Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Корупція як об'єкт матеметического моделювання

Реферат: Корупція як об'єкт матеметического моделювання

Оглавление

1. КОРУПЦІЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ 3

1.1 Що таке "корупція" . 3

1.2 Причини корупції та ситуації, у яких вона виникає 4

1.3 Варіації ступеня корумпованості . 5

1.4 Наслідки корупції 6

1.5 Мораль й корупція . 7

1.6 Заходи боротьби з корупцією . 7

1.6.1 Модель хозяин-исполнитель-клиент . 8

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ До МОДЕЛИРОВАНИЮ КОРУПЦІЇ . 8

2.1 Класифікація напрямі дослідження корупції 8

2.2 Класифікація математичних моделей корупції за деякими характерним првзнакам . 10

2.3 Труднощі, які під час моделюванні корупції . 10

3. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ КОРУПЦІЇ І ДЕЯКІ ЇЇ ВАРІАЦІЇ . 11

3.1 Моделі економіки корупції . 11

3.1.1 Короткий опис моделі 11

3.1.2 Основні висновки . 13

3.2 Модель розподілу ресурсів у економіці з корупцією . 14

3.3 МОДЕЛІ КОРУПЦІЇ У НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 16

3.3.1 Рівновага в моделі корупції у податкові органи . 19

3.3.2 Основні висновки . 20

4. МОДЕЛІ З ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ . 21

4.1 Громадські витрати від хабарів у бюрократії з ієрархічної структурою . 21

4.1.1 Основні стану та стисле опис моделі 21

4.2 Боротьба з корупцією в бюрократії з ієрархічної структурою 22

4.2.1 Основні стану та стисле опис моделі 23

4.2.2 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 23

5. МНОЖЕСТВЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ . 24

5.1 Модель обмеження корупції 25

5.1.1 Короткий опис моделі й оприлюднять висновки 25

5.2 Модель обміну популярності на хабар 28

5.3 Модель колективної репутації . 29

5.4 Модель "еволюція та" 30

5.4.1 Основні становища моделі 31

5.4.2 Основні висновки . 32

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 32

7. ЛІТЕРАТУРА . 34

КОРУПЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Розглядаються проблеми моделювання корупції як социально-эконо мического і політичного явища, дається огляд існуючих напрямів підходів до моделювання і феномена корупції. Изложены підходи до ис дотримання основних категорій і понять, що з корупцією. Розпочата спроба класифікації математичних моделей корупції, висвітлюються базова модель корупції та її модифікації.

1. КОРУПЦІЯ - СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВИЩЕ

Усі внутрішні питання, пов'язані з корупцією, - починаючи сіло, що таке "корупція", де з'являється й чому, і завершуючи тим, які наслідки цього явища суспільству,- канонічних відповідей нині немає. Саме поняття "корупція" довгий час було предметом численних дискусій серед економістів, політологів, соціологів та інших суспільствознавців. Якщо хабарництво державного чиновника можна зарахувати до поняттю "корупція" (і побачити законом відповідне покарання), те що можна сказати (тим паче - як нака зать), приміром, про прийомах і фуршетах для преси, та потенційних партнерів з бізнесу будь-якої фірми? Найчастіше автори робіт, присвячених корупції, рас сматривают її "традиційний" вид - державну (саме бюрократичну і політичну) корупцію, яка [1] вважається той самий старої, як історія структурі державної влади, і включає у тому числі торгівлю ліцензіями, голосами виборців, адміністративними і рішеннями, казенними посадами.

1.1 Що таке "корупція".

Державна корупція визначається [2] як продаж державними службовцями державної власності у приватних цілях. Наприклад, державні службовці часто беруть хабарі під час видачі лицен зий, дозволів пройти митниці або хабара за запобігання входу ринку конкурентів фирмы-взяткодателя. У таких випадках вони особисто призначають частий ным агентам (private agents) плату за товари, офіційним власником яких яв ляется держава.

