних благ, які у приналежності даних благ одним особам (чи його колективам) й у відчуженості від нього від інших осіб.

Належність чи присвоенность матеріальних благ становить сутність створених стосовно них для людей відносин власності.

Власність - дуже складна явище, що з різних сторін вивчається кількома громадськими науками.

Кожна їх знаходить тут свій предмет дослідження. Так, економічна теорія виявляє у незаконному привласненні корисних благ господарські найважливіші зв'язок між людьми, а юриспруденція - правові відносини. У результаті одним терміном власність позначаються, хоч і близькі, але не однакові поняття основна різниця і зв'язок між останніми ось у чому.

Власність би в економічному сенсі - це реальні відносини для людей з привласнення і господарського використання всього майна

Власність ж у юридичному розумінні показує, як сформовані насправді майнові зв'язку оформляються і закріплюються в правових нормах і законах, встановлюваних державою обов'язковому порядку всіх громадян.

Економічне зміст власності.

Якщо розібрати економічний зміст власності, одразу ж виявимо дві її боку: Суб'єкт (власник) і той (майно). Це означає, що власність це тільки зв'язок людини з речами?

При відповіді даний питання слід зазначити, що ваші стосунки власності тут представлені в повному обсязі. Уявімо, що хтось категорично заявляє: ’Цей свою дачну ділянку - мій!’ у разі звучить як пряме твердження ( у тому, кому належить ділянку). Побічно міститься заперечення власності інших (ніхто інший неспроможна на це).

Отже, економічний зміст власності може бути більш повно зафіксовано у формулі: Суб'єкт (власник) - майно - інші суб'єкти (інші власники або власники).

Відносини присвоєння поширюються насамперед на майно, від якої безпосередньо залежить господарську діяльність. У його складу входять чинники виробництва (та матеріальні блага і плоди інтелектуальної праці). У окремих випадках до господарському майну відносили і дуже людський чинник (як було у період рабства стосовно рабам).

Всебічна вивчення власності дозволяє з'ясувати три головних соціально-економічних питання:

1. Хто (які суб'єктів господарювання) мають економічну владу - привласнює чинники та результати виробництва?

2. Які економічні зв'язку сприяють кращому використанню виробничих умов?

3. Кому дістаються прибутки від господарську діяльність?

Відповідно до цим єдина система економічних відносин власності входять такі елементи:

· присвоєння факторів, і результатів виробництва

· господарське використання потребує матеріальних та інших засобів

· економічна реалізація власності

Обговоримо систему докладніше

Присвоєння - економічна зв'язок для людей, що встановлює їхнє ставлення до речей як до своїх. Така зв'язок йде своїми глибокими походить з виробничий процес. Адже всяке виробництво матеріальних благ сутнісно не що інше, як присвоєння людьми природного речовини і з метою задоволення їх потреб. Звідси можна зробити висновок: якщо присвоєння вимагає виробництва, те й останнє завжди відбувається у певної форми власності.

Присвоєння може поєднуватися з прямо протилежним ставленням - відчуженням. Воно виникає, наприклад, якщо певну частину суспільства захоплюють усі засоби виробництва, іншу залишається без будь-яких джерел існування. Або продукти, створені одними людьми, без будь-якого відшкодування привласнюють інші. Такими були, скажімо, стосунки між феодалами і селянами, зайнятими на панщині.

Власники коштів виробництва який завжди самі займаються Созидательной діяльністю: Вони дають можливість іншим особам вживати їхнє майно у цілях на певних умов. Тоді між власником і підприємцем виникають відносини господарського використання майна. Останній має можливість тимчасово володіти і користуватися об'єктом чужій власності.

Прикладом відносин господарського використання чужій власності служить оренда - договору про наданні майна якогось людини в тимчасове користування іншій юридичній особі за певну плату. Аналогічна ситуація і при концесії - договорі, яким держава здає приватних осіб, іноземним фірмам промислові підприємства чи ділянки землі для певної виробничої діяльності.

Власність економічно реалізується, якщо дає прибуток своєму власникові. Такий дохід є весь знову створений продукт або його частину, які отримані завдяки застосуванню праці та коштів виробництва. Це то, можливо прибуток, податок, різноманітних платежі. Що стосується оренди призначається орендної плати, що включає у собі відсоток із капіталу, вкладений в майно його власником, і частка прибутку, яка отримана від використання взятих у оренду майна. Під час укладання концесії заздалегідь встановлюються платежі чи встановлюється частка прибутку, яку тимчасові господарі сплачують власнику (державі).

Отже, система економічних відносин власності охоплює весь господарський процес. Вона пронизує і як серцевину всіх відносин для людей із виробництва, розподілу, обміну і споживання благ і постачальники послуг.

Зрозуміло, що все система відносин власності викликає в людей економічні - матеріальні, майнові інтереси. Головний у тому числі, напевно, у тому, щоб всіляко множити перебувають у власності блага з кращого задоволення потреб. Так через інтереси власність визначає характері і спрямованість господарського поведінки людей.

Проте спонукуваний власницькими інтересами, то вона може розпочинати конфлікт за інтересами всього суспільства. Хто і як у разі здатний запобігати протиріччя, породжувані власністю, і регулювати поведінка агентів виробництва? Цю громадську завдання виконують держава й право.

Юридична зміст власності

Як відомо, право - це сукупність загальнообов'язкових правил поведінки (норм).

Їх встановлюють у суспільстві чи санкціонуються державою і підтримуються їм. При государственно-правовом регулюванні господарську діяльність право передає економіці такі свої властивості:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13