Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Лабораторний стенд Видеотракта

Реферат: Лабораторний стенд Видеотракта

Оглавление:

Запровадження . 3

Вихідні дані 4

Розрахунок складу виконавців . 5

Розрахунок зарплати виконавців . 5

Розрахунок споживаних матеріалів комплектуючих виробів 6

Розрахунок договірної ціни . 7

Укладання 8

Література . 9

Запровадження

У курсовому проекті виконані економічні розрахунки з конструювання і виробництва лабораторного стенда Видеотракта.

Нині через економічної кризи країни виробництва учебно-лабораторного устаткування немає, тому всі розрахунки виконані на невелику партію в 1000 штук. У курсовому проекті визначено трудомісткості етапів дослідно-конструкторській розробки, розрахований склад виконавців, і споживаних матеріали розрахована договірна ціна ДКР. Певне обгрунтування конкурентно здібності конструкції.

1. Вихідні дані.

Опытно конструкторська робота виконано такі етапи:

– Эскизное проектування (ЭП);

– Технічне проектування (ТП);

– Робоча проектування (РП);

– Виготовлення досвідченого зразка (Тизг);

– Випробування досвідченого зразка (Тисп);

У загальній трудомісткості займає: ЭП 10-12%, ТП 14-23%, РП 30-40%, Тизг 25-35%, Тисп 10-15%.

Вочевидь самим трудоемкостным етапом є РП, докладні розрахунки трудомісткості ведемо тому етапу за такою формулою:

Т РП=ТК+ТД+ТС*1,3 (1)

де: ТК - трудомісткість конструкторських робіт, за РП

ТД- трудомісткість робіт деталировки креслень

МС- стандарт часу 0,5 години на лист креслення

Натомість трудомісткість конструкторських робіт, за РП визначають за такою формулою:

ТК=ТЛ*ЛК*КН*0,7 (2)

де: ТЛ - трудомісткість конструкторських робіт на лист креслення

ЛК - число креслень в конструкції

КН- коефіцієнт новизни

Вибираємо з урахуванням особливостей розроблюваного вироби значення цих показників:

ТЛ = 5,5 людино-годин

ЛК = 92 аркушів конструкції

КН = 1,1

Трудомісткість деталировки (ТД) креслень визначають за такою формулою:

ТД=ЛД*КСК*ТФ (3)

де: ЛД=ЛК

число креслень які підлягають деталировке

КСК = 1 коефіцієнт складності

ТФ = 0,4 трудомісткість деталировки формату

З формул (1), (2), (3) і вибраних значень показників побудуємо таблицю для вибору результатів

Таблиця 1

Найменування

Результат

ТК

ТД

ТРП  

389,6

36,8

555

Знаючи трудомісткість етапу РП визначимо трудомісткість проектування ДКР

(4)

Наступним етапом буде розрахунок трудомісткості кожного етапу має процентний вміст у тривалість етапу ДКР:

-Тэп=Токр*0,1=1585*0,1=158,5 чел/час

-Ттп=Токр*0,2=1585*0,2=317,0 чел/час

-Тизг=Токр*0,2=1585*0,2=317,0 чел/час

-Тисп=Токр*0,15=1585*0,15=238,0 чел/час

2. Розрахунок складу виконавців

Розрахунок складу виконавців визначається залежності від обсягу роботи, термінів виконання теми і кваліфікаційних характеристик виконавців.

Кількість виконавців вираховується за формулою

(5)

де: СОКР - число виконавців теми, чол;

ФВ - середньомісячний фонд робочого дня рівний 168 год

Д - директивний термін проведення ДКР рівний 2 місяців

При розрахунку числа виконавців ДКР, одночасно чисельність виконавців кожного етапу:

-СЭП=СОКР*0,1=5*0,1=0,5

-СТП=СОКР*0,2=5*0,2=1

-СРП=СОКР*0,35=5*0,35=1,75

-СИЗГ=СОКР*0,2=5*0,2=1

-З ИП=СОКР*0,15=5*0,15=0,75

3. Розрахунок зарплати виконавців

Для розрахунку уточнюємо склад виконавців ДКР та його місячні виконавчі ставки, розрахунок введемо в таблицю 2

Таблиця 2.1

Професія виконавця теми на етапах проектування

Місячний оклад в рублях

Годинна ставка в рублях

Ведучий, главный-инженер

Інженер конструктор

Чертежник

Чертежник-копировщик

Инженер-конструктор

Робочий

Регулировщик

Инженер-конструктор  

680

620

350

350

600

600

500

580  

4,0

3,6

2,0

2,0

3,5

3,5

2,9

3,4

З урахуванням частки участі кожного виконавця етапами і годинниковий ставки визначаємо місячний заробіток на етапах.

Таблиця 2.2

Етапи ДКР

Трудомісткість

Посада

Частка участі, %

Кількість

Годинна ставка

Заробітну плату

Эскизное проектування

158,5

Ведучий гол. інженер

100

1

4,0

634  

Технічне проектування

317

Инж.-конст.

Чертежник

50

50

2

3,6

2,0

570

317

Робоча проектування

555

Черт.-копир.

Инж.-конст.

60

40

2

2,0

4,1

666

770

Виготовлення

317

Робочий

100

1

3,5

1109

Випробування

238

Регулиров--щик інженер

60

40

2

2,9

4,1

414

323

У результаті вартість зарплату виконавцям становлять 4803 рубля

4. Розрахунок в споживанні матеріалів комплектуючих виробів

На статтю витрат матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів належить вартість всіх матеріальних ресурсів витрачених на ДКР, з урахуванням транспортних витрат. Розрахунок ведеться в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування матеріалів , покупних та допоміжних матеріалів

Кількість

Ціна за од., крб

Сума, крб

куплені вироби

1810ВМ86

1810ГФ84

1810ВМ59А

КР580ВА86

КР580ИР82

580ВИ53

К537РУДА

К563РЕ1

К565РТ5

К546ЛАЗ

К533АГЗ

Б19М-2

Резонатор К1-4ВП8192К

Резисторы С2-23

Конденсаторы К53-21

Конденсаторы КЮ-17А

1

1

1

3

2

1

2

2

2

1

1

5

1

5

2

18  

43200

3000

9000

275

6661

34608

5510

4500

6200

600

1000

2668

300

100

100

100

43200

3000

9000

825

13334

34608

11020

9000

12400

600

1000

10612

3000

1000

200

1800

Основний матеріал СФ2-35

200х170

2350

2350

Транспортні видатки становлять 30% від суми

30%

48933,6

Допоміжні матеріали становлять 10% від основних

Лак

Припой

Флюс

Спиртобензиновая суміш

100 грн

30 грн

10 грн

0,2 л

1

1

1

1

2350


Схожі реферати

Статистика

[1] 2