Корупція (відповідно до [1])- загальний термін, що означає корисливе использо вание свого суспільного стану з метою. Це то, можливо бюро кратическая або політична корупція. За надану послугу корупціонер отримує хабар. Як зазначено у роботі З. Роз-Аккерман [13], обличчя, прини мающее хабар, повинно бути агентом, виконавцем (agent) іншої особи чи організації, оскільки мета хабарі - спонукати його поставити свої інтереси вище цілей організації, оскільки працює. Щоб представляти суб'єкт підкупу, подку паемый повинен мати певної владою, що він може мати простий або через недосконалість ринку, або завдяки їхній інституціональної позиції. Хабар, зрозуміло, необов'язково є грошової: це то, можливо "подарунок" чи надання зайнятості, прихильність до родичів тощо. Якщо за цьому йдеться про приватної, а чи не державної фірмі, то таке явище також може бути названо корупцією. Хоча, як у [1], у бізнесі немає однаковості у самій трактуванні що така платежу, як хабар. Одним це здається "звичайній", "нормальної" оплатою послуги. Інші - вважають хабар "сумнівним" (але лише з моральної погляду) актом. Треті схильні трактувати її як вчинок, вартий осуду з позиції професійної етики вільного ринку. Четверті однозначно говорять про злочині, які мають підлягати невід вратимой каре згідно із законом (цитувалася по [1]). Але, відповідно до [З], корупція у приватному ринку звичайно регулюється законодавством і від однієї фірми може підкуповувати представника іншої, хоча самі фірми вправі звільняти винних службовців.

Виділяються різні типи корупції, причому таку типологизацию робити різних рівнях.

1. На рівні окремих актів тут можна назвати три виду корупції. З. Рот-тенберг в [4] визначив її як набір особистих "тарифів", призначуваних у виконанні те, що офіційні правила вимагають виконувати безоплатно (наприклад, плату формально безплатну візу то, можливо розглянута як "тариф"), або ж набір особистих "тарифів", призначуваних за невиконання те, що правила вимагають ви полнять (так, хабар за приховування аудитором важливих речей - це теж "тариф"). Чи це може бути "тарифи" за дії, прямо порушують закони (наприклад, податковий інспектор за хабар - "тариф" може надати зрадливий звіт про доходи привабливого його платника податків).

2. Корупція може бути внутрішньою і до зовнішньої. Внутрішня виникає між членами однієї організації, зовнішня корупція - підкуп члена організації будь-ким із боку (Дж.Тирол, відповідно до [5], визначив зовнішню корупцію як незалежне і особисте порушення боргу, а внутрішню як організоване злочин).

3. Корупція то, можливо державної (бюрократичної чи політичної), якщо йдеться про державної організації, чи корупцією приватному секторі.

4. Ведучи мову про державної корупції, пов'язану зі структурою різних госу дарств. скористаємося поділом З. Роз-Аккерман а [6]. Вона виділяє два приз нака, якими можна розрізняти корумповані суспільства:

1. на кшталт получа телей хабарів:

§ клептократії, у яких корупція організована верхівці прави тельства,

§ держави, де корупція є сферою діяльності значної частини бюрократів;

2. на кшталт "ринку" хабарів:

§ існує мало основ ных приватних корупційних дійових осіб.

§ виплати хабарів децентра лизованы.

Ці дві ознаки відповідають чотирьом категоріям корумпованих держав: клептократії, конкурентного ринку, двоїстої монополії і дуже слабкому державі, контрольованому мафією.

3. І, насамкінець, корупція може виявлятися на надгосударственном. межнацио нальном рівні. У Світовому співтоваристві корупцію у вітчизняних галузі міжнародного бізнесу є особливою проблемою. Усунути таку проблему намагаються шляхом заклю чения інтернаціональних угод між взаємодіючими країнами.

1.2 Причини корупції та ситуації, у яких вона виникає.

Що ж є причиною виникнення корупції? Ось простий відповідь, який дають більшість дослідників корупції: причиною корупції є держава, тобто. різні обмеження, регулюючі й контролюючі правила, що накладалися на вільних економіч-них агентів. Дотримуючись економічному підходу, тобто. припускаючи що каж дый максимизирует свій прибуток, можна зробити висновок, що корупція - естест венне економічне явище, що з наявністю держави. Держава, приз ванне виправити неефективність і "провали" ринку (market failures), саме може викликати корупцію і неефективність.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19