Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Моделювання промислової динаміки за умов перехідною економіки

Реферат: Моделювання промислової динаміки за умов перехідною економіки

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ .

ГЛАВА 1 Теоретичні проблеми використання економетричних моделей

ГЛАВА 2. Эконометрическая модель по тимчасовим рядах продукції, основних фондів й чисельності зайнятих ……

ГЛАВА 3. Практичні розрахунки з підприємствам міста Єкатеринбурга………………………………………………………

3.1. Питання інформаційного забезпечення……………

3.2. Питання програмного забезпечення…………………

3.3. Опис проведених розрахунків й аналіз результатів……………………………………………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .

ЛІТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ .

РЕФЕРАТ

Бунчукова О.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИНАМИКИ ЗА УМОВ ПЕРЕХОДНОЙ ЕКОНОМІКИ, дипломна робота: стор. , табл. 8, графіків 2.

Об'єктом дослідження …………

Мета роботи – розробка економетричних моделей для аналізу, оцінки показників основних фондів різних підприємств регіону.

У процесі роботи використовувалися різні економетричні моделі, такі як: регрессионная модель з однією рівнянням, багатовимірна регрессионная модель, модель парної лінійної регресії; як і використовувався метод похідних функцій, що дозволяє визначати вид виробничої функції й оцінювати його за допомоги емпіричну інформації; імітаційна модель. Проводилися різні статистичні розрахунки, кореляційний аналіз різних показників основних фондів підприємств регіону.

У електронних таблицях EXCEL розроблено й наведений кореляційний аналіз показників основних фондів великих підприємств регіону, котрі можуть застосовуватися у різні сфери промислової діяльності. Кореляційний аналіз дає можливість перевірити статистичну гіпотезу значимості зв'язок між випадковими величинами, т. е. провести статистичне дослідження і зробити різні висновки.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У перехідний час підприємства змушені змінювати свою структуру виробництва, у відповідність до змінюваним попитом, що супроводжується зниженням прибутку, а оскільки податки на підприємство й нам так високі, роблять все, щоб прибуток була мінімальна. З обсягом виробництва та зі попитом продукції також безпосередньо пов'язані ціна, і витрати. Обсяг реалізації виробництва характеризує значимість і затребуваність галузі. Проте галузі можуть істотно відрізнятися фондоємністю продукції. Що гучніше основні фонди галузі, тим необхідні великі капіталовкладення поновлення виробничого процесу. Оскільки основні джерела капітальних капіталовкладень у промисловість перебуває у руках самих промислових підприємств, то основою то, можливо аналіз взаємозв'язку капіталовкладень з основними фінансовими показниками підприємств. Капітальні вкладення мають також висока взаємозв'язок з величиною дебіторську заборгованість. Це з тим, що підприємства “боржники” розраховуються з підприємствами які мають брали позичає зокрема та інвестиційної продукцією. Також висока взаємозв'язок капітальних вкладень починається з основними та ін внеоборотными активами. Без аналізу та дослідження показників основних фондів неможливо швидке становлення та поліпшення структури підприємств.

Дипломна робота передбачає дослідження про який вплив показників основних фондів на діяльність великих підприємств регіону.

Метою дипломної роботи є підставою розробка моделей промислової динаміки за умов перехідною економіки. На виконання даної мети необхідно розглянути, і вирішити такі:

· розгляд і був вивчення такий науки, як эконометрика, розгляд економетричних моделей;

· розгляд і був опис регресійних моделей різних конфігурацій і інтерпретацій;

· огляд економетричних моделей основних фондів;

· моделювання різноманітних економетричних процесів;

· аналіз динаміки виробництва, основних фондів;

· опис програмного забезпечення, що дозволяє точніше розглянути статистичні дані великих промислових підприємств регіону.

Дипломна робота містить: запровадження, три основних глави, висновок, список літератури та джерел, додаток (результати практичних розрахунків).

Глава 1 містить теоретичних проблем використання економетричних моделей; розгляд різних регресійних моделей, їх опис, залежність, уявлення функцій, графіків

цих моделей.

Глава 2 містить імітаційну модель взаємозв'язку основних фондів і інвестиційних потоків; виробляється аналіз основних фондів і капітальних капіталовкладень у промисловості регіону; також провадиться аналіз продукції, основних фондів й чисельності зайнятих з урахуванням взаємозв'язку між різними показниками; проводиться кореляційний аналіз з різними економічними і фінансовими показниками.

Глава 3 містить опис статистичної оцінки між показниками основних фондів та інші показниками, розраховані в електронних таблицях EXCEL. Ця глава включає таке:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11