Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акції, їх види, курсова вартість акцій

Реферат: Акції, їх види, курсова вартість акцій

Щоб зрозуміти, що таке акції, треба чітко представляти, що таке цінних паперів, оскільки акції є з їх видів. Далі розглядатимуться такі поняття, як цінних паперів, види цінних паперів, акції, види акцій, ринок акцій, курс і позичковий відсоток акцій, без яких не можна отримати необхідний обсяг інформацію про акціях.

Цінні папери.

У структурі ринкової економіки особливо вирізняється ринок цінних паперів. Він такий іменується оскільки об'єктом купівлі-продажу ньому є дуже специфічний товар, що й названо цінними паперами. Ценная бумага-это своєрідний аналог грошей до вигляді грошового документа, що дає власнику гарантоване декларація про отримання певній суми коштів чи котра засвідчує право майнового володіння у встановленому стосовно даному виду документа порядку. У цьому вся, власне, і полягає його цінність.

Цінні папери з'явилися кілька сотень років тому вони. Перша у світі фондової біржі, створена з торгівлі ними, передусім облігаціями, з'явилася Лондоні 1773 року. Потім виникли американські фондові біржі, а й за ними німецькі і французькі, звідки біржове справа перекочувало й до Росії.

У нашій колишньої економіці цінних паперів обділені популярністю, беручи до уваги примусового насадження облігацій державних позик, що ніхто не називав і вважав цінними паперами. Одержання відсотків, дивідендів на цінних паперів вважалося нетрудовими доходами, виняток представляли виграші за облігаціями і лотерейним квитках.

Принаймні початку ринкової економіки стали істотно змінюватися. З'явилися акції, облігації з купонами, сертифікатами, решта видів цінних паперів, акціонерні товариства, комерційних банків, які оперують цінними паперами. У той самий час ринку паперів як частини загальнішого ринку доведеться пройти ще довгий шлях становлення і вростання у економіку.

Випуск цінних паперів – важливий джерело залучення коштів на молодих підприємств, мобілізації додаткового капіталу вже існуючих підприємств, і навіть поповнення державного устрою і місцевих бюджетів. Це своєрідний канал фінансування. Якщо не дістає грошей, ти випускаєш цінних паперів, продаєш їх у ринку цінних паперів і знаходиш гроші.

Слід зазначити, що різноманітних цінних паперів в финансово-денежный оборот дозволяє без збільшення загальної грошової маси підвищити мобільність фінансових ресурсів, зосередити їх у важливіших ділянках виробництва, звернення, споживання продукції, товарів та послуг. Напрям інвестування, тобто коштів, визначається над ринком попитом й пропозицією, можливістю надання інвесторів більшої прибутку при рівному ризик вкладень. Випуск цінних паперів найчастіше й зосереджений у тих галузях і сферу, які обіцяють великий дохід. Але як такий дохід отримають, підприємцю доводиться вкласти у справа початковий, стартовий капітал. Цей капітал та можна одержати й залучити рахунок цінних паперів.

Особливого значення нашій країні випуск цінних паперів стоїть у умовах перекладу державних підприємств у колективну приватну власність у вигляді приватизації. Основний формою, головним способом приватизації акціонування. Воно розуміється двояким чином.

З одного боку, це можливість перетворення державного підприємства у товариство, тобто переходу від державної форми власності до коллективно-частной, у межах якої власниками підприємств стають організації та особи, які отримують акції цих підприємств.

З іншого боку, якщо підприємство доводиться викуповуватиме в нинішніх власників від імені уповноважених державні органи, то необхідних цього кошти можна отримати шляхом продажу акцій приватизованого підприємства.

Отже, приватизація державних підприємств і муніципальних підприємств приносить поштовх розвитку ринку цінних паперів.

Обладающие грошовими ресурсами і купуючи цінних паперів виконують корисну місію. Відповідно до мудрому висловом М. Є. Салтикова –Щедріна, «розумний кредитор допомагає боржникові вийти з стеснённых зобов'язань та в винагороду упродовж свого розумність отримує свій обов'язок. Неразумный кредитор садить для боржника на острог чи безупинно січе його й побачив винагороду не отримує нічого».

