Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Використання статистичних методів у оцінці діяльності комерційного банку

Реферат: Використання статистичних методів у оцінці діяльності комерційного банку

Запровадження.

Метою згаданої курсової роботи є підставою аналіз основних показників діяльності комерційного банку і статистичних методів у про оцінку їхньої результативності.

У результаті підготовки до визначення курсової праці були використані теоретичні джерела та практичні матеріали діяльності комерційного банку.

Наприкінці роботи наведено висновків та пропозицій для вдосконалення банківську діяльність.

Розвиток дея тельности комерційних банків - необхідна умова реального створення ринкового механізму. Процес економічних перетворень розпочався з реформування банківської системи. Ця сфе ра динамічно розвивається і сьогодні.

У Росії її діє дворівнева банківсько системо, яка служить потужним чинником у забезпеченні функциониро вания народного господарства.

Шляхом ведення розрахункових, вкладних, кредитних та інших операції, банки виконують суспільно необхідні функції. Разом про те, банківська діяльність схильна до численним ризикам і саме тому більшості країн ця діяльність є найбільш регульованим виглядом предпри нимательства. У цьому регулювання має яскраво виражені національні особливо сти, відбивають специфіку формування національної банківської системи.

Ефективність банківську діяльність істотно впливає розвиток економіки нашої країни. Фінансовий криза 1998 року означав в з вестной мері закінчення першим етапом становлення ринкової банківської системи. Аналізуючи цей етап виникла конкурентне середовище у сфері банківських послуг CSFB. Це і натомість високих темпів інфляції, які забезпечують без великих зусиль отримання суще ственных доходів від банківську діяльність. Нині настав більш зрілий етап розвитку, коли стійкість банків може бути гарантована тільки основі використання науч ных, перевірених міжнародної практикою, методів управління.

Конкуренція банківській сфері ставить нового якісний уро вень відповідальність як органів управління на макрорівні, і конструкції окремих банків на макрорівні право їх фінансову самостійність. Поява нових структур (у зоні окремих банківських операцій) посилює вероят ность непередбачуваних змін змушує банки виробляти гнучку політику управління своєю діяльністю. Це принципово підвищує вимоги до персоналу банків, їх професіоналізму, якості підготовки й використання співробітників .

Банки виконують різноманітні функції і входять у складні стосунки між собою й іншими суб'єктами господарському житті.

За базу для дослідження був обраний Банк “Російський кредит” (далее“Банк”), що є однією з круп нейших банків Росії. Банк було створено 1990 року як пайовий комерційний банк у вигляді суспільства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і розпочав осуществле нию банківських операцій. У 1992 р. банк отримав генеральну ліцензію на осуществ ление всіх видів банківських операцій, а 1994 р. - ліцензію для проведення операцій із дорогоцінними металами на ринку. У грудні 1997 р. банк був у відкрите товариство (ВАТ).

На 1.01,98 р. банк мав 121 філія відділення на террито вдз РФ, зокрема 58 відділень у Москві. З іншого боку, банк мав 3 представительст ва країн СНД і п'яти представництв там, а кількість службовців становило 7200 чол. наприкінці звітний період.

Основними вилами операцій банки прийом вкладів, видача кредитів, операції із цінними паперами і в іноземній валютою.

Банк має низку дочірніх компаній, які проводять діяч ность на фінансовому та банківському ринках. До складу дочірніх компаній банку входять дочірніми компаніями, зареєстрованих у різних країн і займаються опе раціями із цінними паперами і похідними фінансовими інструментами, і навіть 3 дочірніх банку, розміщених у країн СНД.

1. Дослідження діяльності комерційного банку з основним показниками

Для проходження державного реєстрацію ЗМІ й отримання ліцензії зважується на власну діяльність банк має створити статутний капітал, а й мати відповідаю щие матеріальний умови - приміщення, устаткування, сховища, каси тощо. Мате риальные цінності банку: кошти, матеріали, малоцінні і быстроизна шивающиеся предмети. Особливо визначаються нематеріальні активи.

Основними засобами називаються кошти праці, використовувані тривалий час яка відслужила вже понад рік і встановленої законодавством мінімальної вартістю.

Нематеріальні активи - використовувані у діяльності банку тече ние багато часу (долее один рік) і тому матиме дохід, права, привілеї і об'єкти інтелектуальної власності:

• патенти на винаходи, промислові зразки, колекційні дос тижения, товарні знаки і знаки обслуговування чи ліцензійні до говори з їхньої використання, права на ноу-хау;

• авторські й інші договори на твори науки, літератури, спокуса ства і об'єкти змішаних прав;

• ліцензії, крім періодично вироблених ліцензійних платежів за право користування патентом і ноу-хау, обчислювані і сплачувані гаразд і можна терміни, встановлені договором;

• права користування земельними ділянками і об'єктами природопользо вания;

• програми для ЕОМ, бази даних, і ін.

Таблиця № 1

“Склад і структура основних засобів Банку “Російський кредит” у період 1996-1998гг.”

Показники

1996

1997

1998

Зміни у 1997 р.

Зміни у 1998 р.

Сума

%

Сума

%

А

1

2

3

4

5

б

7

Будівлі і з оружения

74143

95655

86143

21512

129,0

-9512

90,1

Обладнання ГЕС і меблі

68324

69188

68245

864

101,3

-943

98,6

Вычислитель ная техніка

80118

78794

75121

-1324

98,3

-3673

95,3

Транспортні кошти

34431

34246

28102

-185

99,5

-6144

82,1

А

1

2

3

4

5

6

7

Інше обору дование

6204

7254

6839

1050

116,9

-415

94,3

Незавершене будівництво

175954

24107

-

-151847

13,7

-

-

Інші

12356

22821

13328

10465

184,7

-9493

58,4

Нематериаль ные активи

28847

49339

35108

14552

150,4

-8291

80,9

Усього:

480377

375464

312886

104913

78,2

-62572

83,3


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9