Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Имитационное моделювання

Реферат: Имитационное моделювання

План:

Запровадження

1. Визначення поняття «імітаційне моделювання»

2. Имитационное моделювання відтворювальних процесів у нафто-газовій промисловості

3. Метод Монте-Карло як різновид імітаційного моделювання

4. Приклад. Оцінка геологічних запасів

Укладання

Запровадження.

У дослідженні операцій широко застосовуються як аналітичні, і статистичні моделі. Кожен з цих типів має переваги та недоліки. Аналітичні моделі більш грубі, враховують менше чинників, завжди вимагають допущень і спрощень. Зате результати розрахунку із них легше обозримы, чіткіше відбивають властиві явища основні закономірності. Та головне, аналітичні моделі більше пристосовані на допомогу пошуку оптимальних рішень. Статистичні моделі, порівняно, з аналітичними, точнішими і докладні, не вимагають настільки грубих допущень, дозволяють врахувати велике (теоретично – необмежено велике) число чинників. Та і в них – свої недоліки: громіздкість, погана видимість, великий витрата машинного часу, а головне, крайня труднощі пошуку оптимальних рішень, які шукати «навпомацки», шляхом здогадів та проб.

Найкращі роботи у сфері дослідження операцій засновані спільному застосуванні аналітичних і статистичних моделей. Аналітична модель дає можливість у найзагальніших рисах його дати раду явище, намітити хіба що контур основних закономірностей. Будь-які уточнення можна отримати з допомогою статистичних моделей.

Имитационное моделювання застосовується до процесів, у хід яких може раз у раз втручатися людська воля. Людина, керівний операцією, може у залежність від сформованій обстановки, приймати ті чи інші рішення, аналогічно, як шахіст, коли бачиш дошку, обирає свій черговий хід. Потім наводиться на дію математична модель, що описує, яке очікується зміна обстановки у відповідь це рішення і які наслідки воно призведе згодом . Наступне «поточне рішення» приймається вже з урахуванням реальної нової обстановки тощо. Через війну багаторазового повторення такої процедури керівник хіба що «збагачується досвідом», навчається у своїх і чужих помилках та поступово вивчається приймати правильні рішення – а то й оптимальні, то майже оптимальні.

Визначення поняття «імітаційне моделювання».

У сучасному літературі немає єдиної погляду в питанні про тому, що розуміти під імітаційним моделюванням. Так існують різноманітні трактування:

- У першій – під імітаційної моделлю розуміється математична модель у "класичному сенсі;

- на другий – цей термін зберігається лише над тими моделями, у яких тим чи іншим способом розігруються (імітуються) випадкові впливу;

- у третій – припускають, що імітаційна модель відрізняється від звичної математичної більш детальним описом , але критерій, яким можна сказати, коли закінчується математична модель і розпочинається імітаційна , не вводиться;

Имитационное моделюванням застосовується до процесів, у хід яких може раз у раз втручатися людська воля. Людина, керівний операцією, може у залежність від сформованій обстановки, приймати ті чи ті рішення, аналогічно, як шахіст коли бачиш дошку, обирає собі черговий хід. Потім наводиться на дію математична модель, що описує, яке очікується зміна обстановки, у відповідь це рішення і які наслідки воно призведе згодом. Наступне поточне рішення приймається вже з урахуванням реальної нової обстановки тощо. буд. Через війну багаторазового повторення такої процедури керівник хіба що «збагачується досвідом», навчається у своїх і чужих помилках та поступово навчатися приймати правильні рішення – а то й оптимальні, то майже оптимальні.

Спробуємо проілюструвати процес імітаційного моделювання через порівнювати з класичної математичної моделлю.

Етапи поступу математичну модель складної системи:

1. Формулюються основні питання поведінці системи, яких ми хочемо одержати з допомогою моделі.

2. З багатьох законів, управляючих поведінкою системи, вибираються ті, вплив яких істотно у пошуку відповіді ці запитання.

3. У поповнення до цих законам, якщо потрібно, системі у цілому або її частин формулюються певні гіпотези функціонування.

Критерієм адекватності моделі служить практика.

Труднощі при побудові математичну модель складної системи:

- Якщо модель містить багато перетинів поміж елементами, різноманітні нелинейные обмеження, велика кількість параметрів тощо. буд.

- Реальні системи найчастіше зазнають впливу випадкових різних чинників, облік яких аналітичним шляхом представляє дуже великі труднощі, найчастіше нездоланні при великому тому числі;

- Можливість зіставлення моделі і оригіналу за такого підходу є лише на початку.

Ці труднощі й зумовлюють застосування імітаційного моделювання.

Воно реалізується за такими етапах:

1. Як і раніше, формулюються основні питання поведінці складної системи, яких ми хочемо одержати.

2. Здійснюється декомпозиція системи більш прості части-блоки.

3. Формулюються закони та «правдоподібні» гіпотези щодо поведінки як системи загалом, і конструкції окремих її частин.

4. Залежно від поставлених перед дослідником питань вводиться зване системне час, симулятор хід часу у реальної системі.

5. Формализованным чином задаються необхідні феноменологічні властивості системи та її частин.

6. Випадковим параметрами, що фігурують в моделі, сопоставляются деякі з реалізації, що зберігаються постійними протягом чи навіть кількох тактів системного часу. Далі знаходяться нові реалізації.

Имитационное моделювання відтворювальних процесів у нафто-газовій промыш­ленности.

Сучасний етап розвитку нафтової і представники газової промисловості характеризується вус ложнением зв'язків і взаємодії природних, економічних, організаційних, экологиче ских й інших чинників виробництва на рівні окремих підприємств і нафтогазовидобувних районів, і на общеотраслевом рівні. У нафтогазової промисловості производ ство відрізняється тривалими термінами, эшелонированием производственно - технологічного процесу в часу (пошуки й розвідка, розробка й облаштування, видобування нафти, газу та кін денсата), наявністю лаговых зсувів і запаздываний, динамічністю використовуваних ресурсів немає і іншими чинниками, значення багатьох із них носять вероятностный характер.

Значення цих факторів систематично змінюються внаслідок входження у експлуатацію але вых родовищ, і навіть не підтвердження очікуваних результатів по які у раз работке. Це змушує підприємства нафтогазової промисловості періодично пересмат ривать плани відтворення основних фондів і перерозподіляти ресурси із єдиною метою оптими зации результатів производственно - господарську діяльність. Під час упорядкування планів істотну допомогу особам, які готують проект господарського рішення, може надати ис користування методів математичного моделювання, зокрема имитационных. Суть цих методів залежить від багаторазовому відтворенні варіантів планових рішень з після дующим аналізом і вибором найбільш раціонального їх по встановленої системі криту риев. З допомогою імітаційної моделі можна створити структурну схему, интегри рующую функціональні елементи управління (стратегічне, тактична і оперативне планування) по основним виробничим процесам галузі (пошуки, розвідка, разра ботка, видобуток, транспорт, нефтегазопереработка).

Метод Монте-Карло як різновид імітаційного моделювання.

Датою пик дения методу Монте-Карло прийнято вважати 1949 р., коли стаття під назвою «The Monte Carlo method». Создателями цього вважають амери канских математиків Дж. Неймана і З. Улама. У перші статті про методі Монте-Карло були опублико ваны в 1955—1956гг.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4