Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Курсова робота з ЭММ

Реферат: Курсова робота з ЭММ

Зміст

Запровадження

1. Линейное чи математичне програмування

1.1 Каноническая завдання .

1.2 Симплекс - метод

1.3 М-метод .

1.4 Двойственные завдання

2. Завдання планування виробництва .

2.1 Визначення оптимального варіанта будівництв свердловин у УБР на запланований рік

2.2 Двойственная завдання

Література

Запровадження

У кожному із сучасних курсів економіки тій чи іншій ступеня використовується математичний апарат: аналізуються графіки різних залежностей, проводиться математична обробка тих чи інших статистичних даних, і т.д. З переходом вітчизняної економіки на ринкові відносини роль математичних методів багаторазово зростає. Справді, центральна проблема економіки - проблема раціонального вибору. У планової економіки ( по крайнього заходу на мікрорівні, тобто. лише на рівні окремого підприємства) немає вибору, отже, роль математичного підходу сильно принижена. А в умовах ринкової економіки, коли кожної господарської одиниці треба самостійно приймати рішення, тобто. робити вибір, стає необхідним математичний розрахунок. Тому роль математичних методів у економіці невпинно зростає.

У чому бачаться переваги математичного підходу? Зазначимо лише дві моменту.

1. Зростає потреба у уточненні понять. Математика власне неспроможна оперувати з нечітко, а тим паче неконкретно певними поняттями. Отже, якщо ми хочемо використовувати математичні методи, маємо від початку чітко сформулювати завдання. До того ж чітко сформулювати все зроблені припущення.

2. Сильна просунутість математичних теорій (лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірностей, кореляційний і регресійний аналіз, диференціальні рівняння тощо.) надає наших послуг дуже потужний і найрозвиненіший математичний апарат.

Зрозуміло, використання математичних методів є свої слабкі боку. При спробі формалізувати економічну ситуацію може дуже складна математична завдання. Щоб її спростити, доводиться вводити нові припущення, найчастіше виправдані з погляду економіки. Тому дослідника підстерігає небезпека займатися математичної технікою замість аналізу справжньої економічної ситуації в. Головне - і, сутнісно, єдиний спосіб боротьби з цього - перевірка досвідченими даними висновків математичної теорії.

Для вивчення різних економічних явищ економісти використовують їх спрощені формальні описи, звані економічними моделями. Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору, моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги на товарних, факторних та фінансових ринках і ще. Будуючи моделі, економісти виявляють суттєві чинники, що визначають досліджуване явище і відкидають деталі, несуттєві на вирішення поставленої проблеми. Формалізація основних особливостей функціонування економічних об'єктів дозволяє оцінити можливі наслідки на неї і вживати такі оцінки на управлінні.

Економічні моделі дозволяють виявити особливості функціонування економічного об'єкту і з урахуванням цього пророкувати майбутнє поведінка об'єкта за зміни будь-яких параметрів. Предсказание майбутніх змін, наприклад, підвищення обмінного курсу, погіршення економічної кон'юнктури, падіння прибутку має спиратися тільки інтуїцію. Однак цьому можуть бути упущені, неправильно визначено чи не так оцінені важливі взаємозв'язки економічних показників, що впливають аналізовану ситуацію. У моделі все взаємозв'язку змінних можуть бути оцінені кількісно, що дозволяє їм отримати якісніший та надійний прогноз.

Для будь-якого економічного суб'єкта можливість прогнозування ситуації означає, передусім, отримання кращих результатів чи запобігання втрат, зокрема й у державній валютній політиці.

Під экономико-математической моделлю розуміється математичне опис досліджуваного економічного процесу об'єкта. Ця модель висловлює закономірності економічного процесу у абстрактному вигляді з допомогою математичних співвідношень. Використання математичного моделювання економіки дозволяє поглибити кількісний економічний аналіз, розширити область економічної інформації, інтенсифікувати економічні розрахунки.

Застосування економіко-математичних методів і моделей дозволяє істотно підвищити якість планування й одержати додатковий ефект без залучення у виробництво додаткових ресурсів.

1. Линейное чи математичне програмування.

Насправді постійно зустрічаються такі ситуації, коли досягти якогось результату годі й одним, а багатьма у різний спосіб. У ситуації може й окремо взята людина, наприклад, що він вирішує розподілу своїх витрат, і ціле підприємство і навіть галузь, якщо потрібно визначити, як вживати наявні у них ресурси, аби домогтися максимального виходу продукції, і, нарешті господарство загалом. Природно, при велику кількість рішень вибирається найкраще. Математически це звичайно зводиться до пошуку найбільшого чи найменшого значення деякою функції, тобто. до завданню: знайти max (min) f (x) за умови, що змінна x (зазвичай кажуть - точка x) пробіга деяке дане безліч Х. Пишуть так:

f(x) ® max (min), x


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5