Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актуальні аспекти у творчості Ю.О. Лаврикова

Реферат: Актуальні аспекти у творчості Ю.О. Лаврикова

У що вийшла 1989 року книзі «Інтенсифікація виробництва та проблеми управління працею», Юрій Олександрович Лавриков провів параметричний аналіз виробництва затяжного перехідного періоду. Цей перехідний час характеризувався інтенсифікацією громадського виробництва, перетворенням економічної структури виробництва та пошуком нових форм і методів управління виробництвом. Пошук нових форм управління вівся не так на базі адміністративно-командного управління, а нової на той час, області економічного управління, заснованого на економічному аналізі, економічному прогнозування. Ю.О. Лавриков розкрив зміст кінцевої мети виробництва та визначив показники, що характеризують це ще. З іншого боку, основу його параметрического дослідження було проведено аналізу коштів досягнення мети виробництва, розкрито організація та функціонування виробничого процесу визначено сукупність показників, які характеризують кошти досягнення мети виробництва. Треба сказати, що це праці були серед перших у країни й створювали базу на формування умов функціонування підприємств у ринкової економіки. І так само опинився показники витрат за ресурси, котрі почали надалі підвалинами розробки ресурсосберегающей політики кожному підприємстві, у регіонах та країні загалом. З іншого боку, ця розробка стала основою федеральних і територіальних програм по ресурсосбережению та використання вторинних ресурсів . Ю.О. Лавриковым було здійснено новий підхід до визначення ефективності виробництва, виведений критерій ефективності виробництва, що передбачав екстремальну функцію - максимум і мінімум: « Критерієм ефективності є мінімізація витрат при максимізації результатів» (№1 стр.26). Такий підхід до визначенню мінімізації витрат виробництва також застосували у Раді національної економіки та сучасної економічної літературі вперше й надалі було розвинено різними науковими школами учених.

Теме «Інтенсифікація виробництва» Ю.О. Лавриковым було присвячено безліч робіт. Вони стосувалися питань розуміння й вимірювання інтенсифікації виробництва, виробленні показників інтенсифікації виробництва, пошуку шляхів економічного зростання. Слід зазначити, що розробки Ю.О. Лаврикова періоду 1982-1989 років щодо проблем економічного зростання були знову відновлені у середині 1995 року у роботах відомих вітчизняних политэкономов: Добриніна А. І. Журавлевой Г.П. та інших.

Другий спектр наукового вкладу Ю.О. Лаврикова - розробка проблем регіональної економіки. Основні аспекти цієї теорії Юрій Олександрович викладав у книзі « Підвищення ефективності територіального управління економікою», що вийшла у видавництві красноярського університету у 1986 року, період коли почали зароджуватися перші ідеї регіоналізації економічного розвитку та про децентралізацію управління економікою . Ця робота була однією з перших, а то й першої, яка розкривала суть регіонів як центрів соціально-економічного та науково-технічного розвитку. Його робота передбачала з одного боку обгрунтування регіону як центру розвитку, з іншого боку, розкривалася сутність регіонального управління у поєднані із галузевим управлінням, також розробили пропозиції щодо територіальної організації виробництва.

У своїй роботі Ю.О. Лавриков запропонував по-новому оцінювати економічний потенціал регіону, також було розроблено концепцію типології районів, яка згодом відбито у роботах відомих економістів: Потьомкіна, Гранберга, Добриніна, Когута, Литовки, Маркіна та інших.

З початку 1960-х років на роботах Ю. А. Лаврикова розвивалася ідея раднаргоспів, яка одержала стала вельми поширеною, але з часом, з об'єктивних причин совнархозы втратили своє значення. Проте ідеї Ю. А. Лаврикова, зі створення генеральної схеми управління народним господарством країни, набули подальшого розвитку .І під керівництвом Юрія Олександровича розробили пропозиції щодо створення територіальних об'єднань, які дістали назву всесоюзних Промышленных Объединений, у складі які входили ряд спеціалізованих промислових об'єднань, розташованих біля з однотипними ресурсами, пов'язані єдиними транспортними шляхами й загальним сформованим трудовим потенціалом.

Ця ідея Ю. А. Лаврикова поширили і має своє подальший розвиток у Финансово-промышленных групах, куди входять банки, страхові компанії, промислові підприємства, науково-дослідні центри. У основі ж Финансово-промышленных груп закладено механізм економічного взаємодії, описаний Юрієм Олександровичем Лавриковым.

Першість з розробки проблем природокористування у Росії також належить Юрію Олександровичу. Особливо його цікавили проблеми управління природокористуванням. Тут Лавриков однією з перших зрозумів, що промислові регіони є, з екологічної погляду, найбільш недолугими. Він обгрунтував, що час розробки програм науково-технічного прогресу, створення конкурентоспроможної

товарної продукції, розвитку регіонів як соціально-культурних і науково-технічних центрів, необхідно враховувати рахунок яких природних джерел здійснюватимуться всі ці процеси. І тому Ю.О. Лавриков запропонував нову оцінку природного потенціалу регіону, яка свій відбиток у спільну роботу професора Глухова, Лисичкиной, Кобышева - «Природокористування», соціальній та роботах Федотова – першого віце-президента Державного Технічного Університету, Литовки Олега Петровича – заступника директору інституту Социально-Экономических Проблем та інших, котрі почали працювати із формування регіонів із наперед заданими екологічними властивостями.

Дотримуючись відомої істині у тому, що кадри вирішують, Юрій Олександрович багато уваги приділяв кадрову політику: « .Кадри - одне з головних складових у створенні високоефективного господарства. Практика дає численні приклади, як у цілком однакових умов у хорошого господарника, справжнього керівника підприємство функціонує із високим ефективністю, а й у іншого або невміння, або інших причин справи надходять із рук он погано. Річ добору кадрів делікатна і складне завдання .» (№2 стр102). У разі

його роботи стосувалися як робітників і службовців, а й механізмів формування та підготовки трудових кадрів. Цю систему модульної підготовки працівників описано на багатьох роботах, зокрема у роботі «Перебудова економічної освіти і яскрава програма початку ринкової економіки», що вийшла 1990 року.

Характерною рисою Юрія Олександровича Лаврикова було те, що не обмежився наукового школою, яку власне очолював, а навпаки завжди намагався інтегрувати економічні школи. У цьому характерно співробітництво з Бенціон Закриевичем Міллером - перший заступник директору інституту Економіки Російської академії наук - тоді ще Академії наук СРСР. Завдяки цьому співробітництву можна було вивчення закордонного досвіду: японського, американського, західнонімецького, шведського з питань управління виробничими процесами, і навіть пошук і освоєння використання у вітчизняної економіці кращих надбань західної школи управління. Багато наукові праці, які Юрій Олександрович Лавриков я не встиг закінчити за життя, було завершено колеги для роботи, зокрема у книгах Бенциона Закриевича Міллера «Реформи управління» і «Управління реформами» у двох частинах, підбили підсумок з тих проблем управління виробництвом, у вирішенні яких Юрій Олександрович приймав найактивнішу.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Актуальні аспекти у творчості Ю.О. Лаврикова
Рубрика: Економічна теорія, політекономія, макроекономіка
Дата публікації: 2013-01-31 03:24:53
Прочитано: 3 раз