Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акції, їх види, курсова вартість акцій

Сторінка 4

По звичайним акціям акціонерних товариств дивіденди виплачуються рахунок прибутку, що залишається після сплати до бюджету податків та інших платежів, виплати відсотків за кредити банків та облігаціях, поповнення резервних фондів, відрахувань розширення виробництва чи, приміром, на накопичення.

Випуск всіх акцій акціонерним суспільством ввозяться розмірі статутного фонду чи вартість майна державного підприємства, котру визначаємо на даний момент ухвалення рішення про його перетворення на товариство. Додатковий випуск акцій можливий лише у разі, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені.

Поширюються акції у різний спосіб: шляхом відкритої підписки; розподілу всіх акцій між засновниками; реалізації безпосередньо підприємством, або через з банківських установ, або через біржу.

Акционерными може бути як підприємства. Але становищем про цінні папери визначено, що можуть ми володіти лише іменними акціями, кількість яких в кожного акціонера реєструється акціонерним суспільством, що, звісно, утрудняє звернення акцій на фондовий ринок. Купуючи громадянами великих пакетів акцій законність доходів то, можливо перевірено з допомогою уявлення декларації про доходи.

Власниками акцій заслуговують бути прибутковим і іноземці. Оплата акцій то, можливо зроблена в іноземній валюті чи шляхом надання іншого майна, якщо передбачено статутом акціонерного товариства.

Права власників звичайних акцій.

Кожна звичайна акція надає її власнику однаковий обсяг прав.

Відповідно до статутом суспільства, можуть брати участь у загальних зборах з правом голоси з усіх питань компетенції зборів, і навіть мають право отримання дивідендів, у разі ліквідації товариства – декларація про частини її майна.

Права власників привілейованих акцій.

Не наділені правами голоси загальні збори, якщо інше встановлено справжнім законом чи статутом суспільства для певного типу привілейованих акцій.

У статуті суспільства слід визначити розмір дивіденда чи вартість, виплачувана при ліквідації товариства по привілейованим акціям. Власники привілейованих акцій, якими не визначено розмір дивіденда, мають право отримання дивідендів які з власниками звичайних акцій.

Основні типи привілейованих акцій.

1) Кумулятивні – дозволяють затребувати дивіденди на попередні роки, або, за бажання вкладника, зажадати збільшення номіналу суму цих дивідендів.

2) Конвертируемые – такі, якими вкладник може обміняти їх у звичайні акції, без жодних умов або за певних умовах.

4 способу отримання прибутку з акцій:

1) Спекуляція (може не відбивати реальну ситуацію над ринком)

2) Одержання дивідендів (дохід на акцію, виплачуваний прибутково)

3) Довірче управління (акції віддаються трастовым компаніям)

4) РЕПО (тимчасова продаж акцій з обов'язковим викупом їх)

Ринок акцій.

Спільними формальними ознаками акцій будь-яких видів є їхньою реквізити, тобто. обов'язкові дані, відомості, ознаки, указываемые під час випуску цінних паперів. До реквізитам акції ставляться: фірмову найменування підприємства, котрий випустив акцію, місце його перебування; найменування цінних паперів, її порядковий номер, дата випуску, вид акції, номінальна вартість. Для іменний акції обов'язково вказується ім'я її власника, під час випуску акцій у обов'язковому порядку встановлюється статутний фонд і кількість випущених акцій. Акція скріплюється підписом керівника або глави правління акціонерного товариства.

Основні реквізити акцій акціонерного товариства визначаються, встановлюються його засновниками, установчим зборами. Реквізити акцій підприємства формуються радою підприємства його адміністрацією, а акції колективу – загальними зборами чи конференцією колективу.

Вартість цінних паперів визначається, передусім, доходом, який вона принести, дохід ж пов'язаний і з виплатою дивідендів чи відсотків, і зі зміною курсу цінних паперів, бо, якщо, скажімо, акція продається над ринком вище від номінальної вартості, то акціонер, продаючи акцію, дістає вигоду, тобто. спромігся на прибуток.

Курс акцій.

Ціна, через яку акція продається і купується, називається курсом акції. Курс акції залежить від двох чинників: від величини дивіденда і південь від ставки депозитного відсотка.

Природно, що курс акції то вище, що більше дивіденд. Тим більше що перед людиною, який думає купити акцію, виникає альтернатива:

1) віддати гроші у позичку, покласти до банку чи отримувати стійкіший депозитний відсоток;

2) купити акцію, яка дає як дивіденда значно більшу суму, ніж депозитний відсоток.

Наприклад, ринкова ціна акції «Дженерал моторс» у роки в 25 раз перевищила їх номінальну вартість.

Цю альтернативу значною мірою вирішує наступний курс: акція продається на таку суму, яка, будучи перетворено на банківський депозит, принесе дохід, рівний дивиденду.

дивіденд

Курс акції= * 100%

банківський відсоток

Ціна акції постійно коливається навколо своєї нормальної величини залежно через зміну співвідношень між попитом тих чи інші акції та пропозицію. Під час піднесення економіки, коли прибутку, а водночас дивіденди ростуть, курс акцій підвищується. Коли ж через спад виробництва дивіденди скорочуються, курс різко знижується. Таким барометрическим коливанням ринок цінних паперів сигналізує про спільний «здоровьи» економіки. У цьому вартості акції завжди позначається, природно, інфляція.

Фахівці дають такі рекомендації, як правильно поводження з акціями і включитися у біржову гру.

1) Доцільно піде у акцію лише ті частини свої заощадження, яка знадобиться протягом багато часу. Це дозволить вибирати найсприятливіші моменти щодо дотримання старого правила біржі: купити по низькому курсу, продати по високому курсу.

2) Інвестору доцільно вивчити підприємство, акції якого він придбати. Шанси ринку з більшої упевненістю відчувати, якщо достовірно знати про надійному фінансове становище обраної фірми і зростання її доходів.

3) Важливо вибрати сприятливий момент для дій біржі. Доцільно для придбання акцій не чекати гранично низького курсу, а під час продажу - абсолютно високого рівня. Тоді з одного акції можна отримати роботу хорошу курсову вартість.

4) Бо занадто багато непередбачені події можуть зробити впливом геть біржу, рекомендується одержувати інформацію про перебіг справ від фахівців. Більше компетентно радять консультанти кредитних установ, мають вичерпні відомості про стан та підприємств.

Особливості ринку цінних паперів у Росії.

Ринок цінних паперів у Росії став активно функціонувати у 1992 року у з прискореної приватизацією і створення акціонерних товариств.

У 1992-1995 роках російський фондовий ринок нагадував «дикі» біржі, не регульовані державою і право. Невипадково у період виникли фіктивні акціонерні товариства, не опиравшиеся на реальний виробничий капітал, створює нову вартість (зокрема прибуток). Вони базувалися на так званої «піраміді доходів», яка збільшувалася на час вступу грошей то знову які прибувають покупців «акцій». Виходило отже «дивіденди» початковою інвесторам виплачувалися з грошей, зібраних з наступних «акціонерів» Засновники таких фінансових пірамід (горезвісних лжеакционерных товариств «МММ», «Російський будинок», «Селенга» та інших.) зібрали 2 трлн. крб., а повернули вкладникам лише 3 млрд. крб. Під тиском руху «пограбованих вкладників» на організаторів «пірамід» було порушено кримінальні справи.

Характерною ознакою російського ринку цінних паперів було те, що їх купівлі чимало українських інвесторів широко використовували не власні гроші, а кредити банків та державні бюджетні гроші засоби, призначені для зовсім інших цілей.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5