Однією з видів такого «розумного» кредитування є операції з різноманітних цінними паперами, доцільність яких у тому, що з брак грошей, але наявності майна, під нього випускаються цінних паперів, реалізовані тим, хто має гроші є у надлишку.

Знання видів цінних паперів, можливостей їхнього придбання й наступного продажу, правил звернення, вигод і небезпек їх купівлі сьогодні вкрай необхідно як господарським керівникам підприємцям, але членам трудових колективів просто людині, бажаючому стати володарем акції, облігації, сертифіката.

Досить часто покупець цінних паперів, який отримує її тим чи іншим способом, просто більше не може оцінити, які цінних паперів доцільно хапати, а які ні. Особливо важко зробити вибір російському народу, який, над образу буде вказано, такі собі який грамотій у частині ринкової, та й загалом будь-якої економіки. Втім, у нинішньому економічної метушні і фахівцю нелегко визначити раціональний спосіб дій. Ринок, так би мовити, є ринок, і ризику ньому неминуче.

Види цінних паперів.

Цінні папери здатні виконувати найрізноманітніші функцій управління, регулювання товарно-грошових, ринкових відносин, виступаючи у ролі кошти фінансування, кредитування, перерозподілу фінансових ресурсів, вкладень грошових накопичень.

Перейдём до розгляду основних видів цінних паперів, мають ходіння економіки ринкового типу.

Відомі два типу цінних паперів. Це, по-перше, грошові цінних паперів: акції, облігації, векселі, чеки, депозитні сертифікати, грошові контракти. Це, по-друге, товарні цінних паперів: заставні, коносаменты, складські свідоцтва чи варранты.

У нашій країні або, точніше, в суверенних державах, куди вона розпалася, основними законодавчими актами, регулюючими порядок випуску, поширення, обліку та використання цінних паперів, освіти акціонерних товариств, є законодавчі акти про власність, про приватизацію, підприємства й підприємницької діяльності, про банки, і навіть положення про цінні папери про акціонерних товариствах і суспільствах із обмеженою відповідальністю. Цими документами узаконене право підприємств, банків та інших господарюючих суб'єктів випускати ринку цінні папери цілях мобілізації додаткових фінансових ресурсів, здійснювати цільові позики й операцій на фінансовому ринку, засновувати акціонерні товариства за згодою між підприємствами і з участю трудових колективів і громадян пайовий, пайовий основі.

Зазначені законодавчі акти визначають як перехід від централізованого механізму перерозподілу фінансових ресурсів до ринковому, але у вигляді організації ринку цінних паперів докорінно змінюють відносини між суб'єктами економічної діяльності. У той самий час необхідно, певне, мати єдиний законодавчий акт про ринок цінних паперів.

Нині ж час торкнутися розмові безпосередньо про акції.

Акції.

Акція, як ми говорили раніше, є цінний папір, випущену акціонерними товариствами, комерційними банками, біржами, концернами, корпораціями, фірмами, іншими підприємствами різних форм власності, без за встановлений термін звернення, що засвідчує внесення коштів у мети їх розвитку чи членство в акціонерному світі початку й що дає право її власникові частини прибутку на вигляді дивіденда.

Як згадувалося, до випуску акцій різні організації вдаються, коли альтернативні можливість притягнення коштів вичерпані, і навіть у разі виникнення підприємств, в знову зароджуваних перспективних галузях, сферах, підприємництва. Але акції є лише борговими фінансовими зобов'язаннями, інструментів кредитування. Це з дуже ефективних способів безпосередньо зацікавити що працюють у кінцевих результатах їх праці, активізувати участь трудящих під управлінням підприємством, розвинути творчу підприємницької жилки у кожному. Акціонер не наёмный працівник, а власник, який одержав можливість активної участі з правом вирішального голосу у зборах, у яких вирішуються питання управління тими підприємствами, стратегії його розвитку, і розподілу і використання прибутку і прибутку.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5