Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Використання електронних таблиць в економічних розрахунках

Реферат: Використання електронних таблиць в економічних розрахунках

Зміст.

Запровадження.

Останнім часом комп'ютерні технології дедалі глибше проникають у галузі народного господарства. У багатьох робочих місць комп'ютери вже є незамінними помічниками, якими свого часу були микрокалькуляторы, які прийшли змінюють рахунках. Нині існує величезну масу програмного забезпечення, покликаного забезпечити застосування у економічній галузі, але, на жаль, найчастіше доводиться «підганяти» готове програмне забезпечення під індивідуальні із особливостями зазначеного підприємства, навіть коли ці програми вже склали іспит часом. Часто економісти, натомість, щоб купувати дорогі програмні продукти, які потім доведеться адаптувати до місцевих умов, самі організують своє робоче місце.

Для самостійної організації робочого місця економіста існують два напрями: системи управління базами даних, які прагнуть серйознішої підготовки в програмуванні, і навіть ні зручний інструментарій до створення користувачем своїх вихідних форм; і електронні таблиці, які мають деяке обмеження за проектною потужністю, а більш прості у роботі.

Електронні таблиці призначені для зберігання деяких табличных даних, обробки цих даних з допомогою формул, і навіть в організацію більш наочного відображення числової інформації (з допомогою графіків, діаграм). Що ми називаємо табличными даними? Зазвичай, в таблиці у кожному стовпці ми бережемо інформацію певного типу, наприклад, в стовпці «прізвище» зберігатимуться різні прізвища зі вигляді тексту, в стовпці «вік» зберігатиметься число, відповідне віку даної людини. У електронних таблицях, кожна осередок може мати одне із 3-х глобальних типів (число, і формула). Якщо осередку зберігається формула, то електронні таблиці автоматично здійснюють розрахунок із них і відбивають під час перегляду таблиці не формулу, а результат обчислень. Кожна осередок має власний унікальний адресу, що складається з вказівки шпальти, визначеного літерами латинського алфавіту і номери рядки, наприклад, С8, Е64,…. Посилання на або ту осередок під час упорядкування формул проводиться у разі адресою цієї осередки.

Електронні таблиці можна застосовувати будь-яких робочих місць, у яких потрібно виробляти деякі розрахунки й друкуватимуть вихідні форми. Найчастіше розрахунки виконуються робочому місці економіста, бухгалтера.

З електронних таблиць найпоширеніші Super Calc для комп'ютерів, які працюють із операційній системою MS-DOS, і здатних працювати з графічної операційній системою Windows; і Microsoft Excel, готовий до машин, які працюють із операційній системою Windows’95 (Windows’98, Windows-NT, Windows’2000) чи з операційній системою MS-DOS і встановленим Windows 3.1.

Під час написання курсової роботи було використані електронні таблиці Microsoft Excel’97.

Глава 1. Постановка завдання.

У цьому главі розглядається конкретне завдання, будується математична модель її вирішення, наводяться формули.

Завдання.

У їдальні щодня готується N страв. У кожне страву входить – R компонент. Відома вартість кожного компонента. Визначити вартість кожного страви куштував і витрати їдальні загалом виготовлення страв.

Вибір шляхи вирішення

У задачі дані можна як таблиці з R+1 стовпчиками (1-ї стовпець – найменування страви, наступні R шпальт – вартість компонентів) і N рядками (результат підсумовування перебуватиме у R+2 стовпці, а рядок РАЗОМ – N+1).

Для збереження і обробки такий таблиці можна використовувати або системи управління базами даних, або електронні таблиці. Використання системам управління базами даних вимагає вищого рівня підготовки до створення таблиці й описи обробки її даних. Якщо було б необхідно зберігати таку калькуляцію на день протягом року, а після цього швидко викликати по дати калькуляцію на зазначений день, то системи управління базами даних було б найкращим засобом для вирішення даного завдання. Але, у зв'язку з тим, що у умові завдання зберігання інформації на день не обумовлено, поставлена завдання зводиться до опису таблиці, яке береже калькуляцію на день, але це простіше зробити за допомоги електронних таблиць.

Глава 2. Рішення завдання.

Укладання.

Література.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Використання електронних таблиць в економічних розрахунках
Рубрика: Экономико-математическое моделювання
Дата публікації: 2013-01-31 03:40:00
Прочитано: 38 раз