Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Зовнішньоекономічна діяльність

Реферат: Зовнішньоекономічна діяльність

План

1. Взаємозв'язок економіки різних країн. Економічна інтеграція.

2. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Джерела і різноманітні види інформації.

3. Основні і забезпечуючі про операції, їх характеристика. Операції: експортні, реэкспортные, імпортні, реимпортные.

4. Франшиза: поняття, призначення. Виробнича, торгова, ліцензована франшизу, їх коротка характеристика.

5. Особливості методів міжнародного маркетингу.

1. Взаємозв'язок економіки різних країн. Економічна інтеграція.

Інтернаціоналізація господарському житті у другій половині XX в. стала провідною тенденцією розвитку світового господарства. Одне з основних тенденцій глобальної інтернаціоналізації світового господарств як результату розвитку МРТ та "міжнародної кооперації виробництва проявляється у освіті великих зон впливу тій чи іншій держави чи групи - найбільш розвинутих країн. Ці країни чи групи країн стають своєрідними інтеграційними центрами, навколо яких групуються інші держави, створюючи своєрідні материки в океані світогосподарських зв'язків.

Слід розрізняти інтеграційні освіти з досягнутому рівню інтернаціоналізації виробництва, яка може мати як формальний, і реальний характер.

Формальна інтернаціоналізація, як і інтеграція є таку міжнародну усуспільнення виробництва, з урахуванням якого економічні зв'язок між країнами встановлюються з урахуванням МРТ (Міжнародне розподіл праці), не обумовленого відповідними параметрами розвитку рівнів виробництва взаємодіючих стан. Міжнародна кооперація виробництва може розвиватися, та її учасники перебувають у різних економічних умов, які впливають кінцеві результати.

Реальна сама економічна інтеграція є такий рівень міжнародного усуспільнення виробництва, що передбачає певний паритет основних соціально-економічних параметрів країн-учасниць.

Нагромаджений досвід розвитку інтеграційних процесів у господарстві свідчить необхідність проходження чотирьох етапів становлення та розвитку економічної інтеграції.

Перший етап – освіту зони вільної торгівлі зі скасуванням митних тарифів та інших обмежень між країнами-учасницями.

І на цій стадії країни-учасниці скасовують взаємні торгові бар'єри, але зберігають повну свободу дії економічних зв'язках із третіми країнами (наприклад, декларація про скасування або введення нових мит чи інших обмежень, декларація про висновок торгово-економічних договорів, угод).

Між країнами зберігаються митні межі і посади, контролюючі походження товарів, котрі перетинають їх державні кордони, і, що перешкоджають пільговому ввезення товарів з третіх країн.

Другий етап – освіту митного союзу з впровадження єдиних тарифів у торгівлі та рухається робочої сили й капіталу.

У цьому рівні інтеграції держави як усувають взаємні торгові бар'єри, а й засновують єдину систему зовнішніх торговельних бар'єрів і спільних мит стосовно третіх країн. У цьому митні служби на внутрішніх межах скасовуються, які функції передаються відповідним службам на зовнішніх межах. Виникає єдиний митний простір, обмежений межами держав до нього вхідних.

Третій етап, що становить початкову фазу реальної економічної інтеграції, - виникнення Економічного Союзу. І на цій щаблі держави домовляються про вільне переміщення через національні кордону як товарів, а й усіх факторів виробництва, включаючи капітал, робочої сили, технології, інформацію. Через війну формується загальне ринкове простір, загальний ринок.

Четвертий етап – повна інтеграція з єдиною економічної політикою, загальної валютою і органами наднаціонального регулювання. Досягнення цього рівня інтеграції (політико-економічного союзу) передбачає, що котрі вступають у нього держав з урахуванням досягнутих результатів колишніх етапів інтеграції домовляються проведення спільної торгової, та був у цілому економічної політики щодо відношення до третіх країн, і навіть уніфікацію систем регулювання економіки. Ця щабель інтеграції передбачає узгодження зовнішньої політики України країн-учасниць, що ще ширші змогу взаємовигідного об'єднання зусиль і засобів у інтересах господарського розвитку кожної з країн-учасниць і лише союзу у цілому.

Останні два етапу можуть включати певні подэтапы, пов'язані з специфікою тій чи іншій інтеграційної угруповання.

Міжнародна економічна інтеграція сприймається як трирівнева модель:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3