Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Математичного моделювання економічних систем

Реферат: Математичного моделювання економічних систем

Лекція 1.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ У КУРС. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.

Метою математичного моделювання економічних систем є використання методів математики для найефективнішого вирішення завдань, що виникають у у сфері економіки, з використання, зазвичай, сучасної обчислювальної техніки.

Процес рішення економічних завдань ввозяться кілька етапів:

1. Змістовна (економічна) завдання. Спочатку слід усвідомити завдання, чітко сформулювати її. У цьому визначаються також об'єкти, які належать до розв'язуваної завданню, і навіть ситуація, яку потрібно реалізовувати результаті цієї війни рішення. Це - етап змістовної постановки завдання. А, щоб завдання можна було описати кількісно і використовувати у її рішенні обчислювальну техніку, слід виготовити якісний і кількісний аналіз об'єктів і ситуацій, мають до неї ставлення. У цьому складні об'єкти, розбиваються на частини (елементи), визначаються зв'язку цих елементів, їх властивості, кількісні і якісні значення властивостей, кількісні і логічні співвідношень між ними, висловлені як рівнянь, нерівностей тощо. Це - етап системного аналізу завдання, у результаті якого об'єкт виявляється поданих у вигляді системи. Наступним етапом є математична завдання, у процесі якого здійснюється побудова математичну модель об'єкту і визначення методів (алгоритмів) отримання виконання завдання. Це - етап системного синтезу (математичної постановки) завдання. Слід зазначити, що у цьому етапі може бути, як раніше проведений системний аналіз призвів до такому набору елементів, властивостей і співвідношень, котрій немає прийнятного методу виконання завдання, внаслідок доводиться повертатися етапу системного аналізу. Зазвичай, можуть бути вирішені у економічній практиці завдання стандартизовані, системний аналіз виробляється у розрахунку відому математичну модель і алгоритм її вирішення, проблема лише у виборі підходящого методу.

Наступним етапом є розробка програми виконання завдання на ЕОМ. Для складних об'єктів, які з значної частини елементів, товаришів із більшим числом властивостей, може знадобитися складання бази даних, і коштів роботи із нею, методів вилучення даних, потрібних для розрахунків. Для стандартних завдань здійснюється не розробка, а вибір підходящого пакета прикладних програм, тож системи управління базами даних.

На на заключному етапі виробляється експлуатація моделі й одержання результатів.

Отже, вирішення завдання входять такі етапи:

1. Змістовна завдання.

2. Системний аналіз.

3. Системний синтез (математична завдання)

4. Розробка чи вибір програмного забезпечення.

5. Рішення завдання.

Послідовне використання методів дослідження операцій та їх реалізація на сучасної інформаційно-обчислювальної техніці дозволяє подолати суб'єктивізм, виключити звані вольові рішення, засновані не так на суворому і точному обліку об'єктивних обставин, але в випадкових емоціях й особистої зацікавленості керівників різних рівнів, які до того ж ми можуть узгодити ці свої вольові рішення.

Системний аналіз дозволяє і залучити до управлінні всю інформацію про керованому об'єкті, узгодити прийняті рішення з погляду об'єктивного, а чи не суб'єктивного, критерію ефективності. Заощаджувати на обчисленнях при управлінні той самий, що заощаджувати на прицілюванні при пострілах. Проте ЕОМ як дозволяє врахувати усю інформацію, а й рятує керівника небажаної йому інформації, а всю потрібну пускає оминаючи людини, представляючи йому лише саму узагальнену інформацію, квінтесенцію. Системний підхід економіки ефективний і саме собою, без використання ЕОМ, як засіб дослідження, цьому він не змінює раніше відкритих економічних законів, лише вчить, як його краще використовувати.

1.1. Основні системні поняття

Кибернетическая система - це безліч взаємозалежних об'єктів - елементів системи, здатних сприймати, запам'ятовувати і переробляти інформацію, і навіть обмінюватися інформацією. Система входять також зв'язок між елементами. Елементи та зв'язку з-поміж них може бути властивостями (показниками), кожна з яких може приймати деяке безліч значень. Приклади кібернетичних систем: автопілот, регулятор температури не в холодильнику, ЕОМ, людський мозок, живий організм, біологічна популяція, людське суспільство.

Кожен елемент системи, своєю чергою, то, можливо системою, котра, за відношення до вихідної системи є підсистемою. Натомість, будь-яку систему то, можливо підсистемою інший системи, котра, за відношення до неї є надсистемой.

Средой даної системи називається система, що складається з елементів, котрі належать до в цій системі.

Об'єднання двох систем є система, що складалася з елементів объединяемых систем.

Перетин двох систем є система, що складається з елементів, що належать одночасно обом цим системам.

Об'єднання системи та її середовища називається система-универсум.

Перетин системи та її середовища називається порожній системою. Вона зовсім позбавлений жодного елемента.

А, щоб елементи системи могли сприймати, запам'ятовувати і переробляти інформацію, вони мають мати мінливістю, тобто. змінювати свої властивості. Кажуть, що елемент може у різних станах. Кожен елемент характеризується набором показників. При зміні значення хоча самого з показників елемент перетворюється на інше стан, тобто. стан елемента визначається сукупністю конкретних значень показників елемента. Система загалом він може розглядатися елемент, вона характеризується своїми показниками і може переходити вже з стану до іншого.

Показники може бути числовими і нечисловыми. Числові показники може бути безперервними і дискретними. Нечисловые показники зазвичай висловлюють як числових, наприклад - інтелект (коефіцієнт інтелекту), рівень знань студента (оцінка в балах), ставлення одну людину до іншого (соціологічні індекси).

Елемент може впливати інші елементи системи, змінюючи їхній стан. Для переходу елемента із одного стану до іншого потрібно певна енергія. Якщо фізичний процес впливу одного елемента в інший дає також енергію для переведення гривень у інше стан, то, на другий елемент здійснюється енергетичний вплив. Якщо ж зазначений процес дає ґранти лише інформацію про стані впливає елемента, а енергія для переведення гривень у інше стан елемента, який спрямоване вплив, береться з іншого джерела, то, на елемент здійснюється інформаційне вплив. Кажуть, перший елемент передає сигнал другому елементу.

Сигнал є повідомлення про стан елемента.

Надалі ми вживати термін "передача сигналу" замість "інформаційне вплив" і "вплив" замість "енергетичний вплив".

Стан елемента не може змінюватися спонтанно, чи внаслідок сигналів і впливів, вступників ззовні системи.

Повідомлення - це сукупність сигналів.

Сигнали, вироблювані елементами системи, можуть надходити межі системи, у разі вони називаються вихідними сигналами системи. Натомість, на елементи можуть надходити сигнали ззовні системи, вони називаються вхідними. Так визначаються вхідні і вихідні впливу.

Структура системи - це сукупність її елементів і перетинів поміж ними, якими можуть відбуватися сигнали і впливу.

Входами називаються елементи системи, яких прикладені вхідні впливу чи що надходять вхідні сигнали.

Входными показниками називаються ті показники системи, які змінюються внаслідок вхідного впливу чи сигналу.

Выходами називаються елементи системи, які проводять вплив чи передають сигнал до іншої систему.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4