Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Застосування економіко-статистичних методів визначення регіональної потреби у матеріальних ресурсах на стадії предплановых розрахунків

Реферат: Застосування економіко-статистичних методів визначення регіональної потреби у матеріальних ресурсах на стадії предплановых розрахунків

Зміст

   

Стр.

 

Запровадження

2

1.

Прогнозування регіональної потреби у матеріальних ресурсах

2

2.

Вибір методів прогнозування

4

3.

Вибір моделі прогнозування

7

4.

Приклад використання економіко-математичних методів прогнозування

9

5.

Адаптирование моделей до постійно змінюваних умов розвитку

13

 

Укладання

16

1.

Список використаної літератури

17

Запровадження

Сьогодні у нічого для будь-якого громадянина Росії як відомо, що економіка країни практично перейшла на ринкові рейки і функціонує виключно за законами ринку. Кожне підприємство відпо-відає своєї роботи саме й саме приймає рішення про розвиток. Сучасні умови ринкового господарювання пред'являють до методів прогнозування дуже високі вимоги, через зростання важливості правильного прогнозу для долі підприємства, та й економіки нашої країни загалом.

Саме прогнозування функціонування економіки регіонів і навіть країни, мій погляд потрібно приділяти пильна увага нині, оскільки за пеленою сьогохвилинних власних проблем все чомусь забули у тому, що економіка країни також має управлятися, отже й прогнозування показників його розвитку має надійти на тверду наукове підгрунтя.

Метою згаданої курсової роботи стало вивчення практичний досвід використання економіко-статистичних методів прогнозування в плануванні функціонування національного господарства Росії.

Для це у роботі було порушено такі питання:

Виділення конкретної проблеми, у області визначення регіональної потреби у матеріальних ресурсах на стадії предплановых розрахунків, яке можна вирішити экономико-статистическими методами прогнозування.

Підбір найбільш підхожих методів і моделей.

Використання конкретних прикладів для пояснення процесу прогнозування.

1. Прогнозування регіональної потреби у матеріальних ресурсах

Важливим елементом обгрунтування основних напрямів розвитку та розміщення продуктивних сил є визначення перспективної потреби у матеріальних ресурсах економіки нашої країни, республіки і окремих регіонів. Матеріальні ресурси виступають важливою складовою економічного потенціалу, багато в чому яка зумовлює можливостей його нарощування та підвищення рівня використання їх у планованому періоді. На частку припадає близько 60% загального розміру валового суспільного продукту. Дані про потребу економіки та її підсистем в матеріальних ресурсах, використовуваних, використовувані розробки всіх видів предплановых документів і майже планів соціально-економічного розвитку, є основою ухвали і планування міжгалузевих пропорцій і темпів перспективного розвитку, і навіть розміщення продуктивних сил.

Якість планових і предплановых розрахунків з обгрунтуванню економічних потреб у матеріальних ресурсах вирішальною мірою визначається досконалістю застосовуваних методів. Розробка методів визначення перспективної потреби як елемента економічного планування виробництва та споживання різних видів матеріальних ресурсів присвячений цілу низку праць вчених-економістів. Разом про те, такі особливості сформованій системи планування, як пріоритет галузевого підходу, орієнтація влади на рішення завдань поточного соціально-економічного розвитку, зумовили переважну розробку галузевого і короткострокового аспектів цієї проблеми. У той самий час територіальний і довгостроковий аспекти визначення перспективної потреби у матеріальних ресурсах розроблялися щодо слабко.

Тим більше що, як свідчить аналіз, визначення регіональної потреби у матеріальних ресурсах на довгострокову перспективу повинна грунтуватися не так на найпростіших методах економічного прогнозування, але в з розробки й використанні спеціального методичного забезпечення, відповідального цілям, завданням і специфіці територіальних предплановых розрахунків.

2. Вибір методів прогнозування

Прийняті на вирішення аналізованої завдання методи лікування й моделі щодо перспективної потреби у матеріальних ресурсах мають забезпечувати облік довгострокових цілей і основних параметрів соціально-економічного розвитку, тенденцій і результатів науково-технічного прогресу у сфері кінцевого і проміжного споживання матеріальних ресурсів, територіальної диференціації факторів, і умов відтворення, регіональну специфіку процесів споживання матеріальних ресурсів, і навіть можливість проведення розрахунків у умовах істотною невизначеності, відсутності детальної техніко-економічній інформації.

Важливе місце у комплексному методологічному забезпеченні завдання визначення перспективної регіональної потреби у матеріальних ресурсах, з погляду, повинні посісти экономико-статистические методи. Це обумовлюється поруч переваг цієї групи методів проти іншими методами, які можуть застосовуватися на вирішення аналізованої завдання. Наприклад, метод міжгалузевого балансу можна використовувати визначення перспективної потреби у матеріальних ресурсах, по-перше, лише з господарству регіону на цілому, позаяк у розрізі окремих регіонів перспективні міжгалузеві баланси у складі Комплексної програми науково-технічного прогресу і схеми розвитку та розміщення продуктивних сил регіону на час не розробляються, по-друге, дуже укрупненої номенклатурі, оскільки продукція виділених в перспективних міжгалузевих балансів галузей, зазвичай, є певну сукупність різних видів матеріальних ресурсів.

Визначення ж перспективної потреби у матеріальних ресурсах нормативним методом часто вимагає великої обсягу досить деталізованої інформації, яку на стадії предплановых розрахунків буває дуже складною, а де й неможливим. З іншого боку, використання значної частини показників істотно підвищує витрати часу для збирання та прискорення підготовки вихідних даних, трудомісткість розрахунків, що зовсім який завжди є виправданим. Нерідко використання великої кількості показників навіть знижувати точність перспективних розрахунків через накапливающейся похибки у визначенні значень самих вихідних показників.

Дані обставини істотно обмежують можливості використання нормативного методу під час проведення розрахунків на довгострокову перспективу і зумовлюють доцільність й необхідність застосування для перспективної потреби у матеріальних ресурсах різних методів статистичного прогнозування.

Істотна інерційність показників регіонального споживання матеріальних ресурсів зумовлює й доцільність використання на перших етапах предплановых розрахунків методу статистичної екстраполяції. Проте якщо з погляду довгострокової перспективи прогнозування потреби у матеріальних ресурсах цим методом має низку серйозні недоліки, основною з якого є автономність зміни величини потреби не враховуючи багатосторонніх внутрішніх та зовнішніх економічних зв'язків досліджуваної економічної системи. Зміна потреби пов'язується у разі лише з чинником часу, выражающим сконцентрована вплив всіх основних чинників. У результаті трендовые моделі дають опис процесів споживання матеріальних ресурсів як некерованих, не розкриваючи структури перетинів поміж перемінними, яка дозволяє оцінити вплив на величину потреби різних впливають чинників, параметрів розвитку економіки країни.